Pradinis Lietuvos naujienos Patvirtinta nauja pažymos apie gaunamas pajamas iš žemės ūkio veiklos forma

Patvirtinta nauja pažymos apie gaunamas pajamas iš žemės ūkio veiklos forma

552
0

Pakoreguota Žemės ūkio veiklos subjektų pajamų dalies, gaunamų iš žemės ūkio veiklos, įvertinimo metodika. Joje patvirtinta nauja pažymos forma, kurią pildys subjektai, besikreipiantys paramos pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano priemones.

Strateginiame plane (SP) naujai apibrėžta žemės ūkio veiklos sąvoka yra pasikeitusi, todėl naujoje    metodikos redakcijoje  paaiškinama, kaip turi būti apskaičiuota žemės ūkio veiklos subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal  Strateginio plano priemones,  pajamų dalis, gaunama iš žemės ūkio veiklos. Šie subjektai pildys 3 Metodikos priedą ,,Pažyma apie žemės ūkio veiklos subjekto, siekiančio pasinaudoti parama pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023 –2027 metų strateginio plano priemones bei valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos priemones, praėjusių kalendorinių metų pajamas“.

Subjektai, siekdami pasinaudoti nacionaline parama žemės ūkiui ir kaimo plėtrai (išskyrus valstybės pagalbą ir nereikšmingą (de minimis) pagalbą) ar kitais teisės aktų nustatytais atvejais, kaip ir anksčiau, turi pildyti pažymą, nustatytą metodikos 1 priede, o  subjektai, siekdami pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemones (KPP), turi pildyti pažymą, nustatytą metodikos 2 priede.

Siekiant daugiau aiškumo, metodikoje patikslinta lėšų, gautų iš tikslinių programų ir kitų, iš tikslinių programų gautų lėšų, susijusių su KPP bei SP priemonėmis, pavadinimai. Nurodyti 2 ir 3 priedų papunkčiai, kurių neprivaloma pildyti, jei KKP ir (arba) SP priemonės arba veiklos srities įgyvendinimo taisyklėse nėra numatyto reikalavimo apskaičiuoti įvardintuose papunkčiuose nurodytos veiklos pajamų dalies.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

Atsakyti:

Prašome įrašyti komentarą
Prašome įvesti vardą čia