Pradinis Gyvenimas Vedėme renginį „Sueikim, aukštaičiai, žemaičiai ir dzūkai“

Vedėme renginį „Sueikim, aukštaičiai, žemaičiai ir dzūkai“

3087
0

Į LPS „Bočiai“ Ukmergės klubo „Viltis“ lapkričio 24 d. organizuotą renginį rinkosi gausus senjorų būrys. Šis renginys buvo paskutinis, vykdant Ukmergės savivaldybės remiamą projektą „Kultūrinės įvairovės mainai“. Atvyko LPS „Bočiai“ Žemaitijos regiono kolektyvai iš Palangos ir Telšių, dzūkai iš Varėnos. Renginyje dalyvavo projekto partneriai Ukmergės pedagogų klubo „Dar ne ruduo“ atstovai, Santarvės fondo nariai. Dalyvavo LR Seimo narys Juozas Imbrasas, LPS „Bočiai“ pirmininkas dr. Petras Ruzgus, jo pavaduotojas Juozas Timas, Elektrėnų bendrijos pirmininkė Birutė Kizienė su bendrijos nariais. Renginio dalyvius sveikino Ukmergės savivaldybės meras Rolandas Janickas.

Renginį pradėjome giedodami LR himną. Klubo pirmininkė Valerija Naraškevičienė pasveikino atvykusius dalyvius, pristatė svečius. Padėkojo projekto partneriams, klubo nariams už aktyvų dalyvavimą vykdant projektą. Šventinį koncertą vedė klubo narė Irutė Štarienė. Pirmasis pasirodė Ukmergės kultūros centro bočių moterų vokalinis ansamblis „Lyra“. Dainas atliko Vacės Ignatavičienės ir Valmanto Naraškevičiaus duetas.

Renginio dalyvius sveikino Ukmergės pedagogų klubo „Dar ne ruduo“ mišrus vokalinis ansamblis (vadovė Audronė Baronienė).

Sveikinimo žodį tarė P. Ruzgus. LPS „Bočiai“ Atminimo medaliais „Už nuopelnus Lietuvai. Lietuvos valstybės atkūrimui 100“ apdovanojo klubo narę V. Ignatavičienę bei Seimo narį J. Imbrasą. Padėkos raštą už renginio organizavimą įteikė V. Naraškevičienei.

Klubo tradicija bendruose renginiuose sveikinti jubiliatus. Gražų 85 – rių metų jubiliejų švenčia klubo narė Irena Kelienė. Sveikindama jubiliatę klubo pirmininkė kalbėjo, kad gyvenimo kelias kupinas atradimų, gėrio, grožio ir vilties, o pragyventi metai – tai gražiausias ir brandžiausias gyvenimo turtas, kuriuo dera didžiuotis, linkėjo sveikatos ir laimės, kasdienių džiaugsmų, sėkmės, ištvermės…

Į renginį atskubėjęs Ukmergės rajono savivaldybės meras Rolandas Janickas džiaugėsi susirinkusių senjorų gausumu, noru bendradarbiauti, jų aktyvumu, energingumu. Linkėjo sveikatos, susitelkimo tolimesniam bendravimui, būti aktyviais piliečiais, dalintis gyvenimiškos patirties turtais.

Sveikinimo žodį tarė Telšių bendrijos pirmininko pavaduotojas. Su malonumu klausėmės bendrijos mišraus vokalinio ansamblio „Kibirkštėlė“ vadovės Sofijos Čegienės sveikinimo kalbos žemaitiškai, taip pat dainos „Kūn saka, a mon saka?“. Pasirodė Telšių kapela „Jausmai“ su mišriu duetu. Jų grojamos melodijos pakvietė dalyvius šokiui.

Taip pat žemaitiškai, o kai kur, kaip juokavo, su vertimu į lietuvių kalbą, kalbėjo Palangos bendrijos pirmininkas Pranciškus Samauskas. Palangai atstovavo mišrus vokalinis ansamblis „Atgaja“.

Dainas unisonu atliko Varėnos moterų vokalinis ansamblis „Šarma“ (vadovė Gražina Kuodienė), kurį pristatė bendrijos pirmininkė Janina Čepulienė. Pasirodė Varėnos armonikierius Pranas Ulbinas.

Koncerto pabaigoje ansamblio „Lyra“ vedami visi padainavome dainą „Draugams“. Renginiui labai tiko šie prasmingi žodžiai:
„Svarbiausia tai, kad šiandien susitikom,
Svarbiausia tai, kad matom draugą, girdim.“

Kelias valandas maloniai pabendravę, pasisėmę gerų emocijų, išlydėjome iš toli atvykusius ir vietinius svečius, žadėdami susitikti kitais metais.

Janina Badokienė

Atsakyti:

Prašome įrašyti komentarą
Prašome įvesti vardą čia