Pradinis Verslas Žemės ūkis Ūkininkai galės susigrąžinti dalį įmokos už augalų ir pasėlių draudimą

Ūkininkai galės susigrąžinti dalį įmokos už augalų ir pasėlių draudimą

4306
0

10929_025177fe432b40b599821a69e5640d19Permainingos Lietuvos klimato sąlygos ne vieną ūkininką priverčia griebtis už galvos. Sausra, kruša ar iššalimas gali smarkiai pakenkti derliui ir sukelti didelius nuostolius. Norint to išvengti ūkininkai raginami drausti savo augalus ir pasėlius. Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programoje numatyta skirti paramą augalų draudimo įmokoms kompensuoti.
Iki šiol parama pasėlių ir augalų draudimo įmokoms kompensuoti buvo teikiama iš valstybės lėšų. Nuo šių metų įmokos bus kompensuojamos ne tik iš valstybės lėšų, bet ir iš Europos Sąjungos biudžeto.

Nuo šių metų rugsėjo 1 d. iki gruodžio 30 d. ūkininkai gali teikti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Rizikos valdymas“ veiklos sritį „Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos“. Pagal šią priemonę pareiškėjai gali drausti savo produkciją nuo iššalimo ir (arba) sausros rizikų, kai pagal draudimo sutartį numatomi padengti nuostoliai didesni kaip 30 proc. ūkininko vidutinės metinės praėjusių trejų metų laikotarpio produkcijos. Paramos intensyvumas – iki 65 proc. draudimo įmokų sumos.

Draudimo įmokų dalis draudžiantis nuo iššalimo sukeltų padarinių, kai pagal draudimo sutartį numatomi padengti mažesni kaip 30 proc. vidutinės trejų metų produkcijos nuostoliai bei draudžiantis pasėlius ir (arba) augalus nuo krušos, audros, liūties sukeltų padarinių valstybė iš nacionalinio biudžeto lėšų kompensuoja iki 50 procentų draudimo įmokų sumos.

Kiekvienos apdraustos produkcijos rūšies vidutinė metinė trejų metų produkcija apskaičiuojama pagal tos savivaldybės, kurioje yra registruotas ūkis, Lietuvos statistikos departamento oficialiai skelbiamą vidutinį metinį derlingumą.

Paramos gali kreiptis bet kuris aktyvus žemės ūkio veiklos subjektas, ketinantis drausti savo pasėlius ir (arba) augalus bei juos auginantis Lietuvos Respublikos teritorijoje. Svarbu pabrėžti, kad pagal šią priemonę pirmumo kriterijų ir atrankos balų sistema netaikoma. Visiems pareiškėjams, kurie atitinka paramos skyrimo reikalavimus ir laikosi taisyklėse numatytų įsipareigojimų, yra skiriama parama.

Paramos gavėjas, sumokėjęs draudimo įmonei visas draudimo sutartyje nurodytas draudimo įmokas bei einamaisiais metais deklaravęs žemės ūkio naudmenas turi savivaldybei pateikti draudimo liudijimą, visus draudimo sutarties pakeitimus, įvykusių draudžiamųjų įvykių (jei jų buvo) žalų pranešimus bei draudimo įmokų sumokėjimą patvirtinančius dokumentus. Savivaldybės darbuotojai, patikrinę paramos gavėjo pateiktus dokumentus, duomenis apie lėšų poreikį daliai draudimo įmokų kompensuoti perduoda Nacionalinei mokėjimo agentūrai.

LR Žemės ūkio ministerijos informacija

Atsakyti:

Prašome įrašyti komentarą
Prašome įvesti vardą čia