Pradinis Gyvenimas Vedėme popietę „Ne skaičiai nulemia metus…“

Vedėme popietę „Ne skaičiai nulemia metus…“

1287
0

Į kovo 13 d. vestą renginį rinkosi ne tik LPS „Bočiai“ Ukmergės klubo „Viltis“ nariai, bet ir klubo Garbės pirmininkės Valerijos Naraškevičienės artimieji. Taip pat dalyvavo LPS „Bočiai“ pirmininko pavaduotojas Gediminas Kuliešis, Lietuvos EURAG (Europos pagyvenusių žmonių federacija) asociacijos valdybos narė Rima Povilėnienė, LPS „Bočiai“ Kėdainių bendrijos, pirmininkas Kęstutis Nekrošius.

Tylos minute pagerbėme žuvusius Ukrainoje.

Renginyje skambėjo sveikinimo dainos, oficialūs ir asmeniniai sveikinimai Valerijai. Šokiu pasveikino Loreta Burokienė. Savo eilėmis pasveikino poetės Leonora Jankeliūnienė ir Zita Kazokevičienė. Daug kartų skambėjo „ačiū“ už jubiliatės širdies šilumą, meilę žmonėms, kantrybę, neišsenkančią energiją telkiant senjorus bendrauti. Linkėta sveikatos, puikios jaunatviškos nuotaikos, ramių bei šviesių dienų, artimųjų pagarbos ir meilės, visko, kas gražu ir gera… V. Naraškevičienė pristatė išleistą savo prisiminimų ir eilėraščių knygą „Gyvenau ir gyvenu…“ Keletą jų dovanojo šventės dalyviams. Sveikinome ir sausio mėnesį jubiliejų šventusią G. Adomavičienę, vasario mėn. – Jadvygą Kulikienę.

Koncertavo Kėdainių bendrijos kaimo kapela (vad. Gitana Adomavičienė), klubo mišrus vokalinis ansamblis „Gija“ (vad. Valmantas Naraškevičius) dainą „Sartų žuvėdra“ skyrė Ukrainai. Šoko klubo linijinių šokių grupė. Renginį vedė ir pats koncertavo klubo pirmininkas V. Naraškevičius.

Valerija Naraškevičienė visuomenine veikla užsiima jau daugelį metų. Nuo 1991 iki 2014 m. dalyvavo LPS „Bočiai“ Ukmergės rajono bendrijos veikloje. 2003 – 2004 m. buvo pirmininko pavaduotoja, 2005 m. – 2014 m. – bendrijos pirmininkė.

Jubiliatė 32 m. dainavo Ukmergės kultūros centro mišriame chore „Vyturys“, 2007 – 2019 m. dainavo Ukmergės kultūros centro bočių moterų vokaliniame ansamblyje „Lyra“, nuo 2019 m. iki dabar – klubo mišriame vokaliniame ansamblyje „Gija“.

2014 – 2020 m. V. Naraškevičienė buvo LPS „Bočiai“ Ukmergės klubo „Viltis“ pirmininkė. Dabar yra klubo Garbės pirmininkė. Jos iniciatyva klubas bendradarbiauja su įvairių rajonų (Anykščių, N. Akmenės, Birštono, Druskininkų, Elektrėnų, Jonavos, Joniškio, Kaišiadorių, Kauno, Kupiškio, Marijampolės, Pasvalio, Rokiškio, Šilalės, Šilutės, Širvintų, Telšių, Trakų, Utenos, Varėnos, Vilniaus m. Naujininkų bendrijos, Naujamiesčio skyrių) senjorais. Klubo nariai atstovauja Ukmergės rajoną jų renginiuose, kitų rajonų bočiai kviečiami atvykti į klubo organizuojamus renginius Ukmergėje. Dauguma iš jų yra klubo vykdomų projektų partneriai.

V. Naraškevičienės iniciatyva klubas „Viltis“ bendradarbiauja su Ukmergės pedagogų veteranų klubu „Dar ne ruduo“, prie kurio kūrimosi prisidėjo, Varinės kaimo bendruomene, dalyvavo Balelių, Radiškių, Žemaitkiemio, Petronių kaimo bendruomenių renginiuose.

V. Naraškevičienė jau daug metų organizuoja senjorų ekskursijas, išvykas po Lietuvą ir į užsienį. Klubo „Viltis“ nariai buvo išvykę į Slovakiją, Čekiją, Lenkiją, Latviją, Vengriją, Vokietiją. Keliavo po Žemaitiją, Dzūkiją, Joniškio kraštą, po Suvalkiją, po Trakų, Rokiškio apylinkes, lankėsi Prezidentūroje, Seime ir kitur. Yra gavusi padėką iš VŠĮ Ditmos projektai ir Ko už bočių kolektyvų ekskursijų į užsienį organizavimą.

Už aktyvią veiklą V. Naraškevičienė yra gavusi 12 LPS „Bočiai“ pirmininko padėkų, sveikinimų. Už dalyvavimą respublikiniuose renginiuose pirmininkei ir meno saviveiklos kolektyvams padėkas skyrė Ukmergės, Širvintų ir Telšių rajonų, Vilniaus ir Druskininkų miestų merai. Gautas Kauno miesto medalis už dalyvavimą festivalyje skirtame Kristijonui Donelaičiui. Gauta padėka iš Lietuvos sąjūdžio Vilniaus skyriaus, iš daugelio rajonų bendrijų.

2007 m. V. Naraškevičienė buvo išrinkta „Šauniausia ukmergiete“. 2008 m. apdovanota Vilniaus apskrities III laipsnio diplomu už pasiekimus visuomeninio kapitalo/pilietiškumo/ugdymo srityje. 2009 m. gavo Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino medalį.

2008-2016 m. dirbo Pensininkų reikalų taryboje prie LR Socialinės ir darbo ministerijos. 2011 m. ir 2016 m. apdovanota LR Socialinės ir darbo ministerijos padėkos raštais. 2019 m. įsijungė į Lietuvos EURAG asociacijos veiklą. Jos iniciatyva įkurtas Ukmergės skyrius.

V. Naraškevičienė daug prisidėjo ir dabar prisideda prie pagyvenusių žmonių vienijimo, bendruomeniškumo stiprinimo, klubo tradicijų puoselėjimo, savitarpio pagalbos plėtojimo, tautinių, kultūrinių tradicijų palaikymo, pilietiškumo skatinimo.

Janina Badokienė

Atsakyti:

Prašome įrašyti komentarą
Prašome įvesti vardą čia