Pradinis Uncategorized Tik du iš penkiasdešimties vartotojų sutinka gintis (atnaujinta)

Tik du iš penkiasdešimties vartotojų sutinka gintis (atnaujinta)

1016
0

Nacionalinė dujų, elektros ir šilumos vartotojų gynimo lyga (toliau Lyga) pateikė vieno prasidedančio tyrimo dėl vartotojo teisių pažeidimų istoriją, kuri privalės pasiekti teismą. Ši istorija pateikiama tam, kad visi vartotojai gerai suprastų: vartotojų teisių gynimas yra sudėtingas ir daug laiko atimantis “malonumas”. “Malonumas”, kada laiko, finansinių lėšų, nervų, sveikatos sąnaudos gerokai viršija tai, ką gali laimėti, jeigu vertini pinigine ar materialine prasme. Todėl dažniausiai tokių veiksmų imasi tik vartotojai, kuriems ne finansai turi didžiausią reiškmę, bet teisingumas bei padorumas.

Ši istorijas, o tiksliau toks šilumos paskirstymas karštam vandeniui ruošti ir bendro naudojimo patalpoms šildyti, faktiškai paliečia apie 800 000 Lietuvos karšto vandens tiekimo paslaugos vartotojų, kurie net nežino, kad šiandien neteisingai (per daug) moka už karšto vandens tiekimą ar bendro naudojimo patalpų šildymą.

Tik du iš penkiasdešimties vartotojų sutinka gintis

Birželio mėnesį į Lygą kreipėsi vartotoja, kuri gyvena Ukmergėje, nedideliame (20 butų) daugiabučiame name ir  kuri yra atsijungusi nuo centralizuoto šildymo ir karšto vandens tiekimo.Name dar du vartotojai yra atsijungę nuo centralizuoto šildymo tiekimo. Šilumos tiekėjas pateikė vartotojai sąskaitą, kad ši sumokėtų už, neva susidariusią skolą,  bendro naudojimo patalpų šildymą. Susipažinusi su sąskaitose pateiktais duomenimis, vartotoja suabejojo sąskaitų  pagrįstumu ir kreipėsi pagalbos į Nacionalinę dujų, elektros ir šilumos vartotojų gynimo lygą. Lyga vartotojai paaiškino,kad Lyga apsiims ją ginti prie tam tikrų sąlygų:vartotoja pradės ilgą susirašinėjimą su šilumos ir karšto vandens tiekėju, po to kreipsis su skundais į įvairias Valstybines institucijas ir po viso to, dar metus ar du sutinka bylinėtis teismuose.Ši vartotoja sutiko ,,darbą“ atlikti nuo pradžių iki pabaigos, todėl Lyga ėmėsi ginti vartotoją.Tačiau tenka  pastebėti, kad vartotojams,kurie kreipėsi su prašymais į Lygą, pateikus ,,darbų“ grafiką ,kurį teks vartotojui atlikti ginant savo teises, tik du iš penkiasdešimties sutinka tai daryti. Tai parodo Lietuvos  teisinės sistemos trūkumus – ilgą ir neekonomišką tokių ginčų nagrinėjimo procedūrą.

Ką Lyga  aptiko, tirdama   šilumos tiekėjo pateiktą informaciją dėl vartotojo skolos?

Pirmiausia Lyga paruošė klausimyną vartotojai, kuri jį pateikė šilumos tiekėjui, o šis per keletą kartų pateikė dalį prašomų duomenų. Iš pateiktų duomenų Lyga konstatavo:

