Pradinis Lietuvos naujienos Kviečiame į Regionų ateities forumą

Kviečiame į Regionų ateities forumą

990
0

Ateitis šių dienų kontekste – nežinomybę ir susirūpinimą keliantis klausimas, kiekvieno iš mūsų gyvenimuose. Nors jos ir negalime numanyti, tačiau visų mūsų indėlis į jos kūrimą turi itin didelę reikšmę. Šiuo metu regionų ateitis kelia vis daug susirūpinimo ir susidomėjimo. Mokslo, regionų savivaldos, verslo ir nevyriausybinių organizacijų glaudus bendradarbiavimas gali padėti surasti tinkamiausius sprendimus regionams ir jų žmonėms. Todėl aktyvus visų suinteresuotųjų įsitraukimas ir įgalinimas veikti yra labai svarbus veiksnys, padedantis siekti regionų konkurencingumo ir gyvybiškumo, autentiškumo, prisidedantis prie pažangaus regionų vystymo bei inovatyvių sprendimų kūrimo, įgyvendinimo ir gerosios patirties sklaidos.

VDU Žemės ūkio akademija kviečia jau į antrus metus organizuojamą renginį „Regionų ateities forumas 2022“, kuriame išgirsite daugiau nei 20 nusipelniusių mokslininkų pranešimų su jų įžvalgomis, pagrįstomis tyrimų rezultatais. Plenarinės sesijos metu vyks aktyvios diskusijos, kurių metu valdžios, mokslo ir verslo atstovai pasisakys aktualiomis temomis regionams ir jų žmonėms. Renginyje bus plėtojamos diskusijos sumanių kaimų, kokybiško maisto, žolynų svarbos šiuolaikiniame gyvenime temomis. Forumo sekcijos apjungs kaimo – miesto integracinius ryšius kuriant maisto sistemas ir vystant vietos turizmą, bioekonomikos svarbą tvaraus regiono vystymosi procese bei infrastruktūros plėtrą atsižvelgiant į žaliojo kurso galimybes žmogui ir gamtai.

Renginio globėjas – Mindaugas Sinkevičius, Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas

Renginio moderatorius – Edvardas Žičkus

Data: 2022 m. balandžio 28 d.
Laikas: 9.00 val. – 15:00 val.
Vieta: YouTube, MS Teams

BŪTINA REGISTRACIJA

RENGINIO PROGRAMA

Konferencija „Regionų ateities forumas 2022″ vykdomas pagal Kaimo tinklo projektą NR. PLKT-22-1-01055-PR001. Priemonė finansuojama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Techninė pagalba“ veiklos sritį „Lietuvos kaimo tinklas“. Projektas remiamas Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis.

PROGRAMA

2022 m. balandžio 28 d.

PLENARINIS POSĖDIS

Tiesioginė transliacija VDU YOUTUBE kanale

Moderuoja LRT žurnalistas Edvardas Žičkus

9.00 – 9.15 Sveikinimo žodis:
Prof. dr. Juozas Augutis, VDU rektorius Mindaugas Sinkevičius, Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas. Prof. dr. Astrida Miceikienė, VDU Žemės ūkio akademijos kanclerė
9.15 – 9.30 Video pranešimas „SUMANŪS KAIMAI – TIKROVĖ AR ILIUZIJA?“
Prof. dr. Vilma Atkočiūnienė, VDU ŽŪA Bioekonomikos plėtros fakultetas
9.30 – 10.10 Diskusija
Mindaugas Sinkevičius, Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas
Prof. dr. Vilma Atkočiūnienė, VDU ŽŪA Bioekonomikos plėtros fakultetas
Šarūnas Celiešius, Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros direktorius
Reda Kneizevičienė, LR Seimo nario Simono Gentvilo patarėja
Valdas Kavaliauskas, „Sūrininkų namų“ įkūrėjas
10.10 – 10.25 Video pranešimas „KOKYBIŠKOS MAISTO ŽALIAVOS: NUO LAUKO IKI STALO“
Prof. dr. Elvyra Jarienė, doc. dr. Jūratė Aleinikovienė, VDU ŽŪA Agronomijos fakultetas
10.25 – 11.05 Diskusija
Prof. dr. Elvyra Jarienė, VDU ŽŪA Agronomijos fakultetas
Egidijus Giedraitis, LR žemės ūkio ministerijos viceministras
Audronė Ispyrian, Lietuvos uogų augintojų, perdirbėjų ir prekybininkų asociacijos vadovė
Rasa Čirienė, Lietuvos biodinaminės žemdirbystės ir perdirbimo asociacijos
„Biodinamika LT“ prezidentė
Ausma Miškinienė, Lazdijų rajono merė
Laurynas Miškinis, UAB „Auga Group“ ekologinių produktų vystymo ir komercijos vadovas
11.05 – 11.20 Video pranešimas „ŽOLYNŲ SVARBA ŠIUOLAIKINIAME GYVENIME“
Doc. dr. Evaldas Klimas, VDU ŽŪA Agronomijos fakultetas
11.20 – 12.00 Diskusija
Doc. dr. Evaldas Klimas, VDU ŽŪA Agronomijos fakultetas
Paulius Astrauskas, Žemės ūkio ministerijos viceministras
Valentinas Genys, Žemės ūkio bendrovės „EGVILA“ vadovas
Petras Puskunigis, Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos prezidentas, Šakių rajono Griškabūdžio ŽŪB
Dr. Vita Tilvikienė, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro direktoriaus pavaduotoja mokslui
12.00 –12.30 PERTRAUKA
12.30–14.30 DARBAS SEKCIJOSE

