Pradinis Gyvenimas Žmonės Rusijos saugumas dirba: nusitaikyta į ukmergiškį

Rusijos saugumas dirba: nusitaikyta į ukmergiškį

4523
2
Rusijos priešė N. Savčenko (antra iš kairės) su Lietuvos vėliava
Rusijos priešė N. Savčenko (antra iš kairės) su Lietuvos vėliava
Rusijos priešė N. Savčenko (antra iš dešinės) su Lietuvos vėliava
Rusijos priešė N. Savčenko (antra iš dešinės) su Lietuvos vėliava

Žymiam Ukmergės krašto žmogui, aktyviam visuomenininkui ir mecenatui, Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos nariui Romui Petrui Šauliui iškilo reali grėsmė tapti Rusijos saugumo tarnybų taikiniu. Saugodamasis galimo susidorojimo, R. P. Šaulys netenka galimybės lankyti Rusijoje gyvenančių pačių artimiausių žmonių – dukters Žanetos ir vaikaičių Arinos ir Polinos.

Priežastis: ordinas Ukrainos karo lakūnei

Liepos pradžioje Prienuose vyko Pasaulio lietuvių jaunimo susitikimas, kuriame dalyvavo žymi Ukrainos politikė, Aukščiausiosios Rados (Ukrainos parlamento) narė, karo lakūnė Nadija Savčenko, kalinta Rusijos kalėjimuose kaip kovotoja už Ukrainos laisvę ir teritorinį vientisumą.

Dėl N. Savčenko apdovanojimo R. P. Šauliu susidomėjo FSB
Dėl N. Savčenko apdovanojimo R. P. Šauliu susidomėjo FSB

R. P. Šaulys įdėmiai sekė N. Savčenko kovų ir įkalinimo istoriją. Pats būdamas disidentu, vyras atvirai žavėjosi karo lakūnės žygdarbiais ir ryžtu, jos laikysena Rusijos teismuose ir kalėjimuose. Ukmergiškio įsitikinimu, toks pasiaukojimas ir atsidavimas savo tautai turi būti įvertintas. Sužinojęs, kad N. Savčenko atvyksta į Lietuvą, R. P. Šaulys ėmėsi veiksmų, kad Ukrainos didvyrė būtų pagerbta mūsų šalyje.

R. P. Šaulio iniciatyvą plačiai nušvietė žiniasklaida
R. P. Šaulio iniciatyvą plačiai nušvietė žiniasklaida

Prie Kauno Sąjūdžio veikiantis Kovotojų už Lietuvos laisvę atminimo įamžinimo komitetas R. P. Šaulio teikimu nutarė apdovanoti N. Savčenko Laisvės kovų didžiuoju kryžiumi. Ordinas N. Savčenko įteiktas tą dieną, kai moteris lankėsi renginiuose Prienuose.

Fotografijos, kuriose R. P. Šaulys įsiamžinęs su N. Savčenko apdovanojimo metu ir po jo, pasklido Lietuvos žiniasklaidoje ir socialiniuose tinkluose. Jos nepraslydo pro Rusijos federalinės saugumo tarnybos (FSB) akis, iki šiol aktyviai sekančias kiekvieną garsiosios karo lakūnės žingsnį. Galimai buvo surinkta informacija bei duomenys ir apie žmogų, kurio iniciatyva N. Savčenko kova už laisvę įvertinta Lietuvoje – R. P. Šaulį.

Dukros skambutis: „Tėti, neskrisk“

Liepos pabaigoje R. P. Šaulys turėjo dalyvauti pernai nuo vėžio mirusio žento mirties metinėse. Liepos 29 d. vyras ketino skristi į Maskvą: buvo įsigijęs lėktuvo bilietus, gavęs vizą. Iki skrydžio likus vos dienai, R. P. Šaulys sulaukė netikėto Nadyme, Tiumenės srityje, gyvenančios dukters Žanetos skambučio. Dukra buvo labai susirūpinusi. Ji tėvui pranešė, kad juo aktyviai domisi Rusijos FSB ir primygtinai prašė, kad šis atsisakytų kelionės.

R. P. Šaulys su dukra ir vaikaitėmis Vepriuose
R. P. Šaulys su dukra ir vaikaitėmis Vepriuose

Žaneta papasakojo, kad pas Maskvoje gyvenančias vaikaites Ariną (dirba garsios Rusijos dainininkės Valerijos vadybininke) ir Poliną (studijuoja Valstybiniame Maskvos universitete) be jokio įspėjimo lankėsi FSB pareigūnai. Merginos gyvena atskirai viena nuo kitos, saugumiečiai pas jas atvyko tuo pačiu metu – galimai todėl, kad R. P. Šaulio vaikaitės nespėtų susisiekti telefonu ar kitomis ryšio priemonėmis.

Šis apdovanojimas R. P. Šauliui užkirto kelius į Rusiją
Šis apdovanojimas R. P. Šauliui užkirto kelius į Rusiją

Ir Arinai, ir Polinai buvo uždavinėjami tie patys klausimai: kuo Lietuvoje užsiima jų senelis, kokios yra jo politinės pažiūros, kokiai partijai ar judėjimui priklauso, su kokiais žmonėmis bendrauja, kokiais apdovanojimais yra įvertintas.

