Pradinis Aktualijos Rašo skaitytojai MUMS RŪPI. Kelio Kėdainiai-Šėta-Ukmergė ruože buvo nustatyti nežymūs dangos nelygumai…

MUMS RŪPI. Kelio Kėdainiai-Šėta-Ukmergė ruože buvo nustatyti nežymūs dangos nelygumai…

6000
0

Nemažai ukmergiškių susirūpino atlikta kelio Kėdainiai-Šėta-Ukmergė ruožo nuo 41,950 iki 45,177 km kokybe. Gyventojai skundėsi, kad tam tikroje atkarpoje, važiuojant automobiliu, jaučiamas mašinos virpėjimas, kelias atrodo tarsi banguotas. Patys patikrinome ir įsitikinome, kad kokybė tikrai kelia abejonių. Todėl kreipėmės į Lietuvos automobilių kelių direkciją prie Susisiekimo ministerijos dėl kokybės. Toliau pateikiame jų atsakymą.

„Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Kelių direkcija) išnagrinėjo 2017 m. gruodžio 11 dienos elektroniniu paštu atsiųstą prašymą.

Informuojame, kad krašto kelio Nr. 145 Kėdainiai-Šėta-Ukmergė ruože nuo 41,950 iki 45,177 km rekonstravimo darbai buvo vykdomi pagal 2016 m. birželio 14 d. su rangove AB „Panevėžio keliai” pasirašytą pirkimo sutartį Nr. S-565 „Valstybinės reikšmės krašto ir rajoninių kelių rekonstrukcija. II etapas. Sutartis Nr. 3”, statinio statybos techninę priežiūrą atliko UAB „Saugvila”.

Rangovės AB „Panevėžio keliai” atliktų statybos darbų įvertinimas buvo atliktas remiantis UAB „Saugvila” atliktų kontrolinių bandymų rezultatais ir matavimais, kurie, vadovaujantis Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklėmis ĮI ASFALTAS 08 (toliau – taisyklės), yra darbų priėmimo pagrindas.

Atlikus kelio Nr. 145 Kėdainiai-Šėta-Ukmergė ruožo nuo 41,950 iki 45,177 km (3,227 km) dangos nelygumų matavimus pagal IRI (International Roughness Index) reikalavimus buvo nustatyti nežymūs dangos išilginiai nelygumai dviejose atkarpose: nuo 41,950 iki 42,00 km (50 m, reikšmė 2,63) ir nuo 42,15 iki 42,20 km (50 m, reikšmė 2,53), kurie pagal minėtų taisyklių reikalavimus nėra laikomi defektais, kuriuos būtina pašalinti perklojant asfalto dangą. Remiantis taisyklėmis, krašto kategorijos keliui pagal IRI reikalavimus taikytina nelygumo reikšmė IRI ≤ 2,5 m/km, todėl už minėtus nukrypimus AB „Panevėžio keliai” buvo pritaikytos piniginės išskaitos.

Kai matavimo rezultatai viršija reikalaujamas vertes leistinose ribose, laikoma, kad darbai atlikti pagal galiojančių norminių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti. Todėl 2017 m. rugpjūčio 25 d. atlikti statybos darbai buvo perduoti statytojui (užsakovui) ir 2017 m. gruodžio 12 d. buvo gautas Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos statybos užbaigimo aktas.

Informuojame, kad AB „Panevėžio keliai” suteikė objektui 7 metų garantiją. Kelių direkcija viso garantinio laikotarpio metu (7 metai) vykdys objekto stebėseną, nes rangovė, pagal sutarties sąlygas, per visą garantinį laikotarpį turi užtikrinti, kad statybos objektas atitiktų normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatytus rodiklius. Nustačius garantinio laikotarpio metu objekte atsiradusius defektus, tarp jų nelygumus, viršijančius taisyklių reikalavimuose nurodytas vertes, rangovė savo lėšomis juos privalės ištaisyti.

Kelių direkcija, atsižvelgdama į pateiktą informaciją, pakartotinai atliks objekto dangos lygumo įvertinimą, kai tik tam bus tinkamos oro sąlygos. „.

vilkmerge.eu

Atsakyti:

Prašome įrašyti komentarą
Prašome įvesti vardą čia