Pradinis Aktualijos Rašo skaitytojai Ypatingos skubos tvarka ketinama sudaryti su atsakovu UAB „Ekonovus“ taikos sutartį

Ypatingos skubos tvarka ketinama sudaryti su atsakovu UAB „Ekonovus“ taikos sutartį

4938
1

Ukmergės rajono savivaldybėje rugpjūčio 10 d. 10.00 val. vyko jungtinis KAIMO IR APLINKOSAUGOS, BIUDŽETO IR EKONOMINĖS PLĖTROS, SAVIVALDYBĖS ŪKIO komitetų posėdis, kuriame buvo numatyta aptarti teisminį ginčą su UAB „Ekonovus“ dėl 2013 m. kovo 27 d. buitinių atliekų tvarkymo paslaugų pirkimo sutarties Nr. 20-179, kuria UAB „Ekonovus“ buvo įsipareigojusi Ukmergės rajone įrengti atliekų rūšiavimo liniją, tačiau to nepadarė, nors linijos įrengimo kaštai buvo įtraukti į paslaugos tarifą, galiojusį nuo 2013 m. iki 2018 m., ir už neįrengtą liniją sumokėjo visi Ukmergės rajono gyventojai.

Nors darbotvarkėje toks klausimas numatytas nebuvo, posėdžio metu paaiškėjo, kad Ukmergės rajono savivaldybė ypatingos skubos tvarka ketina sudaryti su atsakovu UAB „Ekonovus“ taikos sutartį ir atsisakyti didžiosios dalies reikalavimų.

Posėdžio metu planuojamos sudaryti taikos sutarties projektas pateiktas nebuvo, todėl ypatingos skubos tvarka siekiamos sudaryti taikos sutarties sąlygos yra nežinomos, tačiau rajono meras Rolandas Janickas paaiškino, kad sudarius taikos sutartį savivaldybė gaus 150 000 eurų, o tuo pačiu atsisakys 275 000 eurų reikalavimo, teismo posėdis Vilniaus apygardos teisme yra paskirtas rugpjūčio 16 d. ir sutartį reikia pasirašyti itin skubiai.

Negana to, posėdžio metu paaiškėjo, kad 2013-03-27 Ukmergės rajono savivaldybės administracijai, kaip užsakovui, pasirašant sutartį su UAB „Ekonovus“, Ukmergės rajono savivaldybės atsakingiems asmenims turėjo būti žinoma, kad Ukmergės rajono savivaldybė jau yra UAB VAATC akcininkas, Akcininkų sutartimi yra prisiimti įsipareigojimai, kurių pagrindu atliekos bus tvarkomos naujajame MBA įrenginyje, o tuo pačiu – į komunalinių atliekų tvarkymo tarifą įtrauktas atliekų rūšiavimo linijos įrengimas yra netikslingas ir įgyvendintas nebus ir Ukmergės rajono gyventojai dėl to patirs ne mažesnę kaip 425 000 eurų žalą ir priešingai – tokia pat suma paslaugos teikėjas neteisėtai praturtės Ukmergės rajono gyventojų sąskaita.

Toks skubus didžiosios dalies finansinių reikalavimų atsisakymas sukėlė įtarimų rajono Tarybos nariui Dariui Varnui.

Kaip sakė D. Varnas: „Ukmergės rajono savivaldybės tarybos veikla ir mero įgaliojimai yra itin aiškiai aptarti Ukmergės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamente, patvirtintame 2015-06-25 sprendimu Nr. 7-91 ir papildytu 2016-01-28 sprendimu Nr. 7-26. Reglamento XXIV skirsnio SUTARČIŲ, SUDAROMŲ SAVIVALDYBĖS VARDU, PASIRAŠYMO TVARKA 239 punkte aptartos sutartys, kurių pasirašymui reikalingas Tarybos pritarimas. 239.1 punkte aiškiai ir nedviprasmiškai reglamentuota, kad be išankstinio Tarybos pritarimo negali būti pasirašomos sutartys, susijusios su savivaldybės finansiniais įsipareigojimais. Kadangi taikos sutartis yra tiesiogiai susijusi su finansinio reikalavimo atsisakymu bei neprotingai mažinanti nesąžiningų verslininkų įsipareigojimus Ukmergės rajono savivaldybei ir rajono žmonėms“.

Kadangi į Savivaldybės ūkio komiteto pirmininką Darių Varną dėl viešojo intereso gynimo kreipėsi keli šimtai rajono gyventojų, siekdamas užkirsti kelią tolimesniam Ukmergės rajono gyventojų skurdinimui, Tarybos narys Darius Varnas rugpjūčio 13 d. kreipėsi į rajono merą R. Janicką, reikalaudamas stabdyti neteisėtas procedūras. Apie tai buvo informuotas ir Vilniaus apygardos teismas.

Be to, siekiant ginti viešąjį interesą, Tarybos narys Darius Varnas rugpjūčio 13 d. kreipėsi į Lietuvos Respublikos Generalinę prokuratūrą.

Viešųjų pirkimų tarnybos išvada

 

Ukmergės rajono savivaldybės atsakymas: http://www.ukmerge.lt/go.php/lit/Del-teisminio-ginco-su-bendrove-ekonovus

Atsakyti:

Prašome įrašyti komentarą
Prašome įvesti vardą čia