Vicemeras – Rolandas Janickas, savivaldybės administracijos direktorius – Stasys Jackūnas

  1177
  0

  interpeliacija vadovams 11

  Neeiliniame rajono tarybos posėdyje, kur ir toliau buvo formuojama nauja rajono valdžia, dalyvavo 23 tarybos nariai. Į posėdį dėl darbo reikalų neatvyko liberalcentristas Juozas Armanavičius ir susirgęs, buvęs meras, Valstiečių – žaliųjų sąjungos atstovas Algirdas Kopūstas.

  interpeliacija vadovams 2

  Svarstant posėdžio dienotvarkę, žodžio paprašė tarybos narys, liberalcentristas Sigitas Masiulionis. Jis siūlė klausimų dėl administracijos direktoriaus atleidimo ir naujo administracijos direktoriaus paskyrimo nesvarstyti. Nes, tarybos nario teigimu, tarybos nariai ir rajono meras gavo pareiškimą dėl kandidato, kuris bus siūlomas į administracijos direktoriaus vietą, miesto seniūno Stasio Jackūno. Pareiškime teigiama, kad kandidatas negali eiti šių pareigų, nes S. Jackūnas yra buvęs KGB karininku. Meras Vydas Paknys teigė, kad jis konsultavosi su juridiniu skyriumi ir paaiškėjo, kad jokie įstatymai nepažeidžiami.

  interpeliacija vadovams 5

  Pirmas posėdžio klausimas: „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės mero pavaduotojo Regimanto Baravyko atleidimo iš pareigų prieš terminą“. Pranešėja, tarybos narė socialdemokratė Klavdija Stepanova pranešė, kad Ukmergės rajono savivaldybės tarybos narių grupė reiškia nepasitikėjimą mero pavaduotoju Regimantu Baravyku ir siūlo jį atleisti iš užimamų pareigų prieš terminą.

  interpeliacija vadovams 9

  S. Masiulionis pranešėjos paprašė įvardinti nepasitikėjimo vicemeru motyvus ir kaltinimus jam. Į tai K. Stepanova atsakė, kad mero pavaduotojas yra politinio pasitikėjimo pareigūnas ir kai jam reiškiamas politinis nepasitikėjimas jis gali būti atleidžiamas. S. Masiulionis vis tiek nenusiramino ir klausė, ką reiškia politinis nepasitikėjimas ir prieš ką jis nukreiptas. Gal prieš „valstybę“ ironizavo tarybos narys.

  interpeliacija vadovams 13

  Pasisakydamas R. Baravykas padėkojo už jam pareikštą nepasitikėjimą ir akcentavo, kad šiose pareigose jis dirba jau du metus ir tai jau antra interpeliacija. Kalbėdamas jis sakė, kad buvo taisomos senos, užsigulėjusios klaidos, dėmesys skiriamas naujovėms. Tačiau kai kurie savivaldybės administracijos darbuotojai stengiasi ignoruoti pažangą ir ieško užtarimo tarybos narių tarpe.

  interpeliacija vadovams 14

  Palinkėjęs naujam merui nepavargti ir nuosekliai dirbti, R. Baravykas užsipuolė partijas, kurių nariai yra taryboje, kliuvo ir kai kuriems tarybos nariams. R. Baravykas neįžvelgė partinių ideologijų ir programų įgyvendinimo. Jo teigimu, darbiečiai išvis neturi ir neturės politinės ideologijos. Konservatorių R. Baravykas klausė: „kaip žiūrėsite į akis rinkėjams už sąjungą su socialdemokratais?“

  interpeliacija vadovams 15

  Kliuvo ir kandidatui į vicemero pareigas, darbiečiui Rolandui Janickui, kuris, neva, netinkamai kažkada organizavo nuostolių atnešusį atliekų tvarkymą rajone. Konservatorių Valdą Mikalajūną R. Baravykas apkaltino nemokant patalpų nuomos mokesčio savivaldybei. Pasak R. Baravyko, tai rajonui atnešė nuostolio – 12 tūkstančių litų per metus.

  interpeliacija vadovams 17

  R. Baravykas konstatavęs, kad dabar „kai taisomos klaidos, tarybos nariai balsuos prieš mane“, palinkėjo užbaigti pradėtus darbus. Paklausęs „ką jūs su ta valdžia darysite?“ R. Baravykas teigė, kad jis netiki perversmo nauda piliečiams.

  Už R. Baravyko atleidimą iš pareigų prieš terminą balsavo 14 tarybos narių, 8 prieš, 1 biuletenis buvo negaliojantis.

  interpeliacija vadovams 21

  R. Baravykui nutarta išmokėti kompensaciją už nepanaudotas atostogas ir 2 mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išmoką.

  Atleidus iš pareigų rajono mero pavaduotoją, meras Vydas Paknys nauju mero pavaduotoju pasiūlė skirti Rolandą Janicką. Mero teigimu, tai sąžiningas žmogus, turintis stiprių vadybinių sugebėjimų.

