Home Švietimas Ikimokyklinio ugdymo pedagogai domisi naujovėmis

Ikimokyklinio ugdymo pedagogai domisi naujovėmis

1011
0
2016-04-19-264-8886

2016-04-19-264-8886

Balandžio 19 d. Ukmergės vaikų lopšelyje-darželyje ,,Šilelis“ vyko viešosios konsultacijos  ikimokyklinio ugdymo pedagogams. Kolegialiai buvo svarstomi ikimokyklinio ugdymo programų rengimo aspektai, kylančios problemos.

Nuo 2016 m. rugsėjo pirmos dienos visos Ukmergės rajono ugdymo įstaigos, įgyvendinančios ikimokyklinio ugdymo programas, pradės dirbti atnaujinusios ugdymo turinį. Ikimokyklinio ugdymo srityje laukia didelis pokytis. 2015 m. Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras parengė ir išleido Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašą, kuris įpareigoja pedagogus dirbant su ikimokyklinio amžiaus vaikais vertinti individualius  ugdytinių pasiekimus pagal 18 ugdomų sričių. Auklėtojos sudarydamos sąlygas plėtotis vaikų gebėjimams, vertins vaikų kasdienių gyvenimo įgūdžių, fizinio aktyvumo, mokėjimo mokytis, sakytinės bei rašytinės kalbos ir kitų sričių pasiekimų pažangą.

Ikimokyklinio ugdymo programa – svarbiausias dokumentas, kuriuo vadovaujasi pedagogai ugdydami mažuosius. Todėl programos turi būti šiuolaikiškos, atliepti nūdienos reikalavimus , tėvų ir vaikų poreikius.

Domėdamiesi ugdymo turinio planavimo naujovėmis, Ukmergės rajono ikimokyklinio ugdymo pedagogai dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo seminaruose rengiamuose respublikoje bei rajone.

Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus iniciatyva Ukmergės Švietimo centras organizavo viešąsias konsultacijas ikimokyklinio ugdymo programų rengimo klausimais. Programų rengimo problemomis ir iškilusių sunkumų patirtimi dalijosi vaikų lopšelių-darželių ,,Nykštukas“, ,,Šilelis“, Taujėnų gimnazijos, Vidiškių ir  Senamiesčio pagrindinių mokyklų atstovai. Renginį moderavo Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Ramunė Bakučionienė bei Ukmergės švietimo centro metodininkė Rita Steponavičienė.

Švietimo ir sporto skyriaus informacija

ukmerge.lt

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here