-daugiabučiame name labai dideli karšto vandens kiekių nuostoliai.Tačiau kodėl vartotoja, kuri nėra karšto vandens tiekimo paslaugos vartotoja, privalo atsakyti(apmokėti)  šiuos nuostolius?
-iš pateiktų duomenų nustatyta, kad šilumos kiekis skirtas taip vadinamam,,gyvatukui“(cirkuliacijai palaikyti) yra du-keturis kartus didesnis, nei šilumos kiekis karšto vandens paruošimui  t.y. karštam vandeniui pašildyti iki reikiamos normos, reikalingas ženkliai mažesnis šilumos kiekis, nei paruošto karšto vandens temperatūros palaikymui reikalingas šilumos kiekis.O tai tikrai yra absurdas arba kelia pagrįstas abejonės dėl šilumos kiekio paskirstymo.
-šilumos kiekis,bendrom patalpom šildyti, nustatomas absurdišku norminiu teisės aktu – Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės šilumos paskirstymo metodu -, kuriame šilumos kiekis bendrom patalpom šildyti nustatomas pagal laiptinių (durų) skaičių. Kuo mažiau ,,durų“, tuo didesni nuostoliai.Tai akivaizdus absurdas.
-daugiabučiame name nėra pilnai sutvarkyti butų karšto vandens apskaitos prietaisai t.y.nėra pakeisti, patikrinti visų  butų karšto vandens apskaitos prietaisai.

Esant šioms aplinkybėms, ypatingai svarbu buvo sužinoti: kas,kada ir kiek deklaruoja karšto vandens sunaudojimo duomenys  butuose.  Tokią informaciją šilumos tiekėjas  atsisakė pateikti. Vartotoja kreipėsi į Valstybinės energetikos inspekcijos Utenos teritorinio padalinį su skundu dėl nepateiktos informacijos. Valstybinės energetikos inspekcijos Utenos teritorinis  padalinys atsakė, kad duomenys saugomi Lietuvos Respublikos Asmens duomenų įstatymo numatyta tvarka ir nebus teikiami vartotojai.

Lyga (nuo šiuo momento Lyga tiesiogiai pradėjo ginti vartotoją) kreipėsi į Valstybinę energetikos inspekciją su skundu, kuriuo apskundė Utenos teritorinio padalinio sprendimą.

Gera naujiena iš Valstybinės energetikos inspekcijos: nuostolius, esant nesutvarkytiems karšto vandens skaitikliams, privalo prisiimti šilumos ir karšto vandens tiekėjas.

Spalio 19 dieną,  Valstybinė energetikos inspekcija išnagrinėjo Lygos skundą ir konstatavo:,,UAB ,,Miesto energija” daugiabutyje 20 butų gyvenamajame name Jaunimo g.42, Ukmergėje iš 17 karštą vandenį vartojančių butų, atsiskaitomieji karšto vandens apskaitos prietaisai pakeisti tik 14 butų. Atskirų butų savininkų deklaruoto karšto vandens rodmenų suma, nesutampa su geriamo vandens apskaitos prietaiso, įrengto prieš karšto vandens šilumokaitį rodmenimis. Vadovaujantis  Šilumos ūkio įstatymo 15str.1d.nuostata, kad su nepaskirstytu karštu vandeniu suvartotas šilumos kiekis, vartotojui gali būti priskirtas tik tuo atveju, jeigu tiekėjas įvykdė visas savo prievoles sutvarkyti karšto vandens apskaitą. Minėtu atveju UAB ,,Miesto energija” nepilnai įvykdė visų savo prievolių sutvarkyti karšto vandens apskaitą. Tai įvertinus darytina išvada, kad UAB ,,Miesto energija” negalėjo suvartotą šilumos kiekį su nepaskirstytu karštu vandeniu paskirstyti vartotojams”.

Valstybinė energetikos inspekcija nutarė: UAB,,Miesto energija“ įpareigoja perskaičiuoti mokesčius už suvartotą šilumos energiją daugiabučio namo butų savininkams Jaunimo g. 42,Ukmergėje, nes nevykdė Šilumos ūkio įstatymo 15str.1d. reikalavimų“.

Lygos žiniomis, šią sprendimo dalį, šilumos tiekėjas skus Teismui.

Bloga naujiena iš Valstybinės  energetikos inspekcijos:  butų karšto vandens skaitiklių parodymai saugomi asmens duomenų apsaugos įstatymu.

