Pradinis Gyvenimas Vedėme tradicinį renginį, minėjome tarptautinę pagyvenusių žmonių dieną

Vedėme tradicinį renginį, minėjome tarptautinę pagyvenusių žmonių dieną

831
0

LPS „Bočiai“ Ukmergės klubo „Viltis“, Europos pagyvenusių žmonių federacijos (EURAG) Lietuvos asociacijos nariai rugsėjo 30 d. rinkosi į kavinę „Optima“, į tradicinį renginį „Dar širdyje ne sutema“, skirtą pagyvenusių žmonių dienai paminėti. Renginį sveikinimu su švente pradėjo klubo pirmininkas Valmantas Naraškevičius. Sveikinimo žodžius tarė klubo garbės pirmininkė Valerija Naraškevičioenė, į renginį atvykusi asociacijos prezidento pavaduotoja Virgilija Dolgova, Ukmergės pedagogų klubo „Dar ne ruduo“ pirmininkė Marija Šapauskienė.

Palinkėjimus išsakė nemaža dalis dalyvių. Klubo narė Zinaida Zarankienė pasveikino Ukmergės gėlininkų draugijos, Janina Kuprijaškina – Ukmergės pagyvenusių žmonių asociacijos, Julius Kazėnas – Ukmergės miesto bendruomenės vardu.

Džiugino sielą, kūrė gerą nuotaiką linkėjimai vieni kitiems geros nuotaikos, sėkmės, artimųjų supratimo, dėkingumo ir meilės, ramybės, daug gražių kasdienybės akimirkų, šypsenų, saulėtų dienų, kad pildytųsi svajonės, neapleistų sveikata, kad aktyvus dalyvavimas klubo veikloje atitolintų vienatvę. Buvo džiaugiamasi galimybe susiburti, pabendrauti, pasikalbėti, pašokti ir padainuoti. Savo eiles bendraminčiams skyrė klubo narės poetės Genoefa Povilavičienė ir Zita Kazokevičienė.

Naujiems klubo nariams buvo įteikti nario pažymėjimai, su jubiliejiniu gimtadieniu pasveikinta Z. Zarankienė. V. Naraškevičius padėkas už aktyvų dalyvavimą klubo veikloje įteikė Zitai Kazokevičienei, Gitanai Adomavičienei, Hanei Liubertienei, Alfonsui Musnikui, Nijolei Aidarovai.

Stresinės situacijos ir nemalonūs įvykiai dažnai lydi senjorus. Vieniems pavyksta su jais susidoroti, o kiti palūžta. Tačiau nuo ko priklauso šis gebėjimas? Į šiuos klausimus mums atsakinėjo Ukmergės švietimo pagalbos tarnybos psichologė, klubo narė Ilona Zinkevičiūtė, pravedusi paskaitą „Psichologinis atsparumas“. Diskutavome apie gebėjimus iš nepalankių situacijų išeiti stipresniems, išmintingesniems, galintiems mokytis iš patirties, gebėti pasitikėti, prisitaikyti, kurti artimesnius santykius, apsiginti, remtis aplinkiniais bei savo gebėjimais, nebijoti prašyti pagalbos ir kt. Atlikome kelias praktines užduotis, kad įsijaustume į situacijas, išbandytume ištvermę.

Neseniai grupė klubo narių dalyvavo Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro vykdomame projekte „Metodikos viešinimas ir demonstracinės veiklos su fizinio aktyvumo veiklomis“. Seminare Ukmergėje lektorė Monika Ramoškienė pateikė skaidrėse teorinę dalį. Susipažinome su traumų profilaktika, kaip teikiama pirmoji ir bendra pirminė pagalba. Praktiškai atlikome įvairius pratimus. Sužinojome kokie yra mažo, vidutinio, didelio intensyvumo pratimai. Pažadėjome gautas žinias perduoti draugams, pažįstamiems. Renginio metu Irena Poškuvienė trumpai supažindino dalyvius su seminaro teiginiais, praktiškai atlikome kelis pratimus pusiausvyrai, raumenų stiprinimui. Pratimus, kuriuos galima atlikti sėdint ant kėdės, pasiremiant į kėdę, kad išvengti traumų.

Koncertinėje programoje dalyvavo klubo mišrus vokalinis ansamblis „Gija“ (vad. V. Naraškevičius), linijinių šokių grupė (vad. Aldona Satkūnaitė), solistas V. Naraškevičius. Spontaniškai susibūrė dainininkai akomponuojant G. Adomavičienei ir į renginį užsukusiai Kauno miesto moterų ansamblio „Guboja“ vadovei Aleksandrai Danutei Žiedielienei.

Dalyviams buvo pademonstruota 12 puikių Elenos Griciūnienės nertų įvairiaspalvių skraisčių.

Renginys buvo vestas vykdant projektą „Buvimas kartu džiugina“.

O spalio 1 d. nemaža klubo narių grupė dalyvavo šventėje kultūros centre, skirtoje senjorams, kurią organizavo Ukmergės rajono savivaldybė. Mero padėkos raštais apdovanotos klubo narės Liuda Žekonienė ir Genė Rastenienė. Dalyvavome Vilniaus miškų urėdijos folkloro ansamblio „Nalšia“ koncerte.

Janina Badokienė

Atsakyti:

Prašome įrašyti komentarą
Prašome įvesti vardą čia