Pradinis Gyvenimas Pravedėme ataskaitinį-rinkiminį susirinkimą

Pravedėme ataskaitinį-rinkiminį susirinkimą

1544
0

2020 m. liepos 11 d. LPS „Bočiai“ Ukmergės klubo „Viltis“ nariai rinkosi į visuotinį ataskaitinį už 2019 m. ir rinkimų susirinkimą vykusį Ukmergės kraštotyros muziejų. Kaip ir visada prieš susirinkimą pasveikinome 9 atvykusius jubiliatus, nario bilietai įteikti naujai įstojusiems. Susirinkime dalyvavo Ukmergės pagyvenusių žmonių asociacijos pirmininkas Stanislovas Laurinavičius.

Klubo veiklos ataskaitą už 2019 m. pateikė valdybos pirmininkė Valerija Naraškevičienė. Ji apžvelgė klubo narių sudėtį, asmeninius pomėgius, saviveiklos kolektyvų veiklą, dėkojo aktyviausiems nariams. Kvietė ir kitus narius būti aktyviais. 2019 m. klubo suorganizavo ir pravedė 7 renginius. Vedėme popietę klubo nariams Trijų Karalių dienai paminėti. Šventėme Atvelykį, minėjome Motinos dieną. Organizuota turistinė-pažintine išvyka po Lenkiją, Vokietiją, Čekiją. Priėmėme Šilutės rajono senjorus, jiems organizavome ekskursiją po miestą, rodėme video filmus apie Ukmergę, dalinomės darbo patirtimi. Padedant Širvintų kultūros centro Kernavės filialui, organizuotas LPS „Bočiai“ Aukštaitijos regiono dainų ir šokių festivalis „Dainuok, Lietuva!“. Jame dalyvavo 23 meno saviveiklos kolektyvai, du iš jų iš Telšių. Pagyvenusių žmonių dienai paminėti vedėme popietę „Mums amžius – ne riba!“ Kartu su Birštono, Druskininkų, Kėdainių, Skuodo bočiais vedėme renginį „Vis Lietuvos nepamiršiu“, skirtą Antano Smetonos metams paminėti.

Dalyvauta 9 kitų rajonų senjorų organizuotuose renginiuose, Varinės kaimo bendruomenės renginyje. Lankėmės LPS „Bočiai“ Vilniaus bendrijos Naujamiesčio skyriuje, minėjome vasario 16 d., dalyvavome skyriaus ataskaitų ir rinkimų susirinkime. Žemaitijos 800-ųjų metų sukaktį minėjome Žemaitijos sostinėje – Telšiuose. Vykdydami sveikatinimo projektą „Sveikatos raktas tavo rankose“ buvome išvykę į Druskininkus. Penktus metus vykdėme Ukmergės rajono savivaldybės remiamą projektą „Mano žemė man – vieninteliai namai!“ (atstovavome Ukmergės rajonui tradiciniuose respublikiniuose renginiuose), dalyvavome resbublikinėje LPS „Bočiai“ Žemaitijos regiono dainų šventėje „Skambėk, Žemaitija!“, kuri vyko Rusnėje. Ukmergės padagogų klubo „Dar ne ruduo“ pakviesti dalyvavome jų organizuotame renginyje A. Smetonos dvare „Kraštas, išauginęs prezidentą Antaną Smetoną“. Vykdydami projektą „Pabūkime drauge“ buvome išvykę į Pasvalį. Dalyvavome ekskursijoje po miestą ir renginyje „Dainuoju Lietuvai ir tau“ kartu su 9 rajonų kolektyvais. Keliavome po Trakų žemę, dalyvavome popietėje su Trakų ir Grigiškių senjorais. Išvykoje į Kėdainius, dalyvavome bočių renginyje kartu su 6 rajonų senjorų kolektyvais. Baigėme vykdyti projektą „Pabūkime drauge“ dalyvaudami tarptautiniame mėgėjų festivalyje, organizuotame Gervėčių klubo, „Paribio daina“, kuris vyko Vilniuje.

Susirinkimo metu patvirtintas klubo „Garbės pirmininkės“ vardas Valerijai Naraškevičienei. Savo pasisakyme susirinkimo pirmininkė Danutė Gelūnienė kalbėjo apie pirmininkės veiklos metus. Ji vadovavo klubui nuo įsikūrimo 2014 m. Daug jėgų ir energijos įdėjo įtraukdama rajono pagyvenusius žmones į prasmingą, bendrą veiklą. Klubas palaiko ryšius ko ne su visų šalies rajonų senjorais. Per V. Naraškevičienės vadovavimo klubui metus ne po vieną kartą lankytąsi įvairių rajonų senjorų renginiuose, būta daugybėje ekskursijų. Kasmet organizuodavo po ekskursiją į Europos šalis. Į klubo organizuojamus renginius atvykdavo kelių rajonų atstovai. V. Naraškevičienė ilgą laiką buvo Lietuvos pensininkų reikalų tarybos prie Socialinės ir darbo ministerijos nare. Kelis kartus apdovanota šios ministerijos, Ukmergės rajono, kitų rajonų savivaldybių merų padėkos raštais.

Savo pasisakyme S. Laurinavičius pabrėžė, kad V. Naraškevičienės nuopelnas, jog klubas „Viltis“ yra žinomas visoje respublikoje. Linkėjo ir toliau būti tokiai aktyviai, energingai.

V. Naraškevičienė atsisakė kandidatuoti į klubo pirmininkės vietą, tačiau pažadėjo, kad aktyviai dalyvaus veikloje.

Už aktyvią veiklą, ilgalaikį vadovavimą ansambliui „Lyra“, kultūrinių tradicijų puoselėjimą „Garbės nario“ vardas patvirtintas klubo narei Vacei Ignatavičienei.

Nauju klubo pirmininku vienbalsiai išrinktas Valmantas Naraškevičius.

Po susirinkimo koncertavo klubo mišrus vokalinis ansamblis „Gija“ (vad. V. Naraškevičius).

Janina Badokienė

Ankstesnis straipsnisValstybės dieną piliakalnį papuošė balandžiai
Sekantis straipsnisLietuviško kino klasikos vakare – „Skrydis per Atlantą”

Atsakyti:

Prašome įrašyti komentarą
Prašome įvesti vardą čia