Pradinis Švietimas SOCIALINIS EMOCINIS UGDYMAS – „RAKTAS Į SĖKMĘ“

SOCIALINIS EMOCINIS UGDYMAS – „RAKTAS Į SĖKMĘ“

2775
0
Pamoka cianotipijos dirbtuvėse

Kas kurs rytojaus Lietuvą, jei ne mūsų vaikai?
O kaip jie tą darys, jei netikės, kad gali?
Mes esame tie, kurie įkvepia vaikams tikėjimą savimi.

Remdamiesi geros mokyklos koncepcija didelį dėmesį skiriame asmenybės brandai: savivokai, savivertei, vertybiniam kryptingumui, gyvenimo būdui. Įgyti pagrindiniai gebėjimai leidžia tapti pilietiškais, humaniškas vertybes puoselėjančiais visuomenės nariais, sėkmingai planuojančiais asmeninį ir profesinį gyvenimą. Geroje mokykloje gyvenimas ir ugdymas(is) susilieja, persipinant veikloms, joms skirtoms erdvėms, laiko organizavimui ir patirtims.

Deltuvos senelių namuose

Socialinio ir emocinio ugdymo programos „Raktai į sėkmę“ šūkis „Mąstyk globaliai, veik lokaliai“ tapo Jono Basanavičiaus gimnazijos bendruomenės šių mokslo metų siekiu. „Priklausymas bendruomenei (pilietiškumas) reikalauja socialinės ir asmeninės atsakomybės. … Svarbiausia – suprasti, kad žmonės turi daug bendro, tačiau siekiant tikslų labai naudinga įvairovė.“ (LIONS QUEST „Raktai į sėkmę“) Įvairovės netrūksta ir mūsų gimnazijos veiklose: netradicinės kūno kultūros pamokos miesto erdvėse (mokytojai Vilma ir Saulius Grigai); dailės (mokytoja Irina Vaskelienė) ir rusų kalbos (mokytoja Rita Golovnienė) pamokos Ukmergės kultūros centro galerijoje „Jaunoji dailė“; geografijos pamokos pirmokams apie Ukmergės valdymo struktūrą Ukmergės savivaldybėje (mokytoja Daiva Prokapienė), netradicinė geografijos pamoka (mokytoja Daiva Prokapienė) Meteorologinėje stotyje; integruota kūno kultūros ir psichologijos pamoka (mokytojos Vilma Grigienė ir Edita Usonienė) „Atsipalaidavimas“; integruota dailės (mokytoja Irina Vaskelienė) ir informacinių technologijų (mokytoja Jūratė Gimbutienė) pamoka tema „Cianotipijos dirbtuvės“ V. Šlaito bibliotekoje; netradicinės psichologijos pamokos, organizuotos VŠĮ „Lyderių kartos“; netradicinė biologijos pamoka „Kraujo ir šlapimo tyrimų analizė“ Ukmergės ligoninėje (mokytoja Laima Nazimovienė) trečių klasių mokiniams. Mokiniai noriai sėmėsi žinių ir patirties iš „kitų“ mokytojų – savo sričių specialistų: Meteorologijos stoties viršininko Rimanto Benkausko, menininkų Kristinos ir Regimanto Meilučių, psichologių Virginijos Patapavičiūtės ir Ievos Lingienės. Dėkojame už bendradarbiavimą Kristinai Darulienei, V. Šlaito viešosios bibliotekos vyresniajai bibliotekininkei, bei Ukmergės krašto neįgaliųjų sąjungos pirmininkei Daliai Unikienei ir socialinei darbuotojai Ingai Kaulakienei. Tokiu būdu mokiniai mokosi tyrinėdami, eksperimentuodami, atrasdami ir išrasdami, kurdami ir bendraudami.

