Pradinis Lietuvos naujienos NVSC PRIMINIMAS NĖŠČIOSIOMS IR KŪDIKIUS AUGINANČIOMS ŠEIMOMS PASIRŪPINTI ŠULINIŲ IR GRĘŽINIŲ VANDENS...

NVSC PRIMINIMAS NĖŠČIOSIOMS IR KŪDIKIUS AUGINANČIOMS ŠEIMOMS PASIRŪPINTI ŠULINIŲ IR GRĘŽINIŲ VANDENS TYRIMAIS

253
0

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) Vilniaus departamento Ukmergės skyriaus specialistai primena, kad nuo praėjusių metų lapkričio 1 d. pasikeitus vandens tyrimų dėl nitritų ir nitratų tvarkai, nėščiosios ir asmenys, auginantys kūdikius iki šešių mėnesių amžiaus, turi patys tiesiogiai kreiptis į NVSC departamentą ar jo skyrių, kurio teritorijoje yra šachtinis šulinys ar gręžinys. Iki 2023 m. lapkričio 1 d. šachtinio šulinio geriamojo vandens tyrimą minėtoms gyventojų grupėms galėjo skirti šeimos gydytojas.

Pagal gautą prašymą bus atlikti šachtinių šulinių ir gręžinių, kurie yra seklesni nei 50 metrų gylio, geriamojo vandens tyrimai dėl užterštumo nitratais ir nitritais. Šiuos tyrimus valstybės lėšomis atliks Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija.

2023 metais NVSC Vilniaus departamento Ukmergės skyriaus specialistai ištyrė 6 šachtinius šulinius, siekdami nustatyti, ar vanduo nėra užterštas nitritais ir nitratais. HN 24:2023 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ reikalavimų neatitiko 2 Ukmergės rajone esantys šuliniai, 2022 metais ištyrė 5 šachtinius šulinius, iš jų 2 neatitiko vandens kokybės reikalavimų.

Prašymą NVSC dėl vandens tyrimų užsakymo galima pateikti įvairiais būdais: elektroniniu paštu, paštu, atvykus į NVSC Vilniaus departamento Ukmergės skyrių adresu Kauno g. 16B, Ukmergė, per Nacionalinę elektroninių siuntų pristatymo informacinę sistemą (e. pristatymas). Atkreipime dėmesį, kai prašymas teikiamas elektroniniu paštu, jis turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu.

Daugiau informacijos, kaip pateikti prašymą, galite rasti čia: https://nvsc.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/visuomenes-sveikatos-saugos-uztikrinimas/suliniu-vandens-tyrimai-del-nitritu-nitratu/kaip-pateikti-prasyma-istirti-vandeni/

Nėščioji ar asmuo, auginantis kūdikį iki 6 mėnesių amžiaus, ar jų įgaliotas asmuo NVSC turi pateikti prašymą ir šiuos dokumentus:

1) gręžinio paso kopiją (jeigu gręžinys registruotas Žemės gelmių registre). Jeigu paso nerandate, galite pateikti jo tikslią vietą. Jeigu jis įregistruotas Žemės gelmių registre, NVSC specialistai susipažins su jame pateikta reikalinga informacija.

2) nėščiosios / asmens, auginančio kūdikį iki 6 mėnesių amžiaus, įgaliojimo pateikti šį prašymą ir gauti visą informaciją, susijusią su geriamojo vandens nitritų ir nitratų tyrimais, kopiją (jei teikia įgaliotas asmuo);

3) dokumento, patvirtinančio nėštumą / kūdikio tapatybę ir amžių, kopiją;

4) pareiškėjo tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją (jeigu prašymas teikiamas paštu).

NVSC Vilniaus departamento Ukmergės skyriaus specialistai per tris darbo dienas susisieks su pareiškėju ir suderins vandens ėminio paėmimo laiką bei šachtinio šulinio ar gręžinio aplinkos įvertinimą. Geriamojo vandens tyrimas turės būti atliktas ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos.

Jeigu tyrimo metu nustatytas nitritų ir nitratų kiekis viršys leistinas normas, NVSC specialistai nedelsdami, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną, informuos apie tai pareiškėją. Ne vėliau kaip per dvi darbo dienas pareiškėjui  bus pateikti išsamūs tyrimo rezultatai bei informacija apie:

  • riziką žmonių sveikatai, susijusią su nitritais ir nitratais užteršto geriamojo vandens vartojimu;
  • veiksmus, kurių pareiškėjas gali imtis apsaugodamas sveikatą nuo neigiamo poveikio, susijusio su šachtinio šulinio ar gręžinio geriamojo vandens vartojimu;
  • šachtinio šulinio ar gręžinio priežiūrą.

Primename, kad geriamajame vandenyje leidžiama nitritų norma yra 0,50 mg/l, nitratų – 50 mg/l. Svarbu žinoti, kad nitratais ar nitritais užterštas geriamasis vanduo neturi specifinio skonio, kvapo ar spalvos, tačiau patekęs į žmogaus organizmą, gali sutrikdyti kraujo deguonies pernešimą ir sukelti vidinį deguonies stygių. Tokia būklė yra ypač pavojinga nėštumo metu, kai padidėja vaisiaus deguonies poreikis, ir kūdikiams iki 6 mėnesių amžiaus. Šios cheminės medžiagos nepašalinamos nei filtruojant buitiniais vandens filtrais, nei virinant. Priešingai – virinant sumažėjus vandens kiekiui, nitratų koncentracija dar labiau padidėja. Todėl nustačius, kad geriamasis vanduo užterštas, reikia rinktis fasuotą geriamąjį vandenį iš parduotuvių ar ieškoti galimybių jungtis prie centralizuotai tiekiamo vandens sistemų.

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Atsakyti:

Prašome įrašyti komentarą
Prašome įvesti vardą čia