Pradinis Kultūra Renginiai Pristatyta „Viltis sugrįžti“

Pristatyta „Viltis sugrįžti“

2102
0

Kovo pabaigoje Lietuvos Politinių Kalinių ir Tremtinių Sąjungos Ukmergės filialo nariai ir gausus svečių būrys rinkosi į Ukmergės kultūros centrą, į naujai išleistos tremtinių prisiminimų knygos „Viltis sugrįžti“ pristatymą.

Pristatymą pradėjo filialo pirmininkė A. Kalesnikienė skaitydama buvusios tremtinės Felės Masiulytės 1949 metais sukurta eilėraštį apie tremtinių kančias išvežant juos į tolimą Sibirą. Pirmininkė pabrėžė, kad tremtis – tema, kurios aprėpti ir pasikartojimų išvengti neįmanoma.

Pristatyme skaitytos tremtinių prisiminimų ištraukos. Didžiausia tremtinių ir kalinių prisiminimų vertybė – jų autentiškumas, sąžiningas paliudijimas, ką žmogus iškentėjo, kokia prievartos mašina jį malė, iškentėtos kančios, fizinis ir dvasinis luošinimas. Gyvendami ir sunkiai dirbdami nežmoniškomis sąlygomis, tremtiniai nepalūžo, nes visuomet tikėjo, kad ateis ta diena, kada jie vėl sugrįš į taip išsiilgtą tėvynę Lietuvą.

Ukmergės filialo pirmininkė pristatė savomis pastangomis, pagal projektines lėšas, išleistą Ukmergės krašto tremtinių prisiminimų knygą „Viltis sugrįžti“. Ji tarė nuoširdų ačiū visiems, kurie parašė savo gyvenimo istorijas. Taip pat padėkota knygos redaktorei Monikai Bilotienei, medžiagos rinkėjai Rozalijai Malinauskienei, pratarmę parašiusiai Tamarai Rengartienei, rankraščius perrašinėjusiai ir rinkusiai tekstą Marytei Navickienei, redagavusiems Monikai ir Aleksandrui Gražiams ir visiems prisidėjusiems prie knygos išleidimo.

Pristatant ir sveikinant knygos herojus grojo Ukmergės Muzikos mokyklos moksleiviai, vadovaujami mokytojos, tremtinės Angelės Adamonienės.

Kadangi knyga susilaukė didelio susidomėjimo, lieka viltis išleisti ir knygos tęsinį.

Atsakyti:

Prašome įrašyti komentarą
Prašome įvesti vardą čia