Apsilankymas Civilinės Metrikacijos biure

Žmogaus laikysena šiuolaikiniame judriame, sudėtingame, kintančiame pasaulyje prieštaringa: svarbios savybės yra atvirumas, komunikabilumas, lankstumas, adaptyvumas, tačiau ne mažiau svarbus – tapatybės, vertybinio „stuburo“ ir asmeninės gyvenimo prasmės susikūrimas. Jono Basanavičiaus gimnazijoje skatinama mokinių saviraiška, aktyvus dalyvavimas neformaliajame (popamokiniame) ugdyme, įvairiuose projektuose ir teminiuose renginiuose. Siekdami sėkmingai įgyvendinti socialinio emocinio ugdymo (SEU) programą kuriame projektus, jų vykdymą perkeliame už mokyklos ribų. Tarnavimas bendruomenei – viena iš asmenybės ugdymo formų. Klasėse gimę projektai įgyvendinti savanoriaujant trečių klasių mokiniams Ukmergės krašto neįgaliųjų sąjungos dienos centre (mokytoja Alma Žižienė ir soc. pedagogė Irena Patėjūnienė); antrų klasių mokiniams – vaikų lopšelyje – darželyje „Saulutė“ (mokytoja Žydra Grigienė). Trečių klasių mokiniai ir būrelio „Let‘s Socialize“ (mokytojos Alma Žižienė ir Rasa Ordavičienė) nariai lankėsi Vilniaus teritorinės darbo biržos Ukmergės skyriuje, Ukmergės rajono savivaldybės Civilinės metrikacijos skyriuje, kur susipažino su šių įstaigų funkcijomis, atliko profesinio kryptingumo testą, dirbo grupėse. 1c klasės mokiniai (mokytojas Saulius Grigas) gruodžio mėnesį lankėsi Deltuvos senelių namuose, 2 a klasės mokiniai (mokytoja Vilma Grigienė) aplankė Ukmergės slaugos skyriaus ligonius. 2 c klasės mokiniai (mokytoja Jovita Šniokienė) kvietė ukmergiškius fotografuotis prie pačių pagamintų besmegenių, aukoti gyvūnų globos namams „Klajūnas“. Gimnazistai noriai dalyvavo akcijoje „Knygų Kalėdos“ bei tarptautiniame vaikų ir jaunimo meninės kūrybos konkurse „Kalėdinis atvirukas“. Lietuvos Respublikos Seimo parodoje eksponuojamas ir mūsų gimnazijos mokinės Gesmantės Kodinaitės diptichas „Pirmas sniegas“. Džiaugiamės pirmų klasių mokinių pergale konkurse „Kūrybinės industrijos: nuo idėjos iki produkto“. Konkursą organizavo VGTU kūrybinių industrijų fakultetas.

Cianotipijos technika atlikti darbai

Įgyvendindami socialinių emocinių įgūdžių programą „Raktas į sėkmę“ gimnazijoje puoselėjame pozityvias vertybes. Mokiniai jaučiasi psichologiškai saugūs, priimti, jų nuomonė ir idėjos yra išklausomos ir gerbiamos. Savo buvimą mokykloje jie laiko prasmingu. Tai teigti leidžia mokinių psichologinės savijautos tyrimai: naujai atvykusių mokinių adaptacijos tyrimai, klasių mikroklimato tyrimai (psichologė Edita Usonienė). Kasmet atliekami tyrimai aptariami klasių valandėlių metu, pedagogų tarybos posėdžiuose. Jau antrus metus mokinių mokymąsi lengvina mokymosi stilių taikymas pamokose. Laiku reaguojama į iškilusias krizes, suteikiant bendruomenės nariui savalaikę individualią konsultaciją, bendradarbiaujant su kitomis institucijomis. Gimnazijoje siekiama darnos, humaniškų santykių, tolerancijos ir geranoriškumo. Pirmų klasių mokiniai jau pirmomis mokymosi gimnazijoje dienomis kūrė naujas mokyklos tradicijas: žygyje „Piliakalnių Lietuva“ gimė „Kitokios Krikštynos“ (mokytojai Gražina Macijauskaitė, Vida Šidlauskienė, Saulius Grigas); 1a klasės mokiniai (mokytoja Gražina Macijauskaitė) rašė ir siuntė padėkos laiškus buvusiems mokytojams; SEU programa diegiama žaidimų forma klasių valandėlių, pamokų metu. Mokiniai, statydami emocijų, bendravimo, socialinių įgūdžių bokštą, rinkdamiesi pokyčių korteles, piešdami mandalas, fraktalus, žaisdami „Profesijų labirintą“ tobulina socialines emocines kompetencijas, ugdo asmeninę ir socialinę atsakomybę.

Edita Usonienė
Jono Basanavičiaus gimnazijos psichologė

Geografijos pamoka meteorologinėje stotyje
Geografijos pamoka meteorologinėje stotyje
Kūrybinių industrijų konkurso nugalėtojai
Renginys lopšelyje darželyje
Ukmergės ligoninės laboratorijoje
Ukmergės ligoninės slaugos skyriuje
Ankstesnis straipsnisFunkcinės treniruotės – visapusiškai gyvenimo kokybei
Sekantis straipsnisPanaikinti baudžiavinį mąstymą

Atsakyti:

Prašome įrašyti komentarą
Prašome įvesti vardą čia