Pradinis Lietuvos naujienos Gera žinia verslui – padidinta maksimali valstybės paramos suma: ką svarbu žinoti?

Gera žinia verslui – padidinta maksimali valstybės paramos suma: ką svarbu žinoti?

380
0

Nedidelės vertės (vadinamąją de minimis) valstybės paramą siekiantys gauti verslai nuo šių metų pradžios gali pretenduoti į didesnę paramos sumą. Nuo 2024 m. sausio 1 d. įsigaliojo atnaujintas Europos Komisijos de minimis reglamentas. Vienas iš esminių pokyčių jame – nuo 200 tūkst. eurų iki 300 tūkst. eurų didėjanti paramos suma vienai įmonei.  200 tūkst. eurų iki 300 tūkst. eurų didėjanti paramos suma vienai įmonei.

Padidintą paramą galės gauti ir krovinių vežėjai

De minimis paramos teikimo nereikia derinti su Europos Komisija, o tai leidžia paramą verslams suteikti kur kas greičiau. Parama gali pasinaudoti visos Lietuvoje ekonominę veiklą vykdančios įmonės, nepriklausomai nuo jų dydžio. Dėl to reglamento pakeitimai gali būti aktualūs daugeliui įmonių“, – teigia Inovacijų agentūros Kūrybinių ir tarptautinių investicijų skyriaus vadovė Giedrė Indriulienė. .

Atnaujintas de minimis reglamentas ir jo numatoma didesnė galimos gauti paramos suma – ypač gera žinia įmonėms, vykdančioms krovinių vežimo keliais veiklą.

Anot G. Indriulienės, anksčiau reglamente buvo numatyta, kad tokią veiklą vykdančioms įmonėms teikiamos paramos suma negali viršyti 100 tūkst. eurų per 3 finansinius metus. Nuo šių metų sausio 1 d. tokio apribojimo atsisakyta – krovinių vežimu užsiimančios įmonės, kaip ir kiti verslai, galės pretenduoti į padidintą, maksimaliai 300 tūkst. eurų siekiančią, pagalbą.

Keičiasi kai kurių finansavimo kvietimų sąlygos

Atsižvelgdama į de minimis reglamento pakeitimus Inovacijų agentūra sustabdė dviejų paramos teikimo programų – „Žaliasis eksperimentas“ ir „Netechnologinės inovacijos“ – kvietimus. Jų sąlygos koreguojamos taip, kad šalies verslai galėtų pasinaudoti didesne parama.

„Siekiame, kad šiomis paramos teikimo programomis norintys pasinaudoti pareiškėjai turėtų kuo geresnes sąlygas ir galėtų gauti pagal naująjį de minimis reglamentą numatomą didesnės apimties finansavimą. Projektų įgyvendinimo planus pagal šiuos kvietimus artimiausiu metu vėl bus galima teikti Inovacijų agentūrai. Kvietimų terminai bus pratęsti, todėl kviečiame šalies verslus sekti finansavimo galimybių informaciją Inovacijų agentūros tinklalapyje ir nepraleisti galimybės pasinaudoti didesne parama“, – kviečia G. Indriulienė.

Anot Inovacijų agentūros atstovės, kvietimų, kurių projektų įgyvendinimo planų teikimo terminai baigėsi iki 2024 sausio 1 d., paraiškos bus vertinamos ir sprendimai dėl finansavimo skyrimo bus priimti dar pagal senojo de minimis reglamento nuostatas. Tai aktualu, pavyzdžiui, didelio verslo dėmesio sulaukusio kvietimo „MVĮ skaitmeninimas“ pareiškėjams. Vadovaujantis senuoju reglamentu parama dar gali būti skiriama pereinamuoju laikotarpiu, kuris yra iki 2024 m. birželio 30 d.

Yra ir daugiau pakeitimų

Giedrė Indriulienė/Inovacijų agentūros nuotr.

G. Indriulienė taip pat pažymi, kad atnaujinus nedidelės vertės paramos reglamentą keičiasi ne tik maksimalus galimo gauti finansavimo dydis, bet ir jos panaudojimo periodo skaičiavimas.

„Pagal naujojo reglamento nuostatas, verslams teikiant de minimis pagalbą bus atsižvelgiama į bendrą per pastaruosius 3 metus įmonės gautos pagalbos sumą. Kitaip tariant, vertinimo laikotarpis visuomet sieks 36 mėnesius. Pagal iki šiol galiojusią tvarką buvo atsižvelgiama į per pastaruosius 3 finansinius metus įmonei skirtą paramą“, – sako G. Indriulienė.

Naujajame reglamente taip pat aiškiai apibrėžta įmonės sąvoka ir nurodyta, kad įmonėmis gali būti laikomi tiek juridiniai, tiek fiziniai asmenys, kurie verčiasi ekonomine veikla, taip pat, remiantis Europos Sąjungos Teisingumo Teismo priimtais sprendimais, suformuota, kad įmone laikomas bendrovės kontrolinį akcijų paketą turintis subjektas, kuris efektyviai kontroliuoja šią bendrovę tiesiogiai ar netiesiogiai dalyvaudamas jos valdyme. Taigi naujojo reglamento kontekste įmone laikomas ir fizinis asmuo, kuris įmonėje turi daugumą dalyvių balsų (50 proc. + 1 balsą) ir yra šios įmonės vadovas arba valdybos narys. Siekiant įnešti daugiau aiškumo, naujajame de minimis reglamente tai pat patikslintos nuostatos, susijusios su pagal šį reglamentą neremtinų sektorių apibrėžimu, atlikti ir kiti Inovacijų agentūros veiklai mažiau reikšmingi keitimai.

De minimis reglamentų reikalavimus atitinkanti pagalba yra tokia parama verslui, kuri, Europos komisijos vertinimu, daro nežymų poveikį prekybai ir konkurencijai tarp ES valstybių narių. Lietuvoje de minimis pagalba yra teikiama įvairiomis formomis: mokesčių atidėjimu, paskolų garantijomis bei palūkanų kompensavimu, mikropaskolomis verslumui skatinti, parama naujoms darbo vietoms kurti, subsidijomis dalyvauti užsienio parodose, parama darbuotojų mokymams.

Atsakyti:

Prašome įrašyti komentarą
Prašome įvesti vardą čia