Pradinis Kultūra Renginiai Projekto „Atrask save“ įgyvendinimo Ukmergės rajone pristatomoji konferencija

Projekto „Atrask save“ įgyvendinimo Ukmergės rajone pristatomoji konferencija

2201
0

straipsnio-nuotraukaRugsėjo 20 d. vyko konferencija skirta projekto „Atrask save“ įgyvendinimo Ukmergės rajone pristatymui Ukmergės rajono seniūnijų seniūnams ir socialiniams darbuotojams. Konferenciją inicijavo Ukmergės rajono savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatorė Sandra Dirsytė ir vietos Jaunimo garantijų iniciatyvos (JGI) koordinatorė Vaida Šimkienė.

Projekto „Atrask save“, kurį įgyvendina Lietuvos darbo birža ir Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, tikslas – sumažinti nedirbančio, nesimokančio ir mokymuose nedalyvaujančio 15-29 metų jaunimo skaičių. Projekto veiklomis siekiama padidinti galimybes neaktyviam jaunam asmeniui integruotis į darbo rinką, švietimo sistemą, dalyvauti stažuotėje, įgyvendinant  socialinių, pedagoginių, psichologinių ir motyvavimo paslaugų teikimą, organizuojant savanorystės veiklas, įgyvendinti papildomų gebėjimų ir kompetencijų ugdymo priemones 16-29 metų pasirengusiems darbo rinkai bedarbiams.

Lietuvos darbo birža, kaip projekto vykdytoja, teikia garantijas 16-29 m. bedarbiams, kurie nesimoko, nedalyvauja mokymuose ir yra užsiregistravę teritorinėje darbo biržoje. Jaunimo reikalų departamentas teikia garantijas nedirbančiam ir nesimokančiam 15-29 m. jaunimui, neregistruotam teritorinėje darbo biržoje. Dėl šios priežasties įvairiuose Lietuvos miestuose atsirado Jaunimo garantijų iniciatyvos vietos koordinatoriai.

Konferencijos metu pranešimą skaitė ir Ukmergės rajono seniūnijų seniūnams ir socialiniams darbuotojams informaciją teikė Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ES projekto „Atrask save“ vadovė Gintarė Sabaliauskaitė. Ji papasakojo apie paslaugas neaktyviems NEET* jaunuoliams regionuose, pristatė, kas yra jaunimo garantijų iniciatyva. G.Sabaliauskaitės teigimu „Jaunimo garantijos – tai naujas kovos su jaunimo nedarbu būdas.“

Konferencijoje pranešimą skaitė ir VšĮ „Socialinis veiksmas“ savanoriškos veiklos mentorė Eglė Ona Nikliauzaitė, kuri papasakojo apie „Jaunimo savanoriška tarnyba“ veiklą, savanorystės organizavimo principus ir galimybes. „Jaunimo savanoriška tarnyba“ suteikia išskirtines galimybes jaunam žmogui užsiimti savanoriška veikla – kompensuojamos kelionės, maitinimo, kanceliarinių prekių bei specialiųjų poreikių išlaidos, esant būtinybei apmokamos būsto išlaidos ir privalomasis sveikatos draudimas. Paprasčiausias ir greičiausias būdas tapti savanoriu yra užpildyti savanorio anketą, kurią galima rasti www.buksavanoriu.lt. Anketa bus perduota jaunuolio gyvenamojoje savivaldybėje esančiam JGI koordinatoriui, kuris padės išsirinkti savanoriškai veiklai tinkamą vietą.

Seniūnams ir socialiniams darbuotojams apie projekto „Atrask save“ įgyvendinimą ir jo teikiamas galimybes Ukmergės rajone papasakojo Vilniaus TDB Ukmergės skyriaus , projekto „Atrask save“ su jaunimu dirbanti specialistė-koordinatorė Angelė Jokubynienė. Šiuo metu projekto veiklose, skirtose darbo biržoje registruotiems jaunuoliams, jau dalyvavo 15 pasirengusių darbo rinkai bei 60 nepasirengusių jaunų žmonių Po taikytų priemonių dalis projekto dalyvių įsidarbino, pradėjo individualią veiklą, grįžo į švietimo sistemą ar pasirašė savanoriškos veiklos sutartį. Taip pat pristatė projektą „Naujas startas“, kuris yra skirtas jaunimui, kuris jau yra dalyvavęs projekto „Atrask save“ veiklose. Juo siekiama įgyvendinti profesinio mokymo, įdarbinimo subsidijuojant priemones, remti darbo įgūdžių įgijimą.

Susitikimo metu, Vilniaus TDB Ukmergės skyriaus jaunimo darbo centro vyr. specialistė pristatė darbo rinkos situaciją ir jaunimo įsidarbinimo galimybes Ukmergės rajone. Buvo pristatyta rugsėjo mėnesio jaunimo situacija Ukmergės darbo rinkoje, pristatytos paklausiausios profesijos, jaunimo nedarbo priežastys. Specialistės teigimu „Pagrindinės jaunimo nedarbo priežastys yra nepakankamas išsilavinimas, profesinis pasirengimas ir atkaklumo, darbo paieškos įgūdžių stoka“.

Konferencijos baigiamąjį žodį tarė viena iš projekto „Atrask save“ partnerių, VšĮ Jaunimo laisvalaikio centro direktorė Daiva Pranskevičienė, kuri ragino seniūnus ir socialinius darbuotojus bendradarbiauti, draugauti ir dalintis informacija, siūlė savo pagalbą organizuojant užimtumą Ukmergės rajono jaunimui.

*NEET – niekur nedirbantis, nesimokantis jaunas žmogus.

Ukmergės rajono savivaldybės administracijos
jaunimo reikalų koordinatorė
Sandra DIRSYTĖ

Atsakyti:

Prašome įrašyti komentarą
Prašome įvesti vardą čia