Pradinis Gyvenimas Dalyvavome renginyje Utenoje

Dalyvavome renginyje Utenoje

1196
0

Liepos 1 d. LPS „Bočiai“ Ukmergės klubo „Viltis“ nariai (pirm. Valmantas Naraškevičius) dalyvavo LPS „Bočiai“ Utenos bendrijos (pirm. Vladas Žilėnas) organizuotoje respublikinėje LPS „Bočiai“ šventėje „Skambėkit, dainos, Aukštaitijoj!“. Į Utenos kultūros centrą rinkosi artimesni kaimynai – iš Jonavos (pirm. Vytautas Bareika), Pasvalio (Antanas Indreliūnas), tolimesni – iš Radviliškio (Rimantė Radavičienė) ir iš Telšių (Kajatonas Šliogeris).

Tuo pačiu čia vyko ir XXII – ojo tarptautinio festivalio „Paribio daina (Pesnia pamežža)“ atrenkamasis turas. Renginio dalyvius sveikino LR Seimo narys Edmundas Pupinis, Utenos meras Alvydas Katinas, Europos pagyvenusių žmonių federacijos Lietuvos asociacijos prezidentas Povilas Butkus, Gervėčių klubo pirmininkas, „Paribio dainos“ organizatorius Alfonsas Augulis. Kalbėjusieji pasidžiaugė senjorų aktyvumu ir noru gyventi džiaugsmingai, nedejuojant, linkėjo žydėti, džiuginti Lietuvą savo darbais ir dainomis. Kalbėję kolektyvų pirmininkai dėkojo už ilgalaikį taip mielą tarpusavio bendravimą, o R. Radavičienė kvietė džiaugtis senatve ir „neburbuliuoti“.

Pirmą sykį į Uteną atvyko Telšių mišrus vokalinis ansamblis „Kibirkštėlė“. Jo vadovė Sofija Čegienė pasakojo ilgos kelionės įspūdžius. O arčiau prie Utenos – „Ir veizēk, vēsor aplinkou kap pas mōmis namā ēr abrozdēlia“, išsakė kaip jiems yra brangi „žemaitiū žemie, žemaitiū kalba ēr daina“. Jiems koncertuojant visa salė kartojo vienos dainos priedainį „Kōn sakā, a mōn sakā, je mōn sakā, ta kōn sakā“.

Koncertavo šeimininkų mišrus vokalinis ansamblis „Narkūnaičiai“. Dainavo klubo „Viltis“ mišrus vokalinis ansamblis „Gija“, šoko linijinių šokių grupė. Konkursinę solistų programą atliko V. Naraškevičius. Dainas atliko Jonavos mišrus vokalinis ansamblis „Dobilas“, solistė Janina Altaravičienė. Toliau pasirodė Radviliškio mišrus vokalinis ansamblis „Radviliškio bočiai“, Pasvalio – „Rudenėlis“. Prie meninės programos prisidėjo ir E. Pupinis. Pritardamas sau gitara padainavo dvi dainas.

LPS „Bočiai“ pirmininkas Kajatonas Šliogeris sveikino visus gražaus renginio proga, linkėjo Dievo palaimos, kvietė ir toliau remti Ukrainą. Tradiciškai padėkos raštus įteikė meno kolektyvų vadovams. V. Žilėnas padėkas už dalyvavimą šventėje įteikė atvykusių kolektyvų pirmininkams.

Kol laukėme atrenkamojo turo rezultatų pabendravome prie pietų stalo. Spėjome padainuoti, pašokti, nusifotografuoti su draugais.

Konkurso „Paribio daina“ komisijos pirmininkas Gaudentas Aukštikalnis pasidžiaugė visų dalyvių meniškai atliktomis dainomis, tačiau juk reikėjo skirti prizines vietas. Buvo kolektyvams įteikti diplomai ir padėkos. V. Naraškevičius pateko į festivalio finalą. A. Augulis kvietė visus lapkričio 6 d. atvykti į festivalį, pasisemti gerų emocijų, pabendrauti, įsigyti naujų draugų. Kvietė džiaugtis, kad galim būti kartu, turim tautą, galim stovėti ant savo gimtos žemės, galim palaikyti kitus, ir tikėti, kad ir kiti mus palaikys.

Janina Badokienė

Atsakyti:

Prašome įrašyti komentarą
Prašome įvesti vardą čia