Pradinis Aktualijos Pranešimai Pilnesnis Ukmergės rajono savivaldybės biudžetas – bendrų pastangų rezultatas

Pilnesnis Ukmergės rajono savivaldybės biudžetas – bendrų pastangų rezultatas

2572
0

„Svarbių tikslų pasiekti galime bendradarbiaudami“, – susumavus praėjusių metų rezultatus būtent taip galima apibendrinti mokesčių mokėtojų, Ukmergės rajono savivaldybės ir Vilniaus AVMI specialistų indėlį į pilnesnį rajono savivaldybės biudžetą.

O tai juk reiškia ir didėjančias galimybes gerinti rajono infrastruktūrą, įgyvendinti ar tęsti įvairius socialinius ar kultūrinius projektus, plėtoti teikiamų viešųjų paslaugų spektrą ir jų kokybę. Apie praėjusių metų darbus, bendras pastangas ir didėjantį mokesčių mokėtojų sąmoningumą plačiau pasakoja Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos viršininkė Edita Glumbakienė.

Taigi, pirmiausia, apibendrinant praėjusių metų rezultatus, kiek pajamų gauta į Ukmergės rajono savivaldybės biudžetą, ar pavyko įgyvendinti užsibrėžtus tikslus? Kaip bendradarbiaujate su rajono savivaldybe, administruodami mokesčius, kurie vėliau keliauja į jos biudžetą?

Galime pasidžiaugti, jog 2016 m. į Ukmergės rajono savivaldybės biudžetą gauta 12,8 mln. eurų pajamų, taigi biudžeto pajamų surinkimo planas įvykdytas 121,3 proc. Lyginant su 2015 m., 2016 m. į biudžetą pajamų gauta 11,6 proc. daugiau. Didžiausią dalį pajamų sudaro gyventojų ir įmonių sumokami mokesčiai, būtina įvertinti ženklų mokesčių mokėtojų indėlį. Galime pastebėti, jog didžioji dalis mokesčių mokėtojų teisingai ir laiku sumoka mokesčius.

Administruojant mokesčius svarbus bendradarbiavimas ir su Ukmergės rajono savivaldybe. Vilniaus AVMI ir Ukmergės rajono savivaldybė yra pasirašiusios bendradarbiavimo sutartį, todėl nuolat keičiamasi informacija kaip mokesčių mokėtojams sekasi mokėti mokesčius.

Kokio mokesčio į rajono savivaldybės biudžetą sumokama daugiausiai? Galbūt pastebite kažkokių tendencijų?

Didžiausią į savivaldybės biudžetą sumokamų mokesčių dalį sudaro Gyventojų pajamų mokestis (GPM). 2016 m. savivaldybės biudžeto pajamų struktūroje pajamos iš šio mokesčio sudarė 71,8 proc. Daugiausiai šio mokesčio sumoka įmonės, priskiriamos vidutiniam mokesčių mokėtojų segmentui – tai reiškia, kad jose dirba nuo keliasdešimt iki kelių šimtų darbuotojų. Lyginant praėjusių metų rezultatus su 2015 m., Ukmergės rajono savivaldybės registruotose vidutinėse įmonėse, sumokančiose daugiausiai GPM, 2016 m. atlyginimai didėjo. Pavyzdžiui, įmonėse, turinčiose nuo 101 iki 200 darbuotojų pernai atlyginimas vienam darbuotojui vidutiniškai didėjo 88 eurų. Žinoma, padidinus minimalų atlyginimą, kilo darbo užmokestis ir kitose rajono įmonėse. Visa tai lėmė, jog mokesčių mokėtojai sumokėjo 9,18 mln. eurų GPM mokesčio arba 18,7 proc. daugiau nei buvo planuota.

Tačiau GPM – ne vienintelis mokestis, mokamas į savivaldybės biudžetą, yra ir Žemės, ir Nekilnojamojo turto mokesčiai ir kt. Kaip su jais?

