Pradinis Lietuvos naujienos BŪSIMOJO GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS TARNYBOS VILNIAUS FILIALO APTARNAUJAMOS TERITORIJOS PLĖTRA NEGĄSDINA

BŪSIMOJO GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS TARNYBOS VILNIAUS FILIALO APTARNAUJAMOS TERITORIJOS PLĖTRA NEGĄSDINA

566
0
freeimages.com nuotr.

VšĮ Greitosios medicinos pagalbos stotis aktyviai įsitraukė Į GMP paslaugos reorganizavimo procesą. Nelaukdama teisės aktuose numatytų reorganizacijos galutinių terminų, VšĮ GMP stotis (būsimasis Greitosios medicinos pagalbos tarnybos Vilniaus filialas) betarpiškai bendradarbiauja su prisijungiančiomis GMP įstaigomis. Aktyvių bendrų pastangų dėka jau yra sėkmingai įgyvendinamas Ukmergės ir Šalčinininkų GMP pajėgų prisijungimas prie VšĮ Greitosios medicinos pagalbos stoties. Spartus, sklandus  ir efektyvus prisijungimo procesas neturėjo įtakos operatyviam paslaugų teikimui.

Įstaigos vadovybės priimti sprendimai pacientų poreikių ir paslaugos kokybės gerinimui, pradėti taikyti praktiškai.  Jau šiandien dalies persidengiančių zonų pacientai pagalbos susilaukia ženkliai greičiau.

Ukmergės ir Šalčininkų GMP darbuotojams tapus VšĮ greitosios medicinos pagalbos stoties dalimi darbo sąlygos bei darbo užmokestis tampa nepalyginami patrauklesni. Intensyviai vykdomas prisijungusių darbuotojų klvalifikacijos kėlimas, audituojami ir palaipsniui atnaujinami, paveldėti resursai, standartizuojamos darbo vietos.

Trumpai apie reformą:

Reorganizavimas vykdomas siekiant užtikrinti Grietosios medicinos pagalbos paslaugų centralizuotą organizavimą ir teikimą, tolygų Greitosios medicinos pagalbos brigadų užimtumą, vienodai prieinamas visiems regionams greitosios medicinos pagalbos paslaugas, vienodą tinkamą techninį aprūpinimą, greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo integraciją su kitomis tarnybomis, vieningą profesionalų Greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo standartą.
Siekiama jog įgyvendinus reformą, visoje šalyje tolygiai pagerės paslaugų teikimo rodikliai:

  • GMP mieste atvyks per 15 minučių, už miesto ribų – per 25 minutes;
  • bus užtikrinta vienoda darbuotojų kompetencija, vienoda įranga ir vienodi pagalbos teikimo algoritmai bei paslaugos kokybė
  • Racionaliai išdėstytos GMP brigados ir tankesnis GMP tinklas priartins GMP paslaugą arčiau žmonių;
  • Bus įsteigtos papildomos brigados Lietuvos mastu, taip sutrumpinant GMP laukimo laiką.

Prijungiamų GMP įstaigų ir Kauno miesto GMP stoties savininkė yra valstybė. Valstybės, kaip prijungiamų GMP įstaigų ir Kauno miesto GMP stoties savininkės, teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija. Po reorganizavimo tęsiančios veiklą Kauno miesto GMP stoties, kuri po reorganizacijos pakeis savo pavadinimą į Greitosios medicinos pagalbos tarnybą, savininke bus valstybė, o valstybės, kaip viešosios įstaigos, savininkės teises ir pareigas įgyvendins Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija. Po reorganizavimo dalininko valstybės įnašo vertė Kauno miesto GMP stotyje teisės aktų nustatyta tvarka padidinama prijungiamų GMP įstaigų savininko įnašų vertėmis.

VšĮ Greitosios medicinos pagalbos stotis

Atsakyti:

Prašome įrašyti komentarą
Prašome įvesti vardą čia