Pradinis Aktualijos Šiluma Pagrindinis tikslas – mažiausiomis sąnaudomis patikimai tiekti šilumos energiją

Pagrindinis tikslas – mažiausiomis sąnaudomis patikimai tiekti šilumos energiją

3704
0

Šilumą tiekta be sutrikimų ir avarijų

Uždarosios akcinės bendrovės „Ukmergės šiluma“, 2010 metais atnaujinusios šilumos tiekimo veiklą, užduotis – užtikrinti kokybišką, patikimą ir nenutrūkstamą šilumos ir karšto vandens tiekimą Ukmergės miesto, Dukstynos kaimo, Šventupės gyvenvietės bei Deltuvos miestelio vartotojams.

Vydas Paknys
UAB „Ukmergės šiluma“ direktorius

Kaip įmonė vykdė veiklą 2016 metais?

Pernai, gruodžio 31 d., bendrovėje dirbo 42 darbuotojai, įmonė eksploatavo 16 katilinių. Šilumos įrengimų instaliuota galia – 41,1 MW.

Per visus metus bendrovė šilumos energiją ir karštą vandenį tiekė be sutrikimų ir avarijų.

Katilinėse buvo pagaminta 56,21 tūkst. MWh šilumos energijos, 20,85 tūkst. MWh nupirkta iš nepriklausomo šilumos gamintojo UAB „Ukmergės katilinė“. Į šilumos tinklus patiekta 77,06 tūkst. MWh šilumos.

Centralizuotai tiekiamos šilumos energijos technologiniai nuostoliai 2016 metais sudarė 11,47 tūkst. MWh arba 14,9 proc. patiektos į tinklą šilumos kiekio.

Mažėjo sąnaudos, pigo šildymas

Per metus UAB „Ukmergės šiluma“ gavo 4 247,3 tūkst. eurų pajamų, iš jų už pagrindinę veiklą (už šilumą, karštą vandenį ) – 4 163,1 tūkst. eurų, kitos veiklos pajamos (šildymo sistemų priežiūros, karšto vandens prietaisų aptarnavimo, nuomos ir kitos pajamos) – 66,2 tūkst. eurų, finansinės-investicinės veiklos pajamos (gautos palūkanos, delspinigiai, kt.) – 18 tūkst. eurų.

Bendrovė patyrė 4 227,9 tūkst. eurų sąnaudų, tame skaičiuje už pagrindinę veiklą
(šilumos ir karšto vandens tiekimą) – 3 695,1 tūkst. eurų, veiklos sąnaudų (administracinės, mokesčių, mokymų ir kt.) – 280,1 tūkst. eurų, kitos veiklos sąnaudos (su pagrindine veikla nesusijusios sąnaudos) – 156,2 tūkst. eurų, finansinės veiklos sąnaudų (palūkanos, delspinigiai ir kt.) – 96,5 tūkst. eurų.

2016 metais UAB „Ukmergės šiluma“ grynasis pelnas buvo 15 372 eurai.

Bendrovės finansiniai rezultatai, palyginti su 2015 metais, keitėsi nežymiai. Pardavimo pajamos ir savikaina nežymiai mažėjo. Tai lėmė dujų sąnaudų santykinis mažėjimas šilumos gamybos struktūroje nuo 53 procentų 2015 metais iki 34 procentų 2016 metais.

Šilumos kaina Ukmergėje 2016 metais lyginant sausio–gruodžio mėnesius sumažėjo 15 proc., o lyginant 2015 m. gruodžio mėnesį su 2016 m. gruodžiu – sumažėjo net 27,4 proc.

Gyventojai sutaupė daugiau kaip pusę milijono eurų

Ukmergės miesto vartotojų grupei nustatyta projekcinė šilumos kaina 6,25 Eur ct/kWh be PVM palyginti su galiojusia 2015 metais – 7,53 Eur ct/kWh, sumažėjo 1,28 Eur ct/kWh arba 17 proc. Šventupės gyvenvietės vartotojams nustatyta projekcinė šilumos kaina – 6,39 Eur ct/kWh, kuri, palyginti su galiojusia, padidėjo 0,25 Eur ct/kWh arba 3,9 proc. Šios šilumos kainų dedamosios taikomos nuo 2016 metų sausio mėnesio.
Dėl ženklaus kainos sumažėjimo šilumos ir karšto vandens vartotojai per metus sutaupė apie 620 000 Eur.

Ženklų kainos tarifo mažėjimą Ukmergės vartotojams lėmė pasikeitusi naudojamo kuro struktūra, kuomet didžioji dalis šilumos gaminama naudojant biokurą (apie 66 proc.). Teigiamą pokytį užtikrino bendrovės teisingai atliktos investicijos, atsakingai prižiūrimas šilumos ūkis, įvairių resursų taupymas. Šilumos kainos 2016 metais mažėjimui įtakos taip pat turėjo biržoje pigiai nusipirktas biokuras, sumažėjusi dujų kaina.

