Pradinis Kultūra Renginiai „SUEIKIM, AUKŠTAIČIAI, SUEIKIM, ŽEMAIČIAI…“

„SUEIKIM, AUKŠTAIČIAI, SUEIKIM, ŽEMAIČIAI…“

2194
0

Dar visai neseniai dalinomės Žemaitijos regiono bočių šventės Šilalėje, kurioje dalyvavo LPS „Bočiai“ Ukmergės klubo „Viltis“ nariai, „Skambėk, Žemaitija!“ įspūdžiais, o rugpjūčio 23 d. su Šilalės senjorais susitikome Ukmergėje. Kaip juokavo bendrijos pirmininkas Vaclovas Rimkus, jie atvyko su atsakomuoju vizitu.

Kelionė buvo pažintinė. Pabūvoję Siesikų pilyje, Prezidento Antano Smetonos, Taujėnų dvaruose, senjorai atvyko į Ukmergę. Klubas padovanojo svečiams ekskursiją po miestą, kurią pravedė Ukmergės kraštotyros muziejaus muziejininkas Vladas Kovarskas. Iš dalyvaujančių ekskursijoje šilališkių tik keletas lankėsi Ukmergėje. Didesnė dauguma dalyvių čia atvyko pirmą kartą, todėl jiems viskas buvo įdomu, jie smalsiai dairėsi aplinkui.

Kol Ukmergės kultūros centre priiminėjome mūsų pastovius renginių draugus senjorus iš Elektrėnų, po ekskursijos čia rinkosi ir šilališkiai.

Sveikinimo žodžius tarė klubo pirmininkė Valerija Naraškevičienė. Kalbėjo LPS „Bočiai“ Elektrėnų bendrijos pirmininkė Birutė Kizienė, Šilalės bendrijos pirmininkas V. Rimkus, kuris sakė, kad į Ukmergę atvyko pirmą, tačiau, tikisi, ne paskutinį kartą. Padovanojo molinius Baublius.

Renginio vedančioji Irutė Štarienė pakvietė klubo narį Joną Miškinį, kuriam sveikinimo raštą gavus Policijos pasižymėjimo ženklą „Už atliktą pareigą 1991 metais“ įteikė klubo pirmininkė.

Meno saviveiklos koncertą savo pasirodymu pradėjo Ukmergės kultūros centro „Bočių“ moterų vokalinis ansamblis „Lyra“ / vadovė Vacė Ignatavičienė, akordeonu pritarė Birutė Verbickienė/, šoko ansamblis „Radasta“ / vadovė Roma Morkūnienė/. Pritardamas gitara romantines dainas solo atliko Valmantas Naraškevičius.

Dainavo Elektrėnų moterų kvartetas, dainas duetu atliko Jadvyga Patalavičienė ir Elena Vaicekauskienė. Posmus deklamavo Stasė Šarakojytė.

Šilalei atstovavo „Bočių“ choras /vadovė Zina Vainorienė/. Skambias dainas paįvairino šokėjų grupė.

Susėdę prie vaišių stalų traukėme bendras dainas. Šokiams akordeonų muzika kvietė Z. Vainorienė ir B. Verbickienė. Šokti ratelius, žaisti žaidimus organizavo nenuilstančios V. Ignatavičienė ir R. Morkūnienė.

Svečiams išvykstant dėkojome vieni kitiems už malonias bendravimo akimirkas. Su Šilalės senjorais tikimės susitikti Žemaitijos regiono šventėje „Skambėk, Žemaitija!“ kitais metais Kelmėje.

LPS „Bočiai“ Ukmergės klubo „Viltis“ renginių organizatorė Janina Badokienė

Atsakyti:

Prašome įrašyti komentarą
Prašome įvesti vardą čia