Pradinis Gyvenimas Klubas „Viltis“ pravedė ataskaitinį – rinkiminį susirinkimą

Klubas „Viltis“ pravedė ataskaitinį – rinkiminį susirinkimą

787
0

2023 m. liepos 22 d. LPS „Bočiai“ Ukmergės klubo „Viltis“ nariai rinkosi į ataskaitinį – rinkiminį visuotinį susirinkimą, vykusį Ukmergės kultūros centre. Susirinkime dalyvavo Ukmergės rajono meras Darius Varnas.

Klubo veiklos ataskaitos dalis už 2020 – 2022 m. buvo pateiktos susirinkimuose einamaisiais metais. Valdybos pirmininkas Valmantas Naraškevičius išsamesnę žodinę ataskaitą pateikė už 2023 metus. Trumpai veikla nuo pirmininko išrinkimo 2020 m. liepos iki 2023 m. liepos mėnesio buvo apžvelgta pateiktyse.

Klubo veikloje dalyvauja 130 narių. Turime tradicinius renginius, kuriuos organizuoja klubas, dalyvaujame respublikiniuose renginiuose organizuojamuose LPS „Bočiai“ bendrijų, kitų organizacijų. Mes nuo 2021 m. organizuojame respublikinį renginį „Dainuojame Ukmergei“, skirtą miesto gimtadieniams paminėti.

2020 metai klubo veiklai trukdė Covid-19, tačiau pagal situaciją renginiai vyko. Dalyvavome edukaciniuose renginiuose „Šakočio kepimas ir degustavimas“, kartu su LPS „Bočiai“ Naujosios Akmenės bendrijos nariais edukacijoje „Kugelio degustavimas“ Užugiryje, organizavome ekskursijas po Pakruojo dvarą, Molėtų observatorijos etnokosmologijos muziejų, ėjome Anykščių šilelio basų kojų taku, dalyvavome ekskursijoje po Anykščius, Maironio muziejų Raseinių rajone. Dalyvavome LPS „Bočiai“ Elektrėnų, Raseinių, Utenos, Ukmergės bendrijos organizuotuose renginiuose, tarptautiniame festivalyje „Paribio daina“.

Vykdėme projektus „Sveikatos raktas – tavo rankose!“, „Pabūkime drauge“, „Mano žemė man – vieninteliai namai!“

2021 m. veiklą dėl pandemijos pradėjome tik birželio mėnesį. Dalyvavome dviejose Lietuvos vartotojų teisių federacijos organizuotose konferencijose (Alantoje ir Ukmergėje), pravedėme respublikinį renginį „Dainuojame Ukmergei“, šventę „Dar širdyje ne sutema“, ekskursiją po Rokiškio kraštą. Dalyvavome LPS „Bočiai“ renginiuose Utenoje, Raseiniuose („Skambėk, Žemaitija“), Jonavoje, Pasvalyje, Vilniuje, Radiškio bendruomenės šventėje, festivalyje „Paribio daina“, sporto šventėje Vepriuose, organizuotoje Ukmergės bendrijos, edukacinėje programoje „Pelėdnagių kaimas“ kartu su Kėdainių bendrijos nariais.

Vykdėme projektus „Bendrystė stiprina draugystę“, Sveikatos raktas – tavo rankose“, „Mano žemė man – vieninteliai namai!“.

2022 metus, kartu su Kėdainių rajono bendrijos nariais, pradėjome renginiu „Įžengę į naujus metus“. Organizavome šventę „Dainuojame Ukmergei“, išvyką pas tautodailininką Juozapą Jakštą (Švenčionių rajonas), renginį „Dar širdyje ne sutema“. Ukmergėje priėmėme Alytaus miesto senjorus. Organizavome ekskursiją su gidu po Ukmergę, popietę Optimos kavinėje. Organizuota turistinė pažintinė kelionė po Lenkiją. Dalyvavome ekskursijose po Vilkaviškį, Alytų ir šių miestų bendrijų organizuotose šventėse. Vykome į LPS „Bočiai“ bendrijų organizuotus renginius Jonavoje, Utenoje, Naujojoje Akmenėje („Skambėk, Žemaitija“), Pasvalyje, Kėdainiuose (2 renginiuose), Vilniuje. Dalyvavome festivalyje „Paribio daina“.

Vykdėme projektus „Pabūkim kartu, kolei norisi būti“, „Fizinis aktyvumas skatina sveiką senėjimą“, „Mano žemė man – vieninteliai namai!“

2023 metais vedėme tradicinius renginius „Įžengę į naujus metus“, „Dainuojame Ukmergei!“ Organizuota turistinė išvyka Talinas – Helsinkis – Stokholmas – Ryga“. Dalyvavome LPS „Bočiai“ Kėdainių, Vilniaus (3 renginiai), Panevėžio, Jonavos, Utenos, Skuodo („Skambėk, Žemaitija!“) bendrijų renginiuose. Birštono bendrija organizavo ekskursiją po kurortą, draugystės popietę.

Vykdome projektus „Sueikim visi į didelį būrį“, „ Senėkime sveikai“, „Buvimas kartu džiugina“.

Išklausėme revizijos komisijos ataskaitą, kurią pateikė Zita Gipienė.

Naujai trijų metų klubo pirmininko kadencijai vienbalsiai perrinktas Valmantas Naraškevičius.

Pasveikinome šių metų jubiliatus, naujiems nariams įteikti pažymėjimai. Koncertavo klubo mišrus vokalinis ansamblis „Gija“ (vad. V. Naraškevičius), linijinių šokių grupė (vad. Aldona Satkūnaitė), solistas V. Naraškevičius, Gitanos Adomavičienės ir Zitos Kazokevičienės duetas. Bendram rateliui visus sukvietė nenuilstančioji G. Adomavičienė.

Janina Badokienė

Atsakyti:

Prašome įrašyti komentarą
Prašome įvesti vardą čia