Spalio 19 dieną Valstybinė energetikos inspekcija išnagrinėjo Lygos skundą ir konstatavo,kad duomenys apie kiekvieno buto deklaruotų karšto vandens kiekių rodmenys yra saugomi įstatymo ir Lygai neturi teisės jų gauti be buto savininkų sutikimo.
Spalio 26 dieną  Lyga apskundė  Valstybinės energetikos inspekcijos sprendimą (dėl informacijos neteikimo apie  kiekvieno buto karšto vandens rodmenys) Lietuvos Vyriausiajai ginčų komisijai ir  lapkričio 11 dieną  Lygos skundas buvo patenkintas – Valstybinė energetikos inspekcija įpareigota iš naujo svarstyti Lygos skundo dalį dėl butų savininkų karšto vandens skaitiklių rodmenų pateikimo Lygai.

Ar iš tiesų ,,vagis”saugo įstatymas?Ar jų yra? Kodėl tada juos  slepia šilumos tiekėjai ir valstybės institucijos?

Visi Lietuvos šilumos ir karšto vandens vartotojai jau seniai yra vadinami vagiais – kai tik kyla diskusija dėl ,,gyvatuko“ mokesčio ar panašių dalykų, taip šilumos tiekėjai pradeda choru rėkti: ,,vagia Jūsų kaimynai“. Į šį chorą dažnai įsijungia ir Valstybės institucijos. Bet kada vartotojų gynėjai bando išsiaiškinti kaip iš tiesų yra, tada viskas slepiama po asmens duomenų ar komercinių paslapčių skraiste. Lyga linkusi manyti, kad ne vartotojai vagia iš savo kaimynų, bet šilumos tiekėjai vagia iš vartotojų. Priešingu atveju: kodėl šilumos tiekėjai ir valstybės institucijos taip bijo atskleisti kaip jie skaičiuoja mokesčius už bendro naudojimo patalpas ar  ,,gyvatuko“ mokestį?

Teismų  procesas užtruks 2-*3 metus

Dabar jau aišku, kad šilumos tiekėjas skųs Valstybinės energetikos inspekcijos sprendimą dėl šilumos nuostolių, skaičiuojant mokesčius už šilumą. Aišku, kad ir kita dalis – dėl gyventojų butų karšto vandens skaitiklių parodymų – persikels į teisminius ginčus.Šie ginčai bus nagrinėjami Lietuvos administraciniuose teismuose, kur jie trunka apie du metus. Po to ginčas persikels į Bendros kompetencijos (civilinius) teismus ir ten taip pat užtruks ne mažiau metų. Deja, toks gyvenimas – paspartinti ar sutrumpinti skundų nagrinėjimo laiką Lyga yra nepajėgi.Visiems ,kurie norite ir pasiryžę nueiti šį kelią, mes pasirengę padėti.

Atnaujinta: 2009 12 02

Brolis prieš brolį, vartotojų gynėjai prieš vartotojų gynėjus…

Nacionalinė dujų, elektros ir šilumos vartotojų gynimo lyga rašė,kad Valstybinė energetikos inspekcija priėmė sprendimą,kuriuo tenkino Lygos skundą ir šilumos tiekėją įpareigojo perskaičiuoti šilumos tiekimo kainas vartotojams, nes  šie nevykdė Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymo 15str. 1dalies. Priminsime,kad Inspekcija nustatė ir įpareigojo: 2009-10-19 Valstybinė energetikos inspekcija išnagrinėjo Lygos skundą ir konstatavo:,,UAB ,,Miesto energija” daugiabutyje 20 butų gyvenamajame name Jaunimo g. 42,Ukmergėje iš 17 karštą vandenį vartojančių butų, atsiskaitomieji karšto vandens apskaitos prietaisai pakeisti tik 14 butų. Atskirų butų savininkų deklaruoto karšto vandens rodmenų suma, nesutampa su geriamo vandens apskaitos prietaiso, įrengto prieš karšto vandens šilumokaitį rodmenimis. Vadovaujantis Šilumos ūkio įstatymo 15str.1d.nuostata, kad su nepaskirstytu karštu vandeniu suvartotas šilumos kiekis, vartotojui gali būti priskirtas tik tuo atveju, jeigu tiekėjas įvykdė visas savo prievoles sutvarkyti karšto vandens apskaitą. Minėtu atveju UAB ,,Miesto energija” nepilnai įvykdė visų savo prievolių sutvarkyti karšto vandens apskaitą. Tai įvertinus darytina išvada, kad UAB ,,Miesto energija” negalėjo suvartotą šilumos kiekį su nepaskirstytu karštu vandeniu paskirstyti vartotojams”.

