Pradinis Lietuvos naujienos Lietuvos komunalininkų ir atliekų tvarkytojų asociacija dėl Ukmergės rajono savivaldos planuojamų pirkimų...

Lietuvos komunalininkų ir atliekų tvarkytojų asociacija dėl Ukmergės rajono savivaldos planuojamų pirkimų kreipėsi į Viešųjų pirkimų tarnybą ir Konkurencijos tarybą

974
0
vilkmerge.lt nuotr.
Lietuvos komunalininkų ir atliekų tvarkytojų asociacija, reaguodama į Ukmergės rajono savivaldybės norą perduoti atliekų tvarkymą UAB „Ukmergės autobusų parkui“ be viešųjų pirkimų konkurso, atsakingoms savivaldos institucijoms įteikė protesto raštus.

Prašo sprendimo nepatvirtinti
Ukmergės rajono savivaldybės Tarybos darbotvarkėje atsidūrė atliekų tvarkymo savivaldybės teritorijoje klausimas. Atliekų surinkimo, vežimo ir šalinimo darbus nuo lapkričio 1 dienos planuojama perduoti savivaldybės valdomai įmonei UAB „Ukmergės autobusų parkas“ be viešojo pirkimo. Kad galėtų teikti šias paslaugas, įmonė turėtų imti paskolą reikiamo transporto įsigijimui, o savivaldybė suteiktų 400 000 eurų garantiją. 
„Atliekų tvarkymo paslaugas Ukmergės rajone teikusi įmonė pateikė prašymą dėl sutarties nutraukimo, tačiau tai nėra pakankama priežastis atliekų tvarkymo darbus patikėti savivaldybės valdomai įmonei ir neskelbti viešojo pirkimo konkurso. Naujo paslaugų teikėjo savivaldybė turėtų ieškoti užtikrindama sąžiningą konkurenciją, kad gyventojai gautų kokybišką paslaugą už geriausią įmanomą kainą. Jei viešasis konkursas būtų paskelbtas, jame galėtų dalyvauti ir kitos atliekų tvarkymo paslaugas teikiančios įmonės“, – teigė Lietuvos komunalininkų ir atliekų tvarkytojų asociacijos direktorius Simonas Barsteiga.
Lietuvos komunalininkų ir atliekų tvarkytojų asociacija, reaguodama į savivaldybės planus neskelbti viešųjų pirkimų, įteikė raštus Ukmergės rajono savivaldybės administracijai, Ukmergės rajono savivaldybės Tarybai, LR Viešųjų pirkimų tarnybai, LR Konkurencijos tarybai ir Vyriausybės atstovui Vilniaus ir Alytaus apskrityse Juliui Arlauskui, prašydama siūlymo nepatvirtinti. 
Išaiškinimas suprantamas netiksliai
2022 m. gegužės 5 d.  Konstitucinio teismo nutartyje „Dėl savivaldybių sudaromų vidaus sandorių  dėl viešųjų paslaugų teikimo“ (Nr. KT54-N5/2022, bylos Nr. 3/2021) savivaldybėms buvo suteikta galimybė nevykdyti viešųjų pirkimų ir pavesti paslaugų teikimą savivaldybių viešosioms įstaigoms tais atvejais, kai nėra tą galinčių padaryti nepriklausomų tiekėjų. Nors teismas nurodė, kad taip galima daryti tik susiklosčius išskirtinėms aplinkybėms, kai kurios savivaldybės nutartį interpretuoja netiksliai.
„Savivaldybės gali perduoti paslaugų teikimą savo valdomoms įmonėms tik tuo atveju, jei tai yra vienintelis įmanomas būdas užtikrinti kokybišką nuolatinį viešųjų paslaugų teikimą. Teismas nustatė, kad savivaldybės turi pareigą prieš sudarant tokį sandorį įvertinti sprendimo įtaką sąžiningai konkurencijai ir užtikrinti, kad tokiu sprendimu nėra suteikiamos privilegijos savivaldybės įmonei, diskriminuojant kitus rinkos dalyvius. Taigi, su UAB „Ukmergės autobusų parkas“ būtų sudarytas vidaus sandoris, nesilaikant šių būtinų sąlygų, kuriomis gali būti sudarytas Konstitucijai neprieštaraujantis vidaus sandoris“, – teigė S.Barsteiga. 
Konstitucinio Teismo sprendimas formuoja savivaldybių pareigą pirmenybę teikti viešųjų paslaugų pirkimų vykdymui viešojo konkurso būdu ir veikti vadovaujantis skaidrumo, sąžiningos konkurencijos ir vartotojo intereso prioriteto principais.

Atsakyti:

Prašome įrašyti komentarą
Prašome įvesti vardą čia