Pradinis Aktualijos Šiluma Ukmergės rajono savivaldybės šilumos ūkis teisingame kelyje

[PR] Ukmergės rajono savivaldybės šilumos ūkis teisingame kelyje

2117
0
pirtis kartu 3

pirtis kartu 3

2016 m. sausio 27 d. „ 15 min“ buvo išspausdintas mano straipsnis „ Kieno ausys kyšo už biodujų jėgainės“. Atsiliepiant į straipsnį, skaitytojai pateikė įvairių komentarų ir nuomonių. Viena iš jų, kad UAB „Ukmergės šiluma“ įkainiai už centralizuotai tiekiamą šilumą Ukmergėje nemažėja, nors jau šešti metai kai katilinė priklauso Ukmergės rajono savivaldybei. Pateikiu išsamią informaciją apie pokyčius UAB „ Ukmergės šiluma“. Pastarasis laikotarpis leidžia drąsiai teigti, kad šilumos ūkis Ukmergėje valdomas atsakingai ir profesionaliai, o sunkiausi laikai tiek šilumos gamintojams, tiek vartotojams  jau praeityje.

Pagrindai tam buvo padėti 2010 m. pavasarį, kuomet Ukmergės  rajono savivaldybės taryba priėmė sprendimą vienašališkai nutraukti sutartį su šiurkščiai pažeidinėjančiu sutartį privačiu šilumos ūkio operatoriumi. 2013 m. gegužės mėn. 30 d. Savivaldybės tarybai patvirtinus „Ukmergės rajono savivaldybės šilumos ūkio optimizavimo strateginį planą“ šie pagrindai buvo sutvirtinti.  Paminėti esminiai sprendimai didžiąja dalimi ir pakeitė nuo 2000 m. iki 2013 m. nusistovėjusią neigiamą tendenciją šilumos kainai Ukmergėje didėti.

2013 m. stabilizavus šilumos kainą, o vėliau,  nuosekliai ją mažinant, 2016 m. sausį sulaukėme ypač malonios žinios, kad pats didžiausias kainos mažėjimas visoje Lietuvoje įvyko Ukmergėje. 2016 m. sausį, palyginus su 2015 m. gruodžiu, daugiausiai – beveik 15 proc. (1,18 ct/kWh su PVM) – šiluma pigo Ukmergės mieste ir Dukstynos kaime, UAB „Ukmergės šiluma” pradėjus daugiau šilumos gaminti iš biokuro.

Tai reiškia, kad kasmet vartotojai sutaupys papildomai apie 0,7 mln. eurų per metus. Šį rezultatą lėmė „Šilumos ūkio optimizavimo plane“ išsikelti ir įvykdyti tikslai: racionaliai investuojant atstatyti šilumos ūkio turto vertę bei būklę; investicijoms panaudoti kaip galima daugiau paramos lėšų; diversifikuoti šilumos ūkį, turėti galimybę šilumą gaminti naudojant kelias kuro rūšis; siekti, kad mieste iš biokuro būtų gaminama ne mažiau kaip 60% reikiamos šilumos energijos. Visi paminėti tikslai šiai dienai iš esmės įgyvendinti.
Pagrindu šilumos pigimui tapo pasikeitusi naudojamo kuro struktūra (žiūr. diagramą).

Šilumos gamybos struktūra 2014 mŠilumos gamybos struktūra 2015 mŠilumos gamybos struktūra 2016 m perspektyva

Pastaba : NŠG – Nepriklausomas šilumos gamintojas

Nuo šilumos ūkio perėmimo, t.y. per pastaruosius penkerius metus, UAB „Ukmergės  šiluma“ į šilumos ūkį efektyviai investavo 3,6 mln. eurų, tai leido pasiekti aukščiau paminėtų rezultatų. 2012 m. žiema, tai laikotarpis kuomet ukmergiškiai  vartojo brangią – 9,6 euro ct/kWh šilumos energiją, jau praeityje. 2016 m. vartotojai (gyventojai) moka už šilumą 6,9 euro ct/kWh, t.y. 28% mažiau, nei 2012 m. žiemą.

Visų Lietuvos šilumos tiekėjų kontekste, vertinant VKEKK patvirtintą šilumos tarifą, iš lentelės pabaigos pakilome į stabilių vidutiniokų lygmenį.

Mokestis už šilumą mažėja, nes sistemingai atnaujinamas ir modernizuojamas šilumos ūkis, diegiamos naujos technologijos. Visa tai leidžia greičiau ir patikimiau valdyti miesto katilines. Šių naujovių generatoriai yra nuo 2015 metų birželio mėnesio įmonei vadovaujantys profesionalūs, kompetentingi direktorius Vydas Paknys bei įmonės valdybos pirmininkas Stasys Jackūnas.   

Tikiu, kad  Ukmergės rajono savivaldybė bei UAB „Ukmergės šiluma“ ir toliau dirbs, kad šilumos kaina Ukmergėje mažėtų, o  šilumos ūkis būtų valdomas efektyviai.

 

Lietuvos Respublikos Seimo narys Kazys Grybauskas

Užs. nr. 198

 

Atsakyti:

Prašome įrašyti komentarą
Prašome įvesti vardą čia