Vadinamųjų turto mokesčių, apimančių tiek žemės, tiek nekilnojamojo turto ir paveldimo turto mokesčius mokesčių mokėtojai 2016 m. sumokėjo per 1 mln. eurų, tai sudarė 8,5 proc. rajono savivaldybės biudžeto pajamų. Vertinant šių mokesčių sumokėjimo faktines reikšmes, reikia pastebėti, kad prognozės taip pat viršytos 12,4 proc. 2016 m. gauta 574,3 tūkst. eurų pajamų iš nekilnojamojo turto mokesčio, 498,5 tūkst. eurų iš žemės mokesčio ir apie 9 tūkst. eurų pajamų iš paveldimo turto mokesčių.

Pažvelkime šiek tiek plačiau – gyventojų ir įmonių mokami mokesčiai keliauja ir į valstybės biudžetą. Ar svarus Ukmergės rajono mokesčių mokėtojų indėlis į jį?

Didžiausią reikšmę valstybės biudžeto pajamoms turi Pridėtinės vertės ir Pelno mokesčiai. Ukmergės rajono mokesčių mokėtojų indėlis į valstybės biudžetą taip pat svarus: praėjusiais metais jie sumokėjo 4,7 mln. eurų Pridėtinės vertės mokesčio, ir tai yra beveik 107 tūkst. eurų daugiau nei 2015 m. Daugiau sumokėta ir Pelno mokesčio – 3,8 mln. eurų, apie 773 tūkst. eurų daugiau nei 2015 m.

Daugiausiai mokesčių į šalies biudžetą 2016 metais sumokėjo šios Ukmergės rajono savivaldybėje registruotos įmonės:

– Akcinė bendrovė „Ukmergės gelžbetonis” sumokėta suma – 2255, 4 tūkst. Eur;

– Uždaroji akcinė bendrovė „WURTH LIETUVA” sumokėta suma – 2233,8 tūkst. Eur;

– UAB Systemair sumokėta suma – 952 tūkst. Eur;

– Uždaroji akcinė bendrovė „Ukmergės keliai” sumokėta suma – 930,1 tūkst. Eur;

– Valstybės įmonė Ukmergės miškų urėdija sumokėta suma – 862,9 tūkst. Eur.

Kaip Vilniaus AVMI specialistai padeda mokesčių mokėtojams sumokėti mokesčius? Ar teko imtis griežtesnių priemonių, kad mokestinės prievolės būtų įvykdytos?

Pastaraisiais metais stebime vis didėjantį mokesčių mokėtojų sąmoningumą, o pats mokesčių administratorius stengiasi kuo mažiau trukdyti sąžiningą verslą. Vykdydami savo funkciją užtikrinti savivaldybių ir valstybės biudžetų surinkimą, pirmiausia, remiamės bendradarbiavimu su mokesčių mokėtojais: primename jiems apie artėjančius mokesčių sumokėjimo terminus, pradelstas prievoles ir pan. Vertindami, kaip jie laikosi mokestinių prievolių, analizuojame mokesčių mokėtojų pateiktų deklaracijų duomenis, informaciją apie sumokamus mokesčius, aiškinamės, kodėl kinta sumokamų mokesčių sumos, kai kiti įmonės veiklos rodikliai ženkliai nesikeičia – mokesčių mokėtojų atžvilgiu atliekame stebėsenos veiksmus. Ir tik tuomet, jeigu po atliktos analizės kyla klausimų, kreipiamės į mokesčių mokėtoją, prašydami paaiškinti ar patikslinti pateiktą informaciją. Neretai šių veiksmų metu gyventojams ar įmonėms patikslinus pateiktas deklaracijas, apskaičiuojama daugiau mokesčių, o kartu tai reiškia ir didesnį indėlį į valstybės ar savivaldybės biudžetą. Visgi svarbu akcentuoti, kad prioritetą teikiame bendravimui, komunikacijai, informavimui bei suteikiame galimybes mokesčių mokėtojams nustatytus trūkumus ištaisyti patiems.

Į ką praėjusiais metais Vilniaus AVMI specialistai kreipė dėmesį vertindami Ukmergės rajono mokesčių mokėtojus?