1 SEKCIJA

KAIMO – MIESTO INTEGRACINIAI RYŠIAI KURIANT VIETOS MAISTO SISTEMAS IR VYSTANT VIETOS TURIZMĄ
Moderuoja doc. dr. Rasa Pakeltienė, VDU ŽŪA Bioekonomikos plėtros fakultetas
12.30 – 12.45 ŠALUTINIŲ MAISTO GAMYBOS PRODUKTŲ PANAUDOJIMAS
Doc. dr. Ž. Tarasevičienė, VDU ŽŪA Agronomijos fakultetas
12.45 – 13.00 VIETOS MAISTO PIRKĖJŲ IR VARTOTOJŲ LIETUVOJE CHARAKTERISTIKOS
Doc. dr. Gintarė Vaznonienė, VDU ŽŪA Bioekonomikos plėtros fakultetas
13.00 – 13.15 AUGALINIŲ MAISTO ŽALIAVŲ IR PRODUKTŲ KOKYBĖS ĮVERTINIMAS HOLISTINIAIS METODAIS
Prof. dr. Laima Česonienė, doc. dr. Daiva Šileikienė, Doc. dr. A. Paulauskienė
VDU ŽŪA Miškų ir ekologijos fakultetas, VDU ŽŪA Agronomijos fakultetas
13.15 – 13.30 EKOLOGIŠKŲ IR NACIONALINĖS KOKYBĖS MĖSOS IR PIENO PRODUKTŲ KOKYBĖS ĮVERTINIMAS
Dr. Edita Meškinytė, VDU ŽŪA, Bioekonomikos tyrimų institutas, Gyvūnų produkcijos tyrimų ir inovacijų centras
13.30 – 13.45 EUROPOS SOCIALINIS TYRIMAS LIETUVOJE – GALIMYBĖ PAŽINTI REGIONŲ GYVENTOJUS
Doc. dr. Gintarė Vaznonienė, VDU Socialinių mokslų fakultetas
13.45 – 14.00 PAVELDO MARKETINGO IŠŠŪKIAI IR GEROSIOS PATIRTYS EUROPOS REGIONUOSE
Doc. dr. Rasa Pranskūnienė, VDU ŽŪA Bioekonomikos plėtros fakultetas
14.00 – 14.15 INOVACIJOS KAIMO-MIESTO INTEGRACIJAI: TRADICINIŲ IR NETRADICINIŲ VEIKLŲ DERINIMAS
Dr. Rita Lankauskienė, dr. Dalia Vidickienė, dr. Živilė Gedminaitė-Raudonė, Lietuvos socialinių mokslų centras
14.15 – 14.30 LĖTOJO TURIZMO IR TURISTINIŲ KELIŲ PĖSČIOMIS NAUDA REGIONAMS
Dr. Darius Liutikas, Lietuvos socialinių mokslų centras
DISKUSIJOS APIBENDRINIMAS

