Pradinis Aktualijos Istorijos puslapiai Skuolių Šv. Antano paduviečio koplyčiai – 170 metų

Skuolių Šv. Antano paduviečio koplyčiai – 170 metų

4327
0
vvv00002-9822

vvv00002-9822

Išpuošta šimtais baltų bijūnų, papildyta naujais architektūriniais akcentais ir su atgaivinta praeitimi Šešuolių seniūnijos Skuolių kaime stovinti akmeninė Šv. Antano Paduviečio koplyčia šiemet pasitiko savo 170- ąjį jubiliejų.

Ta proga birželio 7-ąją čia įvyko koncertas „Skambantys vasaros balsai“, kuriame dalyvavo Ukmergės Meno mokyklos mokiniai. Po koncerto vyko Šv.Mišios, kurias aukojo Želvos Šv. Ignaco Lojolos bažnyčios kelbonas Petras Avižienis.

O birželio 10-osios vakare nepabūgusi nei vėjo, nei lietaus, su lauko gėlių puokšte ir džiaugsmingai giedodama, tikinčiųjų procesija įveikė trijų kilometrų kelionę iš Želvos bažnyčios iki koplyčios. Birželines pamaldas P.Avižienis šį kartą čia vedė kartu su Ukmergės Šv.apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios vikaru kunigu Robertu Urbonavičiumi. Šis dvasininkas paskaitė savo eiles, o tautodailininkė Laima Dzigaitė padovanojo šventovei paveikslą bei papasakojo apie savo kūrybą.

vvv00004-9824

Sekmadienį koplyčia vėl buvo pilna žmonių, susirinkusių švęsti tradicinių Šv. Antano Paduviečio atlaidų. Koplytėlė nesutalpino visų norinčiųjų pasislėpti nuo prasto oro ir lietaus. Prieš iškilmingas Šv. Mišias ir jų metu smuiku griežė smuikininkė Jurgita Gelūnaitė – Tervidienė. Po pamaldų vyko agapė ir Želvos armonikierių koncertas.

Klebono kunigo P. Avižienio iniciatyva šiam koplyčios jubiliejui buvo išleista knygelė „Skuolių Šv. Antano Paduviečio koplytėlė. 170 metų jubiliejus“. Joje gausu Dainiaus Aleksiejūno ir Editos Mikalajūnienės fotografijų. Informaciją teikė Želvos pastoracinė tarnyba, o knygelę redagavo, maketavo ir spausdino E. Mikalajūnienė.

Skuolių Šv. Antano Paduviečio koplyčią XIX a. viduryje pastatė ir rūsį giminės mirusiems laidoti joje įrengė Labeikių dvaro savininkai Kirsnevskiai. Po 1863 m. sukilimo koplyčia buvo uždaryta ir tik 1904 – 1905 metais joje įvyko Šv. Antano atlaidai. Malda skambėjo lenkų kalba. 1906 metais per atlaidus, vadovaujant Želvos bažnyčios vargonininkui Jokūbui Kanapeckui, jaunimas lietuviškai giedojo „Pulkim ant kelių“ ir kitas giesmes. Kiekvienais metais Šv. Antano atlaidų dieną tikinčiųjų procesija žygiuodavo iš Želvos bažnyčios į koplyčią senuoju keliu Molėtai – Ukmergė.

1960 metais koplyčia buvo nuniokota ir uždaryta. Piktadariai pagrobė varpą ir didžiausią vertybę – Šv. Antano Paduviečio paveikslą, taip pat išniekino fundatorių kapus, esančius šventovės rūsyje.

1989 metų pavasarį apleistą ir apaugusią krūmais koplyčią aptiko naujasis Želvos parapijos klebonas kunigas P. Avižienis. Jis iškart ėmėsi darbo ir su dideliu būriu talkininkų per du mėnesius prikėlė Skuolių koplyčią naujam gyvenimui. 1989 metų birželio 18-ąją koplyčia buvo atšventinta (naujai pašventinta) – joje vėl vyko iškilmingi Šv. Antano atlaidai.

1999 metais birželio mėnesį vyko jubiliejiniai Skuolių koplyčios atlaidai, minint 10 metų nuo jos atstatymo, o 2006 metų birželį – iškilmingos Šv. Mišios buvo aukotos 160-ies metų jubiliejaus proga.

ukmerge.lt

Daugiau nuotraukų ČIA.

Atsakyti:

Prašome įrašyti komentarą
Prašome įvesti vardą čia