Šilumos suvartojimo ir kainų rodikliai – internete

Pažymėtina, jog šilumos suvartojimas labai priklauso nuo namo būklės – tų daugiabučių, kurie yra renovuoti, gyventojai šilumos suvartoja mažiausiai. Rajone esančius daugiabučius galima būtų suskirstyti į tris grupes – tuos, kurių gyventojams šiluma atsieina pigiausiai, „vidutiniokus“ ir brangiausiai mokančius už būstų šildymą.
Pavyzdžiui, Ukmergės Dariaus ir Girėno g. 30 namo gyventojai šių metų vasario mėnesį vienam kvadratiniam metrui šildyti suvartojo 6,73 kWh, už tai mokėjo 0,40 Eur/m2, Jaunimo g. 52 – atitinkamai 7,06 kWh ir 0,42 Eur/m2, Miškų g. 50 – 7,17 kWh ir 0,43 Eur/m2. Tuo tarpu Šventupės Melioratorių g. 14 gyventojai vieno kvadratinio metro šildymui suvartojo 27,63 kWh, už kvadratinį metrą jiems teko atseikėti 2,05 Eur/m2, Ukmergėje – Vilniaus g. 5 gyventojams kvadratiniam metrui šildyti prireikė patiekti 31,79 kWh, jie mokėjo 1,92 Eur/m2, Kudirkos skg. 21 – atitinkamai 18,95 kWh ir 1,12 Eur/m2, Anykščių g. 17 – 18,33 kWh ir 1,09 Eur/m2.

Visų rajono daugiabučių šilumos suvartojimo ir kainų rodikliai skelbiami UAB „Ukmergės šiluma“ internetiniame portale www.ukmergessiluma.lt, skyriuose „Daugiabučių gyvenamųjų namų šilumos suvartojimas“ , „Pasirinkto namo šilumos suvartojimas“ . Internetiniame puslapyje taip pat pateikiama visa aktuali ir gyventojams naudinga informacija apie įmonės veiklą.

Parengtas bendras Ukmergės miesto ir Šventupės gyv. Šilumos kainos projektas

Ukmergės rajono savivaldybės taryba 2015 metų lapkričio 25 dienos sprendimu Nr. 7-203 patvirtindama Ukmergės rajono savivaldybės šilumos ūkio optimizavimo strateginį planą numatė, kad visiems UAB „Ukmergės šiluma“ centralizuotai tiekiamos šilumos vartotojams būtų taikoma vienoda šilumos ir karšto vandens kaina, ir nurodė, jog vykdant artimiausius šilumos ir karšto vandens bazinių kainų skaičiavimus, šilumos ir karšto vandens kainas Ukmergės miesto, Dukstynos kaimo, Deltuvos miestelio ir Šventupės gyvenvietės vartotojams skaičiuoti bendrai.

Vadovaujantis minėtu Ukmergės rajono savivaldybės sprendimu, UAB „Ukmergės šiluma“ parengė vieną šilumos bazinės kainos skaičiavimo projektą visoms bendrovės aptarnaujamoms teritorijoms. Dėl šių sprendimų perskaičiavus ir suvienodinus kainą, Šventupės gyvenvietei šilumos tarifas ateinančiam šildymo sezonui ženkliai sumažės.

Didžioji dalis investicijų – šilumos tiekimo tinklų atnaujinimui

Įvertinus praėjusių metų darbo patirtį ir siekiant palaikyti tinkamą šilumos įrenginių techninę būklę, buvo sudarytas pasiruošimo šildymo sezonui planas. Darbai vykdyti pagal su Ukmergės rajono savivaldybe suderintą katilinių stabdymo grafiką. Tuo laiku buvo atliekami šilumos trasų hidrauliniai bandymai, katilinių šilumos gamybos ir kitų įrengimų bandymai bei remontai, atliekamos vartotojų įvadinių šilumos apskaitos prietaisų metrologinės patikros.

Stengiamės didelę dalį darbų atlikti vidiniais resursais, t. y. darbus vykdo kvalifikuoti įmonės darbuotojai. Tokiu būdu užtikrinama atliktų darbų kokybė bei taupomos lėšos.

Bendrovė artimiausiu laikotarpiu planuoja didžiąją dalį investicijų nukreipti į šilumos tiekimo tinklų (vamzdynų) atnaujinimą. Atnaujinant šilumos trasas, didelė dalis darbų ir toliau bus atliekama savo jėgomis.

UAB „Ukmergės šiluma“, būdama didžiausia šilumos tiekėja Ukmergės rajone, ir toliau sieks mažiausiomis sąnaudomis užtikrinti saugų ir patikimą šilumos bei karšto vandens tiekimą vartotojams.

Vydas Paknys
UAB „Ukmergės šiluma“ direktorius

Užs. nr. 236

Atsakyti:

Prašome įrašyti komentarą
Prašome įvesti vardą čia