Siekiant, kad mokesčiai būtų sumokėti pagal taisykles, Vilniaus AVMI specialistai užtikrina savalaikį mokesčių mokėtojų deklaracijų pateikimą bei pateiktų duomenų teisingumą. Vertiname teikiamas deklaracijas – PVM, pelno mokesčio, nekilnojamojo turto, pajamų mokesčio, gyventojų pajamų ir kitas. Vilniaus AVMI Ukmergės poskyrio specialistai į mokesčių mokėtojus kreipiasi prašydami sumokėti apskaičiuotus mokesčius, paaiškinti duomenų neatitikimus, deklaruojamų mokesčių pokyčių priežastis bei prognozes.

Mokesčių administratoriaus dėmesio centre išlieka įmonės, kurios deklaruoja mažą darbo užmokestį arba turi daug nevisą darbo dieną dirbančių darbuotojų. Tokių įmonių vadovus kviečiamės pokalbiams, aiškinamės aplinkybes ir realią situaciją, siekiame įvertinti, ar nėra slepiami mokesčiai, nemokamas atlyginimas „vokeliuose“. Praėjusiais metais Vilniaus AVMI Ukmergės poskyrio specialistų dėmesio dėl minėtų priežasčių sulaukė per 20 įmonių. Atsižvelgusios į Mokesčių inspekcijos pastabas 11 įmonių vidutiniškai 33,5 proc. padidino samdomiems darbuotojams mokamą darbo užmokestį, dar 8 įmonės 12 darbuotojų pervedė dirbti visu etatu ir pan., kartu tai reiškia ir didesnes socialines garantijas darbuotojams.

Nuolat nagrinėjame prašymus susigrąžinti Pridėtinės vertės mokesčio permokas. Įstatymas numato tokią galimybę, tačiau prieš tai būtina įsitikinti, jog ji yra pagrįsta. Praėjusiais metais įvertinus Ukmergės rajono mokesčių mokėtojų pateiktus prašymus dėl grąžintino PVM, nustatėme 56 atvejus, kai prašymai buvo nepagrįsti, todėl valstybės biudžete liko 153,9 tūkst. eurų Pridėtinės vertės mokesčio. Nagrinėjant šiuos prašymus pastebime, kad įmonės nepagrįstai prašo sugrąžinti PVM permoką, nes PVM skirtumo dalis viršija sąlyginę 21 procento PVM sumą, apskaičiuotą nuo mokestinio laikotarpio PVM deklaracijoje: deklaruotos prekių ir paslaugų, kurioms pritaikytas 0 procentų PVM tarifas, apmokestinamosios vertės bei deklaruotos prekių ir paslaugų vertės, kai PVM išskaito pirkėjas (96 straipsnio nustatytais atvejais).

Po AVMI specialistų veiksmų Ukmergės rajono mokesčių mokėtojai patikslino pateiktų deklaracijų duomenis ir į šalies biudžetą papildomai deklaravo 93,9 tūkst. eurų mokesčių. Susisiekus su rajono mokesčių mokėtojais dėl nepateiktų deklaracijų, po informavimo mokesčių mokėtojai pateiktose deklaracijose deklaravo 198,5 tūkst. Eur mokėtinų mokesčių.

Kaip Ukmergės rajone keitėsi dirbančių savarankiškai skaičius? Kokiomis veiklomis ukmergiškiai dažniausiai užsiima ukmergiškiai?

Vilniaus AVMI duomenimis, praėjusiais metais daugėjo gyventojų tiek įsigijusių verslo liudijimus, tiek įregistravusių individualią veiklą pagal pažymą.

Ukmergės rajono gyventojai dažniausiai verslo liudijimus įsigijo prekybai tik ne maisto produktais, kirpyklų, kosmetikos kabinetų ir salonų, soliariumų veiklai, specialiesiems statybos darbams, prekybai, statybos baigimo ir valymo darbams. Galima pastebėti, kad populiariausios veiklos rūšys, kuriomis galima verstis įsigijus verslo liudijimą pastaruoju metu nesikeičia. Praėjusiais metais tokią savarankiškos veiklos formą pasirinko 7 proc. daugiau gyventojų negu 2015 m.

