Pradinis Gyvenimas Tradicinėje šventėje Utenoje

Tradicinėje šventėje Utenoje

790
0

2023-06-30 d. LPS „Bočiai“ Ukmergės klubo „Viltis“ (pirm. Valmantas Naraškevičius) nariai kartu su LPS „Bočiai“ Jonavos (Vytautas Bareika), Radviliškio (Rimantė Radavičienė) bendrijų kolektyvais, Rokiškio (Vincas Zinka) atstovais dalyvavo respublikinėje tradicinėje LPS „Bočiai“ Utenos bendrijos (Vladas Žilėnas), Europos pagyvenusių žmonių federacijos Lietuvos asociacijos Utenos skyriaus (Amelija Katinienė), tarptautinės visuomeninės organizacijos „Gervėčių klubas“ (Alfonsas Augulis) organizuotoje šventėje „Skambėkit, dainos, Auštaitijoj…“ Ši tradicinė šventė šiais metais sutapo su Aukštaitijos vardo paminėjimo 700 metų jubiliejumi.

1323 metais Lietuvos valdovas Gediminas ir Didžiojo kunigaikščio taryba spalio 3 d. sudarytoje taikos ir prekybos sutartyje su Livonijos ordinu užrašė: „Štai tos žemės, kuriose mes nustatėme taiką: iš mūsų pusės – Aukštaičių ir Žemaičių žemė, Pskovas ir visi Rusinai, kurie yra mūsų valdžioje…“. Šią sutartį patvirtino popiežius, prisakydama visiems jos laikytis. Aukštaitija yra didžiausias Lietuvos etnografinis regionas, kurio raida, sakoma, yra tiesiogiai susijusi su Lietuvos valstybingumo įtvirtinimu. Manoma, kad būtent iš šio regiono yra kilęs Mindaugas, tapęs pirmuoju suvienytos Lietuvos valdovu. Ant Šeimyniškėlių piliakalnio (Anykščiai) XIII a. viduryje stovėjo valstybinė medinė pilis, saugojusi šiaurinį Lietuvos valstybės pasienį. Tai buvo pati didžiausia pilis Rytų Lietuvoje, spėjama, Mindaugo Vorutos pilies vieta. Utena yra vienas seniausių Lietuvos miestų. Gyvenvietė minima nuo 1261 m. Iš pradžių kūrėsi aplink Utenos pilį, buvusią ant Narkūnų piliakalnio. Pilis sugriauta 1433 m. per Švitrigailos ir Žygimanto Kęstutaičio kovas, manoma, tuomet sunaikinta ir papilio gyvenvietė.

A. Katinienė šventinį renginį pradėjo sveikindama atvykusius mielus bendraminčius, pasididžiuodama kalbėjo, kokia graži ta mūsų Aukštaitija su spalvotomis kalvomis, žaliuojančiais miškais, vingiuojančiomis upėmis, vilnijančiais ežerais, su nuostabiomis dainomis, papročiais, tarmėmis.

Į renginį atvyko LR Seimo narys Edmundas Pupinis, Utenos rajono savivaldybės meras Marijus Kaukėnas, administracijos direktorius Paulius Čyvas, Europos pagyvenusių žmonių federacijos Lietuvos asociacijos valdybos narės atstovai.

Čia vyko XXIII tarptautinio festivalio „Paribio daina“ („Pesnia pomežža“) atrankos etapas. A. Augulis trumpai priminė festivalių organizavimo istoriją. Jo tikslas buvo suburti žmones, kurie gyvena valstybinės sienos paribiuose, tiek šioje Lietuvos pusėje, tiek anoje. Sienos buvo nubrėžtos, o žmonės – atskirti. Todėl ir festivalis buvo pavadintas ,,Paribio daina”. Žmonės liko už Tėvynės ribų, bet jie ten liko su savo dainomis, papročiais, savo Tėvynės supratimu. A. Augulis džiaugėsi, kad meno mėgėjų kolektyvai išsaugojo savo širdyse meilę kūrybiškumui, liaudies kultūrai, papročiams.

Koncertavo Utenos ansamblis „Narkūnaičiai“ (vad. Aušrelė Baltuškienė), Jonavos ansamblis „Dobilas“ (Bronius Kaminskas), Radviliškio ansamblis „Bočiai“ (Bronius Kiselis). Pritardamas sau gitara dainas dainavo E. Pupinis.

Klubui atrankos etape atstovavo mišrus vokalinis ansamblis „Gija“ (vad. V. Naraškevičius), solistas V. Naraškevičius. Linijinių šokių grupė (vad. Aldona Satkūnaitė) dalyvavo ne konkurso tvarka. Diplomais su teise dalyvauti finaliniame „Paribio daina“ renginyje apdovanoti ansamblis „Gija“ ir solistas V. Naraškevičius. Už dalyvavimą šventėje padėka įteikta linijinių šokių grupei ir vadovei A.Satkūnaitei.

Organizacijų ir meno saviveiklos kolektyvų vadovams M. Kaukėnas ir P. Čyvas įteikė padėkas ir dovanėles. Tradiciškai padainavome bendrą dainą „Paimkim Lietuvą visi ant rankų“.

Toliau bendravome prie šeimininkų paruoštų vaišių stalų. Šokome, fotografavomės.

Janina Badokienė

Atsakyti:

Prašome įrašyti komentarą
Prašome įvesti vardą čia