Pradinis Aktualūs kontaktai

Aktualūs kontaktai

 

Būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijų skyrimas ir mokėjimas 8 340 60 331; 60336, 60337, seniūnija (kaimo) pagal gyvenamąją vietą
Globėjų (rūpintojų), įtėvių rengimo klausimai, globos (rūpybos) išmokos skyrimas ir mokėjimas 8 340 60341
Išmokos vaikui skyrimas ir mokėjimas 8 340 60334; seniūnija (kaimo) pagal gyvenamąją vietą
Maisto iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo teikimas 8 631 96813; Socialinių paslaugų centras; seniūnija (kaimo) pagal gyvenamąją vietą
Mokinių nemokamo maitinimo skyrimas. Paramos mokinio reikmenims skyrimas ir mokėjimas 8 340 60334; seniūnija (kaimo) pagal gyvenamąją vietą
Socialinės pašalpos skyrimas ir mokėjimas. 8 340 60331; 60336; 60337, seniūnija (kaimo) pagal gyvenamąją vietą
Socialinio būsto nuomos klausimai 8 340 60323
Būsto pritaikymas neįgaliesiems 8 340 60332
Socialinių paslaugų klausimai 8 340 60332; 8 340 60341
Tikslinių kompensacijų (slaugos ir priežiūros) mokėjimas 8 340 60334
Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimo, techninių apžiūrių klausimai 8 665 54566
Ūkininko ūkio, žemės ūkio valdos registravimas, kiti žemės ūkio klausimai 8 694 90895; 8 612 43389
Melioracijos klausimai 8 698 46227; 8 615 59159
Adresų žemės sklypams ir (ar) pastatams/patalpoms suteikimas 8 340 60322
Statybą leidžiančių dokumentų išdavimas 8 340 60350, 60263
Teritorijų planavimo dokumentų rengimo organizavimas ir derinimas 8 340 60350
Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo klausimai. Žemės sklypų naudojimo paskirties/naudojimo būdo keitimas 8 340 60322
Valstybinės žemės nuomos mokesčio klausimai 8 340 61552; 8 687 45215
Leidimas prekiauti ir/ar teikti paslaugas viešose vietose – seniūnijos

Leidimų laidoti/perlaidoti išdavimas – seniūnijos

Leidimas atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje

8 340 60470
 
Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, tabako gaminiais 8 340 60335
Leidimų išorinei reklamai rengti išdavimas 8 340 60263
Leidimas/sprendimas medžiams kirsti
 
8 340 60353; 60339
Gimimo registravimas 8 340 63193
Mirties registravimas 8 340 63173
Laidojimo pašalpos skyrimas ir mokėjimas 8 340 60334
Vardo, pavardės, tautybės keitimas 8 340 63229
Prašymo sudaryti santuoką priėmimas ir santuokos registravimas 8 340 63229
Civilinės būklės įrašą liudijančių išrašų išdavimas 8 340 63173
Vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą (skaičiavimas, tikslinimas) 8 340 60472
Gyvenamosios vietos deklaravimas – seniūnija pagal gyvenamąją vietą. Priėmimo į darželius klausimai 8 340 63987;

8 614 38143

Valstybės garantuojamos pirminės teisinės pagalbos teikimas 8 340 60269
Kalbos konsultacijos 8 340 60309
Savivaldybės archyvas (pažymų išdavimas) 8 340 63351
 
Deltuvos seniūnija:

Seniūnas:

Socialiniai klausimai:

Žemės ūkio klausimai:

8 340 47131

8 340 47168

8 340 47138; 8 694 90895

Lyduokių seniūnija:
Seniūnas:

Socialiniai klausimai:

Žemės ūkio klausimai:

8 340 42425

8 340 42425

8 340 42425; 8 619 36596

Pabaisko seniūnija:

Seniūnas:

Socialiniai klausimai:

Žemės ūkio klausimai:

8 340 41467

8 340 41467

8 340 41467; 8 618 29848

Pivonijos seniūnija:

Seniūnas:

Socialiniai klausimai:

Žemės ūkio klausimai:

 

8 340 56466; 54642

8 340 54642; 8 687 21152

8 340 41185; 8 612 43389

Siesikų seniūnija:

Seniūnas:

Socialiniai klausimai:

Žemės ūkio klausimai:

 

8 340 46690

8 340 46690

8 340 46690; 8 663 46620

Šešuolių seniūnija:

Seniūnas:

Socialiniai klausimai:

Žemės ūkio klausimai:

 

8 340 41754

8 340 41754; 8 655 02940

8 652 08991; 8 615 90968

Taujėnų seniūnija:

Seniūnas:

Socialiniai klausimai:

Žemės ūkio klausimai:

 

8 340 45293

8 340 45293

8 340 45157; 8 614 69015

Veprių seniūnija:

Seniūnas:

Socialiniai klausimai:

Žemės ūkio klausimai:

 

8 340 41185

8 340 41185

8 340 41185; 8 616 50908

Vidiškių seniūnija:

Seniūnas:

Socialiniai klausimai:

Žemės ūkio klausimai:

 

8 340 46133

8 340 46253

8 340 46253

Želvos seniūnija:

Seniūnas:

Socialiniai klausimai:

Žemės ūkio klausimai:

 

8 340 42123

8 340 42123

8 340 42123; 8 612 03893

Žemaitkiemio seniūnija:

Seniūnas:

Socialiniai klausimai:

Žemės ūkio klausimai:

 

8 340 41936

8 340 41936

8 340 41936; 8 612 03893

Ukmergės miesto
 
8 340 63483; 8 340 63566

(Gyv. vietos deklaravimas)

Paslaugos el. būdu: www.ukmerge.lt/paslaugos           www.lietuva.gov.lt