Pradinis Lietuvos naujienos 2023–2024 M. SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETAI ATITIKO FISKALINĖS DRAUSMĖS TAISYKLIŲ REIKALAVIMUS

2023–2024 M. SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETAI ATITIKO FISKALINĖS DRAUSMĖS TAISYKLIŲ REIKALAVIMUS

120
0
2023–2024 M. SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETAI ATITIKO FISKALINĖS DRAUSMĖS TAISYKLIŲ REIKALAVIMUS, TAČIAU PROBLEMŲ SU FINANSINE ATSKAITOMYBE LIKO

Fiskalinės institucijos funkciją vykdanti Valstybės kontrolė (VK FI) atliko savivaldybių biudžetų fiskalinės drausmės taisyklių laikymosi vertinimą. Jo tikslas – nustatyti, ar 2023 m. vykdant ir 2024 m. tvirtinant savivaldybių biudžetus buvo laikomasi taisyklių.

Nustatyta, kad 2023 m. visų savivaldybių biudžetai buvo vykdomi laikantis jiems keliamų reikalavimų. 2024 m. savivaldybių tarybų patvirtinti pirminiai biudžetai taip pat atitiko jiems keliamus reikalavimus. Vis dėlto, ir toliau susiduriama su duomenų patikimumo problema – vertinimo metu pastebėta, kad ne visa savivaldybių teikiama informacija yra tiksli.

Vertinant pagal finansinių ataskaitų duomenis ir neįtraukus patikslinimų penkių savivaldybių 2024 m. biudžetai būtų identifikuoti kaip neatitinkantys fiskalinės drausmės taisyklių. Savivaldybėms pateikus patikslintą informaciją apie nepanaudotą pajamų dalį ir išnagrinėjus jų tarybų patvirtintus biudžetus, VK FI įtraukė šią informaciją į vertinimą. Pagal atnaujintus duomenis šių penkių savivaldybių biudžetai atitiko keliamus reikalavimus. Praeitų metų vertinime buvo 14 savivaldybių, kurios pirminiais duomenimis nesilaikė fiskalinės drausmės taisyklių, o po patikslinimų laikėsi.

„Finansinėse ataskaitose nenurodytos arba netiksliai nurodytos nepanaudotos pajamų dalies problema kartojasi, tačiau šiais metais netikslumų mažiau. Džiugu matyti, kad ankstesniuose vertinimuose į tai atkreiptas dėmesys ir iniciatyvos, skirtos savivaldybių informavimui apie reikalavimus biudžetams ir duomenims, padeda. Klaidos savivaldybių finansinės atskaitomybės dokumentuose gali reikšmingai paveikti išvadą dėl fiskalinės drausmės taisyklių laikymosi, todėl svarbu atkreipti savivaldybių dėmesį į teikiamos informacijos teisingumą“, – teigia Biudžeto stebėsenos departamento vadovė Jurga Rukšėnaitė.

VK FI atlikdama išankstinį vertinimą analizavo pirminius savivaldybių tarybų patvirtintus biudžetus – tai padeda identifikuoti taisyklių nesilaikymo rizikas, kad iki metų pabaigos savivaldybės galėtų pakoreguoti savo biudžetus ir užtikrinti, kad būtų laikomasi taisyklių.

2025 m. pirmąjį pusmetį bus vertinama, kaip savivaldybės laikėsi fiskalinės drausmės taisyklių 2024 metais.

Išvada dėl savivaldybių biudžetų fiskalinės drausmės taisyklių laikymosi 2023–2024 m.

Atsakyti:

Prašome įrašyti komentarą
Prašome įvesti vardą čia