Pradinis Švietimas ,,Žinių ir patirties sėmėsi užsienyje‘‘

,,Žinių ir patirties sėmėsi užsienyje‘‘

294
0
Stažuotė Graikijoje ,,Spiti Mas '' įmonėje

Ukmergės technologijų ir verslo mokykla jau daugelį metų aktyviai dalyvauja tarptautinių mobilumo projektų įgyvendinimo veikloje.

Kiekvienais metais, tarptautinės programos Erasmus + mobilumo projektų dėka, 50-60 mokinių išvyksta į tarptautines stažuotes įvairiose ES šalyse, kurių metu tobulina praktinius-profesinius įgūdžius atlikdami profesinę praktiką užsienio šalių įmonėse,  mokosi užsienio kalbos, atsakomybės, savarankiškumo, plečia kultūrinį-geografinį akiratį, įgyja tarptautinio mobilumo patirtį. Tarptautinių mobilumo projektų dėka tobulinami ne tik mokinių praktiniai-profesiniai įgūdžiai, bet ir profesijos mokytojų, administracijos pareigūnų profesinės žinios, įgūdžiai bei tarptautinės kompetencijos.

2023-2024 m. mokykloje buvo  vykdomi 4 tarptautiniai  Erasmus + mobilumo projektai Nr.2021-1-LT01-KA121-VET-000007383, Nr.2022-1-LT01-KA121-VET-000057566, Nr.2023-1-LT01-KA121-VET-000126082, bei bendras projektas su partneriais iš Latvijos 2023-1-LV01-KA122-VET-000135915 ,,Learning by doing‘.

2024 m. liepos 31 d.- rugpjūčio 31 d.  mokykla baigia įgyvendinti tarptautinius Erasmus + programos mobilumo projektus Nr.2022-1-LT01-KA121-VET-000057566, Nr.2023-1-LT01-KA121-VET-000126082.  Pagrindiniai projektų tikslai – tobulinti mokinių ir mokytojų profesines žinias bei praktinius įgūdžius, siekiant užtikrinti sėkmingą būsimųjų darbuotojų integraciją į šiuolaikinę darbo rinką.

Projektų dėka net 121 automobilių mechaniko, virėjo, baldžiaus, apdailininko, kompiuterinio projektavimo operatoriaus, suvirintojo, multimedijos techniko, floristo specialybės mokinys,  buvo išvykęs į tarptautines trijų savaičių stažuotes, kurių metu atliko profesinę praktiką  Lenkijos, Maltos, Ispanijos, Italijos, Graikijos verslo įmonėse. Stažuočių metu projekto dalyviai ne tik tobulino praktinius-profesinius įgūdžius, bet ir susipažino su darbo verslo įmonėse specifika, saugos ir kokybės reikalavimais, mokėsi dirbti tarptautinėje komandoje, atliko asmenines bei komandines užduotis.

Stažuotė Graikijoje ,,Spiti Mas ” įmonėje

Stažuotės ES šalyse, mokiniams suteikė ne tik galimybes tobulėti bei kaupti patirtį profesinėje srityje, bet ir sudarė puikias asmeninio tobulėjimo galimybes. Stažuočių metu projekto dalyviai lavino užsienio kalbos, komunikacinius, adaptacijos kitoje kultūrinėje terpėje įgūdžius, mokėsi atsakomybės, savarankiškumo, punktualumo, tvarumo, susipažino su užsienio šalių kultūra, tradicijomis, mentaliteto ypatumais, praplėtė geografinį akiratį, įgijo tarptautinio mobilumo patirtį.

Projektų įgyvendinimo metu buvo tobulinami ne tik bet ir profesijos mokytojų, administracijos pareigūnų profesinė bei tarptautinė kompetencija. Pagal projektus  3 administracijos pareigūnai ir 5  profesijos mokytojai vyko į vienos savaitės darbo stebėjimo vizitus Latvijos,  Lenkijos, Italijos ir Graikijos,  profesinėse mokyklose.

Stažuotė Italijjoje viešbutyje ,,Albano”

Vizitų metu, projekto dalyviai susipažino su anksčiau paminėtų šalių švietimo bei sistemomis, profesinio mokymo specifika, teorinio bei praktinio mokymo bazėmis. Stebėdami užsienio šalių kolegų darbą profesinėse mokyklose, sėmėsi žinių IT taikymo profesinio mokymo procese, automobilių remonto ir techninės priežiūros, elektrotechnikos, suvirinimo, praktinio mokymo organizavimo,  darbo su mokiniais turinčiais specialiuosius poreikius, profesinio mokymo kokybės vadybos srityse.

Pasibaigus stažuotėms bei darbo stebėjimo vizitams, visų projekto dalyvių įgytos žinios,  įgūdžiai bei kompetencijos buvo įvertinti, jiems įteikti tarptautiniai sertifikatai bei Europass mobilumo dokumentai, patvirtinantys jų įgytą profesinę patirtį užsienyje. Neabejotina, kad įgytos žinios bei patobulinti praktiniai įgūdžiai, padės projekto dalyviams  lengviau įsilieti į darbo rinką bei sėkmingai joje konkuruoti, o patobulinti socialiniai įgūdžiai, tarptautinės kompetencijos, praplėstas kultūrinis-geografinis akiratis, prisidės prie projekto dalyvių asmeninio tobulėjimo.

Projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai.

Šis straipsnis atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Europos Komisija, jos institucijos ir Švietimo mainų paramos fondas negali būti laikomi atsakingi už šios medžiagos turinį ir bet kokį pateikiamos informacijos naudojimą.

Kristina Saladžienė, Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos , Organizacijos vystymo specialistė

Stažuotė Lenkijoje ,,Royal Flowers” floristikos salone
Stažuotė Lenkijoje ,,Toytota Kobos”
Stažuotė Maltoje

Atsakyti:

Prašome įrašyti komentarą
Prašome įvesti vardą čia