Merginos buvo sukrėstos ir šokiruotos – mamai kalbėjo, kad jautėsi labai nejaukiai, tarsi KGB tardyme. Į vaikaičių klausimus, kodėl specialiosios tarnybos domisi jų seneliu, pareigūnai neatsakė.

Didelė politika dėl vienos nuotraukos

Taip R. P. Šaulys apibūdina susiklosčiusią situaciją: įsiamžinęs su moterimi, kuria Rusija laiko savo prieše, jis pats FSB buvo pastatytas į tą pačią barikadų pusę.

Keisčiausia tai, kad iki šiol jokių problemų su Rusijos saugumo tarnybomis R. P. Šaulys neturėjo. Vyras šioje šalyje pragyveno 22 metus, kai po karo gausi Šaulių šeima iš Ukmergės išvyko pas Komijoje sovietinio režimo įkalintą tėvą. Rusijoje R. P. Šaulys baigė mokslus, dirbo naftos verslovėse Nižnyj Odese: mieste, kurį naftininkai pastatė nuo nulio. Lietuvis padarė puikią karjerą – nuo eilinio mechaniko pakilo iki didelės organizacijos vyriausiojo inžinieriaus ir tiekimo skyriaus viršininko.

N. Savčenko priima apdovanojimą
N. Savčenko priima apdovanojimą

R. P. Šaulys niekada nebuvo Komunistų partijos nariu – bet net tada, jam einant aukštas pareigas, saugumas jo asmeniu nesidomėjo.

„Nežinia, kas ten gali įvykti“

Pasitaręs su šeima, R. P. Šaulys artimiausiu metu linkęs susilaikyti nuo kelionių į Rusiją – ši šalis ir jos saugumo pareigūnų veiksmai negali būti prognozuojami. „Juk jie viską gali padaryti su žmonėmis – gali areštuoti, gali suleisti vaistų, gali apnuodyti“, – kalba į FSB akiratį patekęs vyriškis.

R. P. Šaulys su nuoskauda pripažįsta, kad istorija linkusi pasikartoti: sovietinės represijos negailestingai sužalojo jo tėvų, brolių, sesers likimus, dabartinės Rusijos vykdoma politika gręžiasi prieš jį patį. R. P. Šaulys nesijaučia nesijaučia įbaugintas, tačiau puikiai suvokia, jog turi pasisaugoti. Labiausiai jis jaudinasi dėl Rusijoje gyvenančių artimųjų, kurių kasdienybę drumsčia neprašyti svečiai – FSB.

Paskutinį kartą kartu – per jubiliejų

Taip besiklostant aplinkybėms, R. P. Šaulys gyvena nežinioje, kada galės apkabinti dukrą ir vaikaites. Greičiausiai, vengiant nemalonių netikėtumų iš Rusijos specialiųjų tarnybų pusės, tai gali įvykti tik Lietuvoje. Tėvui ir seneliui yra skaudu suvokti, kad Žanetą, Ariną ir Poliną dabar nuo jo skiria ne tik tolimi atstumai, bet ir pašalinės jėgos, kurių veikimo krypties neįmanoma numatyti.

Paskutinį kartą R. P. Šaulio šeima kartu - per jubiliejų
Paskutinį kartą R. P. Šaulio šeima kartu – per jubiliejų

Paskutinį kartą visa šeima kartu buvo susibūrusi gegužės mėnesį, kai R. P. Šaulys minėjo garbų jubiliejų – 75-metį. Sukaktuvininkas sulaukė daugybės garbių svečių, Ukmergės rajono savivaldybės meras Rolandas Janickas jam perdavė asmeninį LR Kultūros ministro Šarūno Biručio sveikinimą.

Jubiliejaus proga - prasminga dovana nuo šeimos
Jubiliejaus proga – prasminga dovana nuo šeimos

Šventės proga jubiliatui žmona Gražina Genovaitė, dukra ir vaikaitės įteikė išskirtinę dovaną: Lenkijoje specialiai nuliedintą varpą su įrašu. Ši prasminga dovana simbolizuoja bene reikšmingiausią R. P. Šaulio gyvenimo darbą: tik begalinių visuomenininko pastangų, iniciatyvos ir neblėstančios energijos dėka buvo atstatyti Veprių Švč. Mergelės Marijos, Rožinio Karalienės, bažnyčios varpai.

Kiekvieną sekmadienį R. P. Šaulys skambina atstatytaisiais varpais. Kada vėl visa šeima kartu galės pasiklausyti šio skambesio, lieka neaišku. FSB domėjimosi taikiniu tapęs vyras žino viena – jis toliau tęs savo visuomeninę ir pilietinę veiklą. „Dėl nieko neapgailestauju ir nieko nebijau. Dėl savęs nebijau. Dabar mano planuose – memorialo sovietų sušaudytiems Nepriklausomos Lietuvos ministrams statyba, esu iniciatyvinės grupės narys. Neramu tik dėl artimųjų – kad dėl mano darbų žmona, dukra, vaikaitės yra priverstos jaudintis ir skaudžiai išgyventi“, – nuoširdžiai prisipažįsta R. P. Šaulys.

Rasa Jakiūnaitė

Žurnalo VILKMERGE.LT medžiaga

Atsakyti:

Prašome įrašyti komentarą
Prašome įvesti vardą čia