  Pasakodamas apie save R. Janickas pristatė savo biografinius duomenis. Išvardinęs buvusias darbovietes jis sakė, kad gerai žino, ko reikia darniam kolektyvo darbui. Taryboje dirbdamas jau antrą kadenciją jis gerai žino kaip veikia valstybės savivaldybės struktūra. Jo teigimu, „pasitikėjimas ir pagarba vieni kitiems yra kertiniai akmenys“. Kalbėdamas apie būsimus darbus R. Janickas sakė, kad juos išspręsti galima suvienijus tarybos, seimo narių ir bendruomenės pastangas. Kalbėdamas R. Janickas sakė, kad „nereikia maišyti politinių ir ekonomikos dalykų“.

  Prisistačius kandidatui, S. Masiulionis pasiūlė R. Janickui dirbti visuomeniniais pagrindais. „Savivaldybė nėra didelė, direktorius praktiškai visų reikalų valdytojas. Mero pavaduotojas reikalingas tik merui negalint eiti pareigų. Tai ką jis, vicemeras, veiks?“ – klausė S. Masiulionis.

  Konservatoriui Andriui Kalesnikui pasakius, kad jo „pasiūlymas buvo analogiškas, kai vicemeru buvo skiriamas R. Baravykas“, S. Masiulionis aiškino, kad jis tada tik pradėjo dirbti, todėl visko nežinojo, o dabar finansinė rajono situacija blogėja, „laikas nestovi vietoje“. Šiam S. Masiulionio pasiūlymui pritarė tik 8 tarybos nariai, 14 buvo prieš.

  interpeliacija vadovams 26

  Balsuojant už Rolando Janicko skyrimą mero pavaduotoju balsavo 23 tarybos nariai. Už naujo vicemero kandidatūrą pasisakė 14 tarybos narių, 8 balsavo prieš, 1 biuletenis rastas negaliojantis.

  Sekančiu klausimu buvo siūloma dėl tarybos narių išreikšto nepasitikėjimo atleisti Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktorių Juozą Varžgalį. J. Varžgaliui konstatavus, kad jo „komentaras būtų beprasmis, viskas nuspręsta, todėl geriau balsuokit“, už administracijos direktoriaus atkleidimą balsavo 23 tarybos nariai. 14 jų balsavo už J. Varžgalio atleidimą iš savivaldybės administracijos pareigų.

  interpeliacija vadovams 28

  Į savivaldybės administracijos direktoriaus vietą meras V. Paknys pasiūlė miesto seniūną Stasį Jackūną. Mero teigimu, kandidatas laikosi žodžio, viską padaro.

  interpeliacija vadovams 31

  Į šios kandidatūros pristatymą sureagavo Politinių kalinių ir tremtinių Ukmergės skyriaus pirmininkė Birutė Žilėnienė. Prisiminusi Lietuvos okupaciją ir paskelbtą informaciją, kad S. Jackūnas yra KGB rezervo karininkas, pasiūlė šios kandidatūros nepalaikyti. Jai pritarė S. Masiulionis, suabejojęs ar kandidatas turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą. Buvo abejojama, ar S. Jackūnas turi teisę gauti slaptą informaciją.  

  interpeliacija vadovams 33

  K. Stepanova konstatavusi, kad „jau trečias dešimtmetis dirbame nepriklausomos Lietuvos labui. Taip dirba ir S. Jackūnas“,  pasiūlė balsuoti už miesto seniūno kandidatūrą.  

  Kalbėdamas S. Jackūnas pristatė numatomus darbus. Jo teigimu, svarbiausia komandinis darbas, todėl jis gerbs visų nuomonę. R. Baravykui pasidomėjus, koks kandidato išsilavinimas ir kompetencija, S. Jackūnas atsakė, kad baigęs Vilniaus pedagoginį universitetą, dirbęs partinėje veikloje, 13 metų yra kaimo ir miesto seniūnas.      

  interpeliacija vadovams 34

  Suskaičiavus slapto balsavimo rezultatus buvo konstatuota, kad balsavime dalyvavo 19 tarybos narių, už S. Jackūno skyrimą savivaldybės administracijos direktoriumi balsavo 15 tarybos narių, 4 buvo prieš, negaliojančių nebuvo.

  interpeliacija vadovams 35

  Pasiūlius atleisti iš savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos pareigų Jolantą Kanapeckienę, ji pasisakyti nepanoro. Už jos atleidimą balsavo 13 tarybos narių, 1 biuletenis buvo negaliojantis.

  Arvydas Pėšina

  {youtube}3tt_ZxDEMNo{/youtube}

  Ankstesnis straipsnisA.Smetonos gimnazijoje vyko dailės mokytojų seminaras
  Kitas straipsnisGegužės 13 dieną – vakaras su klasikine gitara

  Rašyk atsakymą

  įveskite savo komentarą!
  įveskite savo vardą čia