Pradinis Aktualijos Pranešimai Pristatyta Veprių seniūnijos veiklos ataskaita už 2015 m.

Pristatyta Veprių seniūnijos veiklos ataskaita už 2015 m.

2129
0
P1040603

P1040603

Vasario 26 d. Veprių seniūnijoje pristatyta  veiklos ataskaita už 2015 metus. Išklausyti ataskaitos susirinko didelis būrys seniūnijos gyventojų ir svečių. Susirinkime dalyvavo seimo nariai Kazys Grybauskas ir Arūnas Dudėnas, administracijos direktorius Stasys Jackūnas, tarybos nariai Valdas Petronis, Nijolė Giedraitienė, Algirdas Kopūstas, Arvydas Pėšina, Jurgita Vijūnė, Darius Varnas, Jonas Grybauskas, sekretoriato vedėja Monika Kazlauskaitė, seniūnaičiai, bendruomenių pirmininkai, įstaigų ir organizacijų atstovai. Susirinkimo pradžioje visiems susirinkusiems parodytas filmukas apie seniūnijos kultūrinį gyvenimą, renginius. Šio filmo autorius vepriškis Antanas Šimatonis – poetas, muzikantas, aktyvus bendruomenės narys.

Išklausyta seniūnės Dalės Urbonienės ataskaita. 2015 metais  seniūnija vykdė numatytus darbus ir įgyvendino tikslus. Viena iš pagrindinių seniūnijos veiklų – viešųjų paslaugų organizavimas: išduotos įvairios pažymos, vykdytas susirašinėjimas su institucijomis ir organizacijomis, atlikti notariniai veiksmai, išduoti leidimai, organizuotos gyventojų sueigos ir t.t. Nuolat atliekama seniūnijai priskirtų pastatų ir statinių priežiūra ir remontas. 2015 m. rekonstruota Veprių kultūros namų salė ir san. mazgų patalpos, suremontuota diskotekų salė, atliktas Sližių bendruomenės sveikatos punkto remontas, suremontuotos buvusios mokyklos Sližiuose patalpos, perdažyta Sližių kultūros namų fojė siena, pasiruošta šildymo sezonui. Prižiūrimi seniūnijos keliai: užtaisomos duobės, greideriuojami, žvyruojami keliai, suremontuotos pralaidos Knyzlaukio ir Kultuvėnų k. Seniūnijoje apšviestos visos gatvės, kur tik įmanoma įrengti šviestuvus. 2015 m. iš sutaupytų lėšų įrengtas apšvietimas Pageležių k. (naujai priskirtoje dalyje). Taip pat šiame kaime pastatytos gatvių pavadinimų lentelės. Prie seniūnijos pastato įrengti vėliavų stiebai, iškeltos vėliavos. 2015 m. savivaldybė skyrė lėšų Veprių miestelio herbui ir vėliavai pagaminti.

P1040594

Kad Veprių seniūnija išliktų gražiu ir patraukliu kraštu – prižiūrima aplinka, parkai, gėlynai, poilsiavietės. Nuolat prižiūrimos kapinės. 2015 m. vykdyta viešųjų darbų programa, nemažai atlikta visuomenei naudingų darbų. Nuolat bendradarbiaujama su komunalinių atliekų surinkimo operatoriumi, tikslinami duomenys dėl vietinės rinkliavos mokesčių, dirbama su skolininkais.
Intensyviai buvo dirbama su socialinės rizikos šeimomis ir asmenimis, vienišais, senyvo amžiaus, neįgaliais žmonėmis. Nuolat teikiama pagalba perkant būtiniausius reikmenis, apsirūpinant malkomis ir kt. Dalyvauta projekte „Vaikų svajonės“: 17 vaikų iš soc. rizikos šeimų gavo dovanėles. Nuolat bendradarbiaujama su savivaldybės soc. paramos, vaiko teisių apsaugos  skyriais, mokyklomis, Ukmergės PSPC, Veprių ambulatorija, darbo biržos specialistais, policijos pareigūnais, nevyriausybinėmis organizacijomis ir kt.
Ataskaitos metu pristatyta informacija apie valstybės deleguotas funkcijų – gyvenamosios vietos deklaravimo,  žemės ūkio administravimo įgyvendinimą. Pateikta ataskaita apie seniūnijai skirtų asignavimų panaudojimą.
Vepriams tapus mažąją Lietuvos kultūros sostine, jau 2015 metais buvo vykdomi paruošiamieji darbai: sudarytas pirminis renginių planas, dalyvauta Lietuvos Respublikos Seime, kur aptartos projektų teikimo galimybės, pristatymo visuomenei klausimai. Vepriai buvo pristatyti ir sostinės Katedros aikštėje kartu su kitomis 9 mažosiomis sostinėmis, Ukmergėje rudens šventės metu. Savivaldybės tinklapio atskirame skirtuke pateikta informacija apie renginius.
Ir ateityje laukia daug naujų darbų ir svajonių. O pabaigai belieka pasidžiaugti, kad 2015 m. Žemės ūkio ministerijos, Lietuvos kaimo tinklo, Nacionalinės mokėjimo agentūros paskelbtame sėkmingiausiai įgyvendintų projektų konkurse Veprių seniūnijos projektas „Patrauklios aplinkos Veprių krašte kūrimas – paplūdimių atnaujinimas ir plėtra“ pripažintas geriausiu.
Susirinkime kalbėjo administracijos direktorius, kaimo ir aplinkosaugos komiteto nariai, savo pastebėjimus išsakė Seimo nariai, gyventojai.

Veprių seniūnijos informacija

Stiebai

Atsakyti:

Prašome įrašyti komentarą
Prašome įvesti vardą čia