Pradinis Aktualijos Pranešimai Biudžeto skolos mažėja

Biudžeto skolos mažėja

1565
0
euro-money-1471852-1280x960

euro-money-1471852-1280x960

Vasario mėnesį patvirtintas 2016 metų savivaldybės biudžetas. Jame numatyta, kaip rajonas gyvens šiais metais – kiek planuoja turėti pajamų ir kiek išlaidų. Šiame dokumente numatytos lėšos biudžetinių įstaigų finansavimui, užtikrinant jų veiklą, tiek naujų priemonių ir projektų finansavimui. Taip pat numatyta kiek ir iš kur bus gauta pajamų.

Savivaldybės administracijos direktorius Stasys Jackūnas pakomentavo, kad 2015 metai, kaip ir 2014-ieji, savivaldybės biudžetui buvo gana sėkmingi. Nors 2015 metais patvirtintos savivaldybės biudžeto pajamos sudarė 28 mln. 638 tūkst. Eur, bėgant metams jos didėjo ir į savivaldybės biudžetą gauta 31 mln. 418,5 tūkst. Eur pajamų. Tai yra 101,6 proc. planuotų pajamų arba gauta daugiau kaip 497 tūkst. Eur viršplaninių pajamų.

2016 metais Ukmergės rajono savivaldybės biudžete numatyta gauti beveik 30,5 mln. Eur pajamų ir išleisti 30,8 mln. Eur. Planuojama, kad išlaidos viršys pajamas 382 tūkst. Eur.

Planuojama, kad savivaldybės pajamų dalį sudarys gyventojų pajamų mokestis – 7 mln. 737 tūkst. Eur. Taip pat planuojama gauti žemės mokesčio – 400 tūkst. Eur, nekilnojamojo turto mokesčio – 550 tūkst. Eur, pajamų už valstybinės žemės nuomą – 261 tūkst. Eur. Lygindamas pajamas direktorius paminėjo, jog 2015 metais į savivaldybės biudžetą žemės mokesčio buvo gauta 447,8 tūkst. Eur, žemės nuomos  mokesčio – 394,4 tūkst. Eur, nekilnojamojo turto mokesčio 543,7 tūkst. Eur. Kitos reikiamos biudžeto lėšos bus gautos iš valstybės biudžeto.

{adselite}Kadangi daugiausia savivaldybės vykdomos funkcijos yra finansuojamos iš surenkamų minėtų mokesčių, tai geresnis kai kurių mokesčių surinkimas pernai lėmė, kad savivaldybės biudžetinės įstaigos gavo visus joms numatytus asignavimus ir buvo sumažintos savivaldybės biudžeto skolos. Jeigu šiais metais mokesčių surinkimas pagerės arba išliks tame pačiame lygyje, metų pabaigoje bus galimybė padidinti biudžeto pajamas, o tuo pačiu – ir išlaidas.

2014 metus savivaldybė baigė turėdama 11 mln. 245 tūkst. Eur skolų, iš jų 493 tūkst. Eur buvo pradelsti įsiskolinimai už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ar įsigytas prekes, tai 2015 metų pabaigoje savivaldybės skolos sumažėjo iki 9 mln. 701 tūkst. Eur, o pradelstų įsiskolinimų liko tik 7 tūkst. Eur. Per metus laiko skolos sumažėjo 1,5 mln. Eur. Mažinant skolas pavyko atsiskaityti su savivaldybės įmonėmis – UAB „Ukmergės butų ūkis“ ir UAB „Ukmergės autobusų parkas“ už jų suteiktas paslaugas bei atliktus darbus, taip pat už miesto aplinkos priežiūrą, sumažinti įsiskolinimus UAB ,,Ukmergės šiluma“. Taip pat 811 tūkst. Eur pavyko sumažinti skolas bankams.

Tačiau 2016 metais vis tik planuojama skolintis. 1 mln. 70,4 tūkst. Eur reikalingi projektams, finansuojamiems iš ES ir kitos tarptautinės paramos finansuoti bei paimtoms paskoloms grąžinti.

biudzetas

Tradiciškai didžiausia biudžeto lėšų dalis tenka švietimui arba Žinių visuomenės plėtros programai – 14 mln. 39 tūkst. Eur. Iš šios sumos 6 mln. 972 tūkst. Eur – tikslinės mokinio krepšelio lėšos, skirtos ugdymui. Nors mokinių skaičius mažėja, tačiau mokinio krepšelis padidėjo iki 1014 Eur, todėl dotacija 2016 metais nesumažėjo. Tačiau iš mokinio krepšelio reikėjo skirti 116 tūkst. Eur  neformaliojo vaikų švietimo programoms finansuoti. Todėl, lyginant su 2015 metais, mokinio krepšelis sumažėjo 92 tūkst. Eur. Tai neleidžia didinti pedagoginių darbuotojų darbo užmokesčio.

biudzetas1 biudzetas2

Biudžeto projekte Sveikatos apsaugos ir socialinės paramos programai numatoma 5,5 mln. Eur, socialinėms pašalpoms mokėti numatyta 1,7 mln. Eur, kompensacijoms už gyventojams patiektą šilumos energiją ir kietą kurą, kredito ir palūkanų mokėjimui planuojama 753 tūkst. Eur.

2016 metais iš Valstybės investicijų programos numatoma gauti 1 mln. 289 tūkst. Eur, iš jų – VšĮ Ukmergės ligoninės operacinio bloko ir reanimacijos skyriaus patalpų rekonstravimui – 230 tūkst. Eur, Užupio pagrindinės mokyklos pastato rekonstrukcijai – 102 tūkst. Eur, J. Basanavičiaus gimnazijos pastato rekonstrukcijai – 116 tūkst. Eur, Siesikų gimnazijos pastatų rekonstrukcijai – 116 tūkst. Eur, Ukmergės miesto stadiono rekonstravimui – 124 tūkst. Eur, Ukmergės kultūros centro pastato rekonstravimui – 352 tūkst. Eur ir Kraštotyros muziejaus pastato (buvusiai „Draugystei“) rekonstrukcijai – 249 tūkst. Eur.

Ankstesni biudžetai leido savivaldybei mažinti skolas, įvykdyti eilę projektų. Šių metų biudžeto projekte taip pat numatyti asignavimai eilei naujų priemonių finansuoti, pvz.: Saugaus miesto priemonių įrengimui (mieste bus pastatytos kameros, kurioms veikiant ukmergiškiai galės jaustis saugiau), VšĮ Ukmergės pirminio sveikatos priežiūros centro vykdomoms programoms, susijusioms su įstaigos darbu šeštadieniais bei pilnu kaimo sveikatos punktų finansavimu iš savivaldybės biudžeto lėšų, smurto prevencijos artimoje aplinkoje programai.

Biudžete numatytas ir atlyginimų padidėjimas. Jis susijęs su tuo, kad didinamas socialinių darbuotojų bei kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokestis, didėja minimali mėnesinė alga, skirta lėšų socialinių darbuotojų, dirbančių su globėjais ir šeimynų dalyviais, etatų steigimui. Numatomam minimalios mėnesinės algos didinimui ir kultūros darbuotojų darbo užmokesčio didinimui nuo 2016 metų liepos 1 dienos, bus skirtos papildomos lėšos iš valstybės biudžeto.

Arvydas Pėšina

Atsakyti:

Prašome įrašyti komentarą
Prašome įvesti vardą čia