Pradinis Gyvenimas Pedagogams – gražiausi žodžiai ir padėkos

Pedagogams – gražiausi žodžiai ir padėkos

4625
0

Penktadienį išskirtinio dėmesio sulaukė rajono pedagogai. Po iškilmių mokyklose, mokinių ar mokyklos svečių vestų pamokų, pedagogai rinkosi į Kultūros centrą, kur juos ieškoti savojo mokytojo ragino renginio vedėjai – Senamiesčio progimnazijos mokiniai.

Prie įėjimo į žiūrovų salę svečius pasitiko Senamiesčio progimnazijos auklėtiniai. Jie besirenkantiems dalino pačių pagamintus skirtukus knygoms su mokyklos, mokslo ir išminties simbolio – Pelėdos atvaizdu. Salėje susirinkusius pasitiko progimnazijos pradinukų choras. Po trumpų filmukų buvo pagerbti geriausi rajono mokytojai – Ukmergės Jono Basanavičiaus gimnazijos chemijos mokytoja Gražina Macijauskaitė, Ukmergės meno mokyklos dainavimo ir fortepijono mokytoja Dalia Sližytė ir Ukmergės sporto centro sporto mokytoja Nijolė Vadapalienė.

Ukmergės Jono Basanavičiaus gimnazijos chemijos mokytojos metodininkės Gražinos Macijauskaitės vedamos pamokos pasižymi tradiciškumo ir inovacijų derme, ugdymo turinys perteikiamas veiksmingais ir moderniais darbo metodais. Mokytoja išskirtinį dėmesį skiria gamtos mokslų teorijos ir praktikos dermei užtikrinti: gamtamokslių savaičių organizavimas įtraukiant pagrindinių mokyklų bendruomenes, VGTU klasės mobilumai į VGTU laboratorijas, svečių-profesionalų paskaitų organizavimas, mobilios bioklasės darbas chemijos pamokose, respublikinio chemikų konkurso B. Lubio vardui paminėti, respublikinės Žaliosios olimpiados organizavimas, „Makaronų tiltų“ statybos renginys – tai tik dalis mokytojos veiklų gimnazijoje. Mokytoja bei jos paruošti mokiniai aktyviai dalyvauja ir vykdo rajonines bei respublikines projektines veiklas.

Ukmergės meno mokyklos mokytoja metodininkė Dalia Sližytė mokykloje dirba nuo 1994 m. Ji yra dainavimo dalyko ir antrojo instrumento (fortepijono) mokytoja. Jos mokiniai noriai tęsia mokslą išplėstinio ugdymo programoje, mokytojos paruošti mokiniai sėkmingai įstoja ir tęsia studijas konservatorijose ir aukštosiose mokyklose. Ugdytiniai yra respublikinių, tarptautinių konkursų ir festivalių laureatai, aktyviai koncertuoja rajono renginiuose, reprezentuoja rajoną bei mokyklą, dalyvauja projektinėje veikloje. Laureatai kasmet yra apdovanojami Ukmergės rajono savivaldybės gabių vaikų ir jaunimo rėmimo fondo piniginiais prizais. Mokytoja ne vienos respublikinės vertinimo komisijos narė.

Ukmergės sporto centro krepšinio skyriaus sporto mokytoja metodininkė Nijolė Vadapalienė centre dirba nuo 1978 m. Jos ugdytiniai įvairiose šalies varžybose laimėjo prizines vietas, ne viena mergina žaidžia Lietuvos moterų Aukščiausios lygos komandose, šalies rinktinėse. Taip pat aukšto lygio sportininkės aktyviai dalyvauja keliant meistriškumo lygį Ukmergės rajone, noriai dalinasi įgytomis žiniomis ir įgūdžiais. Lietuvos krepšinio rinktines atstovavo ir atstovauja 8 sporto mokytojos auklėtinės.

Kultūros centre Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos padėkos raštais buvo apdovanoti 10 rajono pedagogų. 16 pedagogų ugdymo įstaigose buvo apdovanoti rajono mero Rolando Janicko padėkos raštais. Juos meras stengėsi pats įteikti, apvažiuodamas ugdymo įstaigas. Dar 30 pedagogų apdovanoti savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo raštais.

Mero padėkos ženklu buvo apdovanotas ilgametis „Šilo“ mokyklos direktorius Leonas Žuklys. Nuo 1978 m. rajone dirbęs pedagogas 1988 m. pavasarį paskirtas vadovauti tuo metu moderniausiai mokyklai Ukmergėje – Ukmergės 6-ajai vidurinei, kuri priduota eksploatuoti 1988 m. vasarą kartu su plaukimo baseinu. Joje tuo metu mokėsi 945 mokiniai, dirbo 50 mokytojų. Direktorius skatino mokyklos bendruomenę įsijungti į projektinę veiklą. Vadovaujant Leonui Žukliui pasirašyta ne viena bendradarbiavimo su įvairiais partneriais sutartis, vyko prasmingos partnerystės veiklos (atsodinamas miškas, mokyklos teritorijoje pasodinta vaismedžių, įrengtos Sporto centro patalpos, kuriose gali žaisti mokyklos mokiniai, nuo 2001 m. užsimegzta draugystė su Lenkijos Tarnowo Podgorne Europos integracijos gimnazija ir kt.).

Sveikindamas mokytojus rajono meras Rolandas Janickas sakė, kad aplankė daug kolektyvų, nors, deja, ne visur suspėjo. Tačiau, besilankydamas ugdymo įstaigose, meras pastebėjo, kad jų kolektyvai užaugo, yra kūrybiški, visur jaučiama mokyklos dvasia. Ir vis daugiau šypsenų pedagogų veiduose. „Nes emocija, kurią nešate vaikams yra labai svarbi. Nesustoti ir, svarbiausia, prisiminti, kad labai svarbūs šalia stovintys, šalia esantys“.

Renginio metu buvo ir siurprizų. Dviejų lopšelių – darželių – „Žiogelio“ ir „Nykštuko“ kolektyvai buvo apdovanoti nešiojamaisiais kompiuteriais už ekologinio maitinimo diegimą. Seimo narys Juozas Varžgalys įteikė Žemės ūkio ministro Andriaus Palionio padėkas diegiant ekologinį maitinimą vaikų ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Padėkos įteiktos Birutei Jucevičienei, vaikų lopšelio-darželio „Žiogelis“ direktorei ir buvusiai vaikų lopšelio-darželio „Nykštukas“ direktorei Angelei Liausienei.

Po iškilmingo minėjimo pedagogams vaidino Nacionalinio Kauno dramos teatro aktoriai. Jie parodė spektaklį „Vasarvidis“ pagal Viljamo Šekspyro pjesę „Vasarvidžio nakties sapnas“.

Atsakyti:

Prašome įrašyti komentarą
Prašome įvesti vardą čia