2 SEKCIJA

BIOEKONOMIKA TVARIAM REGIONŲ VYSTYMUISI
Moderuoja doc. dr. Anastasija Novikova, VDU ŽŪA Bioekonomikos plėtros fakultetas
12.30 – 12.45 VIETOS MAISTO SISTEMOS TVARUMO STIPRINIMO PRIEMONĖS
Prof. dr. Vilma Atkočiūnienė, VDU ŽŪA Bioekonomikos plėtros fakultetas
12.45 – 13.00 ENERGETINIŲ AUGALŲ BIOMASĖS PANAUDOJIMAS TVARIAI BIOEKONOMIKOS PLĖTRAI
Lekt. dr. Živilė Černiauskienė, prof. habil. dr. Algirdas Raila, doc. dr. Egidijus Zvicevičius,
VDU ŽŪA Inžinerijos fakultetas
13.00 – 13.15 TVARIOS AKVAKULTŪROS PRODUKTŲ GAMYBOS SISTEMOS REGIONUOSE
Lekt. Alvydas Žibas, doc. dr. Gražina Žibienė, VDU ŽŪA Inžinerijos fakultetas
13.15 – 13.30 NETRADICINIŲ AUGALINIŲ ŽALIAVŲ PANAUDOJIMAS FUNKCIONALIŲ MAISTO PRODUKTŲ KŪRIMUI.
Doc. dr. Jurgita Kulaitienė, dr. Nijolė Vaitkevičienė, dr. Dovilė Levickienė, VDU ŽŪA Agronomijos fakultetas
13.30 – 13.45 EKOLOGIŠKO MAITINIMO PATIRTYS UKMERGĖS MIESTO DARŽELIUOSE
Vaidotas Kalinas, Ukmergės rajono savivaldybės administracijos, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas
13.45 – 14.00 KAIP INOVATYVIAI VALDYTI ŪKĮ?
Doc. dr. Jolita Greblikaitė, VDU ŽŪA Bioekonomikos plėtros fakultetas
14.00 – 14.15 MĖŠLAS: NE PROBLEMA, O NAUDA
Prof. dr. Rolandas Bleizgys, VDU ŽŪA Inžinerijos fakultetas
14.15 – 14.30 ŽEMĖS ŪKIO PRODUKTŲ PIRMINIS PERDIRBIMAS: GALIMYBĖS IR PROBLEMOS
Doc. dr. Egidijus Zvicevičius, Šarūnas Petronis VDU ŽŪA Inžinerijos fakultetas
DISKUSIJOS APIBENDRINIMAS

3 SEKCIJA

ĮTRAUKI INFRASTRUKTŪRA – ŽALIOJO KURSO GALIMYBĖS ŽMOGUI IR GAMTAI
Moderuoja lekt. dr. Gediminas Vasiliauskas, VDU ŽŪA inžinerijos fakultetas
12.30 – 12.45 KRAŠTOVAIZDŽIO EKOLOGINIO STABILUMO RAIDA IR JĮ ĮTAKĄ DARANČIŲ VEIKSNIŲ VERTINIMAS
Doc. dr. Jolanta Valčiukienė, lekt. dr. Daiva Juknelienė, VDU ŽŪA Inžinerijos fakultetas
12.45 – 13.00 APLINKAI DRAUGIŠKA BIODUJŲ ENERGETIKOS PLĖTRA
Prof. dr. Kęstutis Navickas, VDU ŽŪA Inžinerijos fakultetas
13.00 – 13.15 INOVATYVIOS TECHNOLOGIJOS IR JŲ POTENCIALO PANAUDOJIMAS
Doc. dr. Antanas Juostas, VDU ŽŪA Inžinerijos fakultetas, UAB Baltic Agro Machinery serviso plėtros vadovas Baltijos šalims
13.15 – 13.30 NULINIO ŽEMĖS DIRBIMO (NO-TILL) TECHNOLOGIJOS KOMPLEKSINIS TYRIMAS IR EKONOMINIS-APLINKOSAUGINIS ĮVERTINIMAS
Dr. Vaida Steponavičienė, prof. dr. Vaclovas Bogužas, doc. dr. Lina Marija Butkevičienė, doc. dr. Aušra Sinkevičienė, dr. Lina Skinulienė, lekt. Asta Bendoraitytė, dokt. Alfredas Sinkevičius, VDU ŽŪA Agronomijos fakultetas,  VDU ŽŪA Bioekonomikos plėtros fakuletas
13.30 – 13.45 IŠMANUS TRĘŠIMAS: KOKIE PRIVALUMAI DIRVOŽEMIUI IR APLINKAI?
Dokt. Marius Kazlauskas, VDU ŽŪA Inžinerijos fakultetas
13.45 – 14.00 MELIORACIJA KLIMATO KAITOS KONTEKSTE
Lekt. Otilija Miseckaitė, VDU ŽŪA Inžinerijos fakultetas
14.00 – 14.15 KAIMIŠKŲJŲ SAVIVALDYBIŲ FINANSINĮ SAVARANKIŠKUMĄ LEMIANTYS IR SKATINANTYS VEIKSNIAI
Dokt. Laima Skauronė, prof. dr. Astrida Miceikienė, VDU ŽŪA Bioekonomikos plėtros fakultetas
14.15 – 14.30 ŽALIOJO KROVINIŲ GABENIMO LINK: VIDAUS VANDENŲ KELIŲ POTENCIALAS LIETUVOJE
Doc. dr. Milita Vienažindienė, dr. Elena Plotnikova, prof. dr. Stasys Slavinskas, VDU ŽŪA Bioekonomikos plėtros fakultetas, , VDU ŽŪA Inžinerijos fakultetas
DISKUSIJOS APIBENDRINIMAS

Atsakyti:

Prašome įrašyti komentarą
Prašome įvesti vardą čia