Tarp populiariausių veiklos rūšių registruojant individualią veiklą pagal pažymą galima išskirti taksi veiklą, kitą, niekur nepriskirtą švietimą, kirpyklų ir grožio salonų veiklą bei mažmeninę prekybą, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą. Iš viso praėjusiais metais 403 gyventojai registravo individualią veiklą pagal pažymą, 2015 m. individualios veiklos pagal pažymą formą pasirinko 330 gyventojų.

Norime priminti, kad patogiausia įsigyti verslo liudijimą ar registruoti individualią veiklą prisijungus prie Mano VMI arba pasinaudojant e.VMI programėle išmaniesiems telefonams. Dirbantieji savarankiškai turėtų nepamiršti, jog metams pasibaigus iki kitų metų gegužės 1 d. reikia pateikti metinę pajamų deklaraciją, paprasčiausias būdas tai padaryti – prisijungus prie VMI Elektroninio deklaravimo sistemos (EDS).

Ar praėjusiais metais sulaukėte gyventojų pranešimų apie rajono mokesčių mokėtojų nelegalią veiklą? Kodėl gyventojai turėtų netoleruoti mokestinių pažeidimų ir kaip skatinate apie visuomenę apie juos pranešti?

Praėjusiais metais gauti 29 pranešimai apie galbūt daromus mokestinius pažeidimus Ukmergės rajono savivaldybėje. 20 iš jų pateikta ryšio priemonėmis – VMI Pasitikėjimo telefonu 1882, užpildžius anketą VMI interneto svetainėje, pasinaudojant aplikacija išmaniesiems telefonams „Pranešk“. Šiems gyventojams už jų pilietiškumą esame dėkingi ne tik mes, bet, net neabejoju, ir kiti sąžiningai veiklą vykdantys mokesčių mokėtojai. Kiekvienas mokesčių vengimo atvejis iškreipia sąžiningą konkurenciją rinkoje, kadangi skaidriai veiklą vykdantiems verslininkams sunku konkuruoti su slepiančiais mokesčius. Antra tiek, netenkame pajamų, iš kurių finansuojamos viešosios paslaugos, taigi dėl to nukenčia ne kas kitas, kaip kiekvienas šalies gyventojas, besinaudojantis tomis paslaugomis.

Praėjusiais metais taip pat minėjome VMI Pasitikėjimo telefono 10-metį, per šį laikotarpį apie galbūt daromus mokestinius pažeidimus pranešę gyventojai į šalies biudžetą, o tai reiškia visiems šalies gyventojams, padėjo grąžinti 32 mln. eurų. Taigi padarė paslaugą.

Skatindami gyventojus netoleruoti mokestinių pažeidimų, kasmet prisijungiame prie „Baltosios bangos“ organizuojamos pilietinės akcijos „Šioje šalyje nėra vietos šešėliui“, kurios metu raginame atkreipti dėmesį į mokestinių pažeidimų žalą.

Ne mažiau svarbus ir darbas su jaunąja karta. Juk žinojimas yra visa ko pradžia, todėl stengiamės jog jaunimas žinotų apie būsimas savo mokestines pareigas, mokesčių apskaičiavimo ir deklaravimo tvarką, „šešėlinės“ ekonomikos žalą bei tai, kad slepiant mokesčius visuomet laukia pasekmės. Praėjusiais metais Ukmergės poskyrio specialistė dalyvavo Darbo biržos Ukmergės skyriaus renginyje „Nuo diplomo iki darbo sutarties“. Tokių jaunimui skirtų susitikimų metu aptariame, kokia veiklos forma palankiausia verslo pradžiai, kokie mokesčiai mokėtini, pristatome VMI elektronines paslaugas. Visuomet laukiame ir kviečiame moksleivius atvykti tokiems susitikimams ir į Mokesčių inspekciją. Mokesčių mokėjimo svarbą siekiame diegti kuo anksčiau, nes šiandieninis jaunimas yra būsimi mokesčių mokėtojai.

vmi.lt informacija

Atsakyti:

Prašome įrašyti komentarą
Prašome įvesti vardą čia