Pradinis Gyvenimas Respublikinis senjorų dainų ir šokių festivalis „Dainuok, Lietuva!“ Kernavėje

Respublikinis senjorų dainų ir šokių festivalis „Dainuok, Lietuva!“ Kernavėje

3642
0

LPS „Bočiai“ Ukmergės klubo „Viltis“ valdybos nariai, pasitarę su LPS „Bočiai“ Aukštaitijos regiono bendrijomis, nusprendė organizuoti dainų ir šokių festivalį „Dainuok, Lietuva!“. Šventės organizavimui klubas pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Širvintų kultūros centro Kernavės filialu (direktorė Kristina Stankevičienė), kuris maloniai sutiko renginį organizuoti pagoniškos Lietuvos sostinėje, apipintoje legendomis ir padavimais, puikiame gamtos kampelyje – Kernavėje. Kiekvienas partneris turėjo savo veiklos barą.

Paskutinį birželio šeštadienį daugelio rajonų aukštaičiai ir svečiai iš Telšių susirinko Kernavėje. Renginio pradžioje buvo apvainikuoti šventės dalyviai Petrai ir Povilai. Jiems šeimininkų folklorinis ansamblis „Medgrinda“ sušoko sveikinimo šokį. Renginį vedė kernaviškiai K. Stankevičienė ir P. Velikis.

LPS „Bočiai“ Ukmergės klubo „Viltis“ pirmininkė Valerija Naraškevičienė sveikindama festivalio dalyvius, tame tarpe Lietuvos EURAG skyriaus narius, priminė, kad šie metai ypatingai svarbūs visai Lietuvai: Antano Smetonos prezidentavimo 100-mečio metai, Šaulių sąjungos metai, Žemaitijos metai, rašytojo Juozo Tumo – Vaižganto metai ir kt. Linkėjo, kad senjorų šokiai ir dainos puoštų švenčiančią Lietuvą. V. Naraškevičienė nuoširdžiai dėkojo Kernavės filialo direktorei, visam kolektyvui už bendradarbiavimą, už didelį indėlį organizuojant festivalį, įteikė padėkos dovaną. Festivalio svečiams, rajonų bendrijų pirmininkams įteikė ukmergiškės tautodailininkės Vaivos Džėjaitės-Žakavičienės sukurtą medalį A. Smetonos prezidentavimo šimtmečiui paminėti.

LPS „Bočiai“ pirmininkas dr. Petras Ruzgus džiaugėsi aktyvia respublikos senjorų veikla. V. Naraškevičienei įteikė padėkos raštą už iniciatyvumą, kūrybiškumą, už indėlį organizuojant šį renginį. LPS „Bočiai“ Širvintų rajono bendrijos pirmininkas Vladislovas Jablonskas, Kernavės seniūnijos seniūnė Birutė Jankauskienė sveikino susirinkusius, pabrėžė didelį bočių indėlį į lietuviškų papročių ir tradicijų puoselėjimą. Vilniaus miesto bendrijos pirmininkė Vilija Tūrienė sveikino visus dalyvaujančius ir dėkojo už pakvietimą į festivalį.

