Pradinis Verslas Rėmėjų medžiaga Statinių techninė priežiūra, kas tai?

Statinių techninė priežiūra, kas tai?

701
0

Net ir patys moderniausi ir naujausi pastatai reikalauja tinkamos priežiūros, kad jų eksploatavimas nekeltų niekam jokių problemų ir tęstųsi kuo ilgesnį laikotarpį. Šiam tikslui, savininkai arba valdytojai samdo specialistus, kurių užduotis yra savalaikė ir kokybiška statinių techninė priežiūra.  Šiuo terminu yra apibūdinama organizacinių ir techninių veiksmų visuma, kurios pagalba yra užtikrinami: nepertraukiamas visų sistemų ir konstrukcinių elementų darbas, viso eksploatacinio laikotarpio metu, bei pilnavertė, paskirtį atitinkanti, statinio veikla.

Kiekvienas eksploatuojamas statinys turi atitikti saugumo, patikimumo ir komforto žmogaus veiklai reikalavimus. Techninė statinių bei pastatų priežiūra yra nukreipta į pastovų statinių geros būklės palaikymą, defektų šalinimą ir eksploatacinio tinkamumo atstatymą. Tam, kad pastatas būtų patikimas ir ilgai tarnautų, nepakanka vien tinkamai jį pastatyti, todėl vos tik pradėjus jį naudoti pagal paskirtį, turi būti organizuojama jo techninė priežiūra, kurios kompetencijoje yra užtikrinti:

 • Nepertraukiamą statinio eksploatavimą pala paskirtį;
 • Technologinių charakteristikų palaikymas viso statinio eksploatavimo laikotarpiu;
 • Atitinkamo lygio pastato saugumą ir jame esančių žmonių saugumą;
 • Komunikacijų ir inžinerinių tinklų nepertraukiamą funkcionavimą;
 • Palankų vidinį mikroklimatą: oro drėgnumą, temperatūra ir kitus veiksnius;
 • Nepriekaištingą objekto ir šalia esančios teritorijos būklę, atitinkančią galiojančias higienos normas;
 • Komunalinių tinklų priežiūra bei planinius remontus;
 • Statinių paruošimą šaltajam metų laikui ir apžiūrą jam pasibaigus.

Vykdant techninę statinių priežiūrą, įmonės privalo organizuoti objektų patikras, kurios priklausomai nuo atlikimo dažnumo gali būti:

 1. Periodinės arba specializuotos – planiniai patikrinimai, dažnai atliekami po šaltojo sezono, siekiant apžiūrėti ir nustatyti tam tikrų konstrukcijų ir inžinerinių sistemų būklę.
 2. Neeilinės – atliekamos tais atvejais, kai pasikeičia statinio techninis prižiūrėtojas arba įvykus ekstremalioms situacijoms (avarijoms ar stichinėms nelaimėms).

Techninės priežiūros užduotis galima suskirstyti į dvi pagrindines grupes:

 • Techninis aptarnavimas – numato planines ir neeilines apžiūras, atitinkančias galiojančias normas ir standartus. Šių patikrinimų rezultatai yra įrašomi į specialiai šiam tikslui vedamą žurnalą.
 • Remonto darbai – nukreipti į atsiradusių eksploatacijos metu defektų šalinimą ir susidėvėjusių konstrukcijų bei inžinerinių sistemų dalių keitimą arba atnaujinimą.

Atsakyti:

Prašome įrašyti komentarą
Prašome įvesti vardą čia