Pradinis Lietuvos naujienos Stiprinamas kultūros centrų vaidmuo: nuo balandžio mėn. įsigalioja tai įtvirtinančios teisinės nuostatos

Stiprinamas kultūros centrų vaidmuo: nuo balandžio mėn. įsigalioja tai įtvirtinančios teisinės nuostatos

406
0
Lietuvos nacionalinio kultūros centro archyvo nuotrauka

Nuo balandžio 1 d. įsigaliojus Kultūros centrų įstatymo naujai redakcijai, atitinkamai pakeisti ir poįstatyminiai teisės aktai.

Nauja redakcija išdėstomi Lietuvos nacionalinio kultūros centro nuostatai, Kultūros centrų tarybos nuostatai, Specialieji kvalifikaciniai reikalavimai Lietuvos nacionalinio kultūros centro ir savivaldybių kultūros centrų vadovams ir Kultūros centrų  premijų skyrimo nuostatai, o kultūros ministro įsakymas „Dėl kultūros centrų akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažintas netekusiu galios.

„Taip įtvirtinamos įstatymo nuostatos išplečiant ir naujai išdėstant kultūros centrų funkcijos, ypatingą dėmesį skiriant istorinės atminties aktualizavimui, pilietiškumo ugdymui, vietos ir regiono kultūrinio savitumo skatinimui, kultūrinei edukacijai, tarptautiškumui ir tarpkultūriškumui, bendradarbiavimui su nevyriausybinėmis organizacijomis ir kultūrinio verslumo skatinimui“, – sako kultūros ministras Albinas Vilčinskas.

Taip pat keičiasi kultūros centrų tinklo formavimo principai: atsisakoma kultūros centrų akreditavimo ir skirstymo į kategorijas. Nustatoma, kad kultūros centrų tinklą sudaro Lietuvos nacionalinis kultūros centras, savivaldybių kultūros centrai ir kiti kultūros centrai, pagal sritį kultūros centrai skirstomi į daugiasričius ir specializuotus.

Nauja įstatymo redakcija ir poįstatyminiai teisės aktai leis sustiprinti savivaldybių vaidmenį užtikrinant ir koordinuojant kultūros centruose teikiamų kultūros paslaugų prieinamumą ir sklaidą visoje savivaldybės teritorijoje, taip pat įgalins glaudesnį bendradarbiavimą tarp savivaldybių teikiant trūkstamas kultūros paslaugas.

Pataisos taip pat leis kurti palankesnes darbo sąlygas regionuose, kurie susiduria su aukštos kompetencijos ir tinkamo išsilavinimo kultūros įstaigų vadovų trūkumu, nustatant savivaldybės kultūros centrų vadovų skyrimo į pareigas antrajai kadencijai tvarką: sudaroma galimybė savivaldybių kultūros centrų vadovams dirbti dvi kadencijas iš eilės be viešo konkurso.

Nauja įstatymo redakcija nustatoma galimybė kelioms savivaldybėms steigti bendrą kultūros centrą, kurio juridinis statusas būtų viešoji įstaiga. Kultūros ministerijos teikimu Vyriausybė šiandien priėmė nutarimą dėl Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo keitimo.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

Atsakyti:

Prašome įrašyti komentarą
Prašome įvesti vardą čia