Valstybinė energetikos inspekcija nutarė: UAB,,Miesto energija“ įpareigoja perskaičiuoti mokesčius už suvartotą šilumos energiją daugiabučio namo butų savininkams Jaunimo g.42, Ukmergėje, nes nevykdė Šilumos ūkio įstatymo 15str.1d. reikalavimų“.

Mūsų nestebina, kad Šilumos tiekėjas Teismui apskundė tokį Valstybinės energetikos inspekcijos sprendimą (Lyga gavo teismo sprendimą ir įpareigojimą pateikti atsiliepimą), tačiau Lygos nei kiek nestebina kitas faktas, kad Inspekcijos sprendimą  Lietuvos energetikos ministrui apskundė Buitinių vartotojų sąjunga. Tiesa, abiejų skundikų motyvai visiškai priešingi – šilumos tiekėjų nusamdyta advokatų kontora, bando teismą įvelti į teisės aktų painiavą. Priminsime,kad šilumos ūkį reglamentuoja virš 70 įvairių poįstatyminių teisės aktų, todėl gerai apmokamiems advokatams rasti teisinių ,,skylių“ visiškai nesudėtinga. Buitinių vartotojų sąjunga apeliuoja į kvailą Šilumos ūkio įstatymą, nors Šilumos ūkio įstatymo 15d. 1 dalis, nustatanti, kada šilumos nuostolius turi prisiimti šilumos tiekėjas, būtent skirta apsaugoti vartotojų interesus. Nediskutuosime su savo oponentais dėl teisinių dalykų, nes tai vis tiek teks,  spręs teismai, tačiau priminsime, kad tai jau ne pirmas atvejis, kada vartotojų organizacijos ar šilumos tiekėjai bando įvairiais metodais kovoti su Lyga: Būsto rūmų prezidentas J.Antanaitis ir UAB ,,Vilniaus energija“ rašė skundus Teisingumo ministerijai dėl Lygos nusikalstamos veiklos, UAB ,,Vilniaus energija“ kreipėsi į prokuratūrą ir Kęstutis Grinius buvo paskelbtas įtariamuoju baudžiamojoje byloje, Telšių savivaldybėje mes seniai girdime raginimus ,,uždrausti“ Lygos veiklą ir t.t. Kasdien girdime ,,kaltinimus“, kad esame ,,durneliai“, kurie nežino ko nori ir nieko nedaro ar negali nieko išspręsti. Mes ir į tai nereaguojame: paprasčiausiai neturime tam laiko ir nematome tikslo. Geriau jau  šį laiką skirsime knygai ar informacijos rinkimui, šeimai ar poilsiui. Jei visi mūsų kaltintojai ir niekintojai pradėtų ginti piliečių ar vartotojų  teises, tai Lietuvoje tikrai būtų kita tvarka…

Nacionalinė dujų, elektros ir šilumos vartotojų gynimo lyga

Ankst straipsnisPradėti du ikiteisminiai tyrimai dėl sukčiavimo
Sekantis straipsnisŠiukšlės miestui rodo dantis

Atsakyti:

Prašome įrašyti komentarą
Prašome įrašyti vardą