Pirmieji pasirodė Širvintų kultūros centro Kernavės filialo folkloro ansamblis „Medgrinda“ (vad. K. Stankevičienė), Širvintų kultūros centro tremtinių ir politinių kalinių choras (vad. J. Barbaravičius). Širvintiškius keitė Ukmergės kultūros centro bočių moterų vokalinis ansamblis „Lyra“ (vad. B. Verbickienė), klubo „Viltis“ šokių kolektyvas „Radasta“ (vad. R. Morkūnienė), Ukmergės kultūros centro mišrus tremtinių ir politinių kalinių choras „Tremtinys“ (vad. J. Juodienė), Ukmergės kultūros centro pramoginių šokių kolektyvas „Vėja“ (vad. A. Satkūnaitė). Romantiškai nuteikė klubo „Viltis“ solisto Valmanto Naraškevičiaus dainos apie meilę. Ežerų krašto atstovai – Utenos bočiai (pirm. V. Žilėnas) – atvežė mišrų vokalinį ansamblį „Norkūnaičiai“ (vad. B. Buidvytis). Telšiškiai (pirm. K. Šliogeris), pristatydami mišrų vokalinį ansamblį „Kibirkštėlė“ (vad. Z. Čegienė), pabrėžė, jog draugystė su ukmergiškiais senjorais turi gilias tradicijas. Pasirodo, kad Telšiai turi sąsajų ir su prezidentu A. Smetona. Pastarasis, vykdamas atostogų į Palangą, sustodavęs Telšiuose, netgi Antanines šventęs prie Šatrijos kalno. Ansamblis paįvairino festivalio programą padainuodamas žemaitiška tarme. Telšių kapela „Jausmai“ (vad. P. Dirmeikis) pakvietė dalyvius šokiui.

Koncertavo LPS „Bočiai“ Vilniaus m. bendrijos (pirm. V. Tūrienė) Vilkpedės skyriaus (pirm. S. Ligeikienė) vokalinis ansamblis „Volungė“ (vad. L. Amblėnaitė-Miškinienė), Vilniaus m. bočių folkloro ansamblis „Rasoda“ (vad. V. Račkauskienė), Naujamiesčio skyriaus (pirm. O. Židonytė) linijinių senovinių šokių kolektyvas „Rudens žiedai“ (vad. V. Organov), Naujininkų skyriaus (pirm. J. Aidukienė) tautinės raiškos sambūris (vad. L. Pamarneckis). Senjorai iš poetų apdainuoto Anykščių krašto (pirm. A. Ragaišienė) atvežė vokalinį ansamblį „Bočiai“ (vad. D. Vaičienė). Jonavos bočiai (pirm. V. Bareika) linksmino dalyvius kapelos „Dobilas“ pasirodymu (vad. B. Kaminskas). Trakiškiai (pirm. V. Paškevičienė) prisistatė su folkloriniu ansambliu „Radastėlė“ (vad. J. Morkūnas). Kauno miesto bočiai (pirm. M. Garšvienė) atvežė ansamblį „Žemyna“ (vad. R. Vaičekonis). Festivaliui einant į pabaigą vis daugiau dalyvių įsijungė į šokančių gretas. Jiems talkino Kėdainių bočių (pirm. Z. Kazokevičienė) instrumentinis ansamblis „Ašarėna“ (vad. G. Adomavičienė) ir Kėdainių bendruomenės socialinio centro vokalinis instrumentinis ansamblis „Papartis“ (vad. V. Bička).

Kolektyvai buvo apdovanoti Širvintų rajono savivaldybės merės Živilės Pinskuvienės padėkomis, Širvintų Šimtmečio knygomis ir kitais suvenyrais.

Širvintų tremtinių ir politinių kalinių choras (vad. J. Babravičius) pakvietė visus kolektyvus paskutinei festivalio dainai – „Žemėj Lietuvos ąžuolai žaliuos“. Sklido skambi bočių daina virš šimtamečių medžių, kalvų ir slėnių… Tai dainavo LIETUVA!

Toks renginys – tai daugybės žmonių veiklos rezultatas. Buvo pasirūpinta, kad dalyviams būtų patogu, netgi košės ir kopūstienės išvirta.

Esame dėkingi Ukmergės rajono savivaldybės merui Rolandui Janickui už suteiktą nemokamą transportą į Kernavę, LPS „Bočiai“ valdybai už materialinę paramą, Širvintų rajono savivaldybės merei Živilei Pinskuvienei už padėkas ir suvenyrus.

Levanora Danylienė

????????????????????????????????????

Atsakyti:

Prašome įrašyti komentarą
Prašome įvesti vardą čia