Dėl RK-3 katilinės remonto darbų laikinai nebus tiekiamas karštas vanduo ir nešils „gyvatukai“

  2139
  0
  IMG 3600 copy

  IMG 3600 copy

  UAB „Ukmergės šiluma“ informuoja, kad nuo 2016 m. birželio 27 d. iki liepos 10 d. (imtinai) bus atliekami  RK – 3 (Vilniaus g. 89c) Linų g. raj., Pivonijos mikrorajone šilumos perdavimo tinklų hidrauliniai bandymai ir remonto darbai.

  Nuo 2016 m. birželio 27 d. iki liepos 10 d. (imtinai) dėl katilinės remonto darbų laikinai nebus tiekiamas karštas vanduo ir nešils „gyvatukai“.

  Dėl planinių šilumos gamybos įrenginių, šilumos perdavimo tinklų stabdymo

  Vadovaujantis Šilumos ūkio bei Energetikos įstatymu vienas iš esminių uždavinių ir reikalavimų Šilumos tiekėjams – patikimas ir saugus šilumos tiekimas.

  Šilumos ūkį sudaro daug svarbių technologinių elementų: energetiniai katilai su katilinių įranga, šilumos tiekimo vamzdynai su aptarnavimo kameromis, šilumos punktai pastatuose, šilumos apskaitos prietaisai vartotojų pastatuose ir katilinėse, bei kiti įrenginiai.

  Visiems išvardintiems technologiniams elementams keliami specifiniai, padidinti reikalavimai jų eksploatavimo bei parengimo naująjam šildymo sezonui metu.

  Šie reikalavimai vykdomi sustabdžius sistemas ir tai atliekama suderinus laiką su Ukmergės rajono savivaldybe. Nuo to kaip kokybiškai ir kokia apimtimi įvykdomi reikalavimai, priklauso šilumos tiekimo patikimumas šildymo sezono metu.

  Stabdymų metu atliekami įvairūs suplanuoti bei iš anksto nenumatyti darbai: katilų inspektorinės ir vietinės apžiūros, profilaktiniai ir kapitaliniai remontai, šilumos tiekimo vamzdynų hidrauliniai bandymai bei remontai, šilumos punktų hidrauliniai bandymai bei remontai, šilumos apskaitos prietaisų patikros bei remontai, taip pat kiti įvairūs darbai.

  Dėl įrenginių ir darbų specifikos. Pavyzdžiui, katilas atvėsta per 2 paras ir tik tuomet jį gali patikrinti bei remontuoti iš vidaus. Šilumos trasos taip pat turi savo atvėsimo laikotarpį. Šilumos skaitiklius reikia išmontuoti, metrologiškai patikrinti specialioje laboratorijoje (užtrunka apie 7 darbo dienas) ir vėl sumontuoti. Taigi, reikalingas tam tikras gamybos proceso stabdymo laikotarpis: didelėms centralizuoto šilumos tiekimo zonoms – 2 savaitės, mažoms katilinėms iki 5 darbo dienų.

  Kadangi Ukmergės mieste atskiros katilinės nėra sujungtos į vieną bendrą tinklą (t.y. sužiedintos), tad, sustabdžius vieną iš jų, tiekti karšto vandens iš kitos neturime galimybės. Tokiu atveju karšto vandens tiekimas yra nutraukiamas paeiliui kiekvienoje zonoje.

  Bendrovė “Ukmergės šiluma” stabdymo laikotarpiu privalo: parengti šildymo sezonui – 21 šildymo katilą, hidrauliškai išbandyti 48000 metrų vamzdynų bei metrologiškai patikrinti 305 šilumos skaitiklius.

  Dėl karšto vandens tiekimo atnaujinimo savaitgaliui

  Baigus suplanuotus katilinių ir šilumos vamzdynų techninių apžiūrų, hidraulinių bandymų bei remontų darbus, savaitgalį (šeštadienį, sekmadienį) atliekami paruošiamieji visos gamybos ir tiekimo sistemos paleidimo darbai. Jų metu šilumos tinklų vamzdynuose pakeičiamas (praplaunamas) vanduo – sistema pilnai užpildoma nauju, chemiškai paruoštu vandeniu. Taip pat yra pasiekiami reikiami tinklų darbo parametrai (slėgiai, cheminis vandens režimas, sandarumas ir kt.), suderinami pagrindinių tinklo siurblių darbo parametrai, atliekami katilų bandomieji paleidimo – derinimo (po sustojimo) darbai, patikrinamos visos būtinos katilų savaiminio atjungimo apsaugas.

  Tik atlikus nurodytus parengiamuosius darbus galima paleisti sistemą, t.y. tiekti karštą vandenį. Kadangi stabdymo metu sistemos būna pilnai atvėsusios, joms įšildyti ir pasiekti reikiamus parametrus reikalingas 8-10 valandų laikotarpis.

  Tad, atsižvelgiant į aukščiau išdėstytus technologiškai būtinus atlikti veiksmus, karšto vandens tiekimas vartotojams atnaujinamas pirmadienio rytą.

  Taip pat reikia pastebėti, kad dėl įvairių tarnybų ( dujų, elektros, vandentiekio, šildymo sistemų prižiūrėtojų) darbo režimo savaitgaliais, energetikos sektoriaus įmonėms nerekomenduojama prieš pat savaitgalį bei savaitgalio dienomis vykdyti technologiškai sudėtingų sistemų paleidimą.

  Vasarą šilumos ūkyje pilnai ir kokybiškai atlikti darbai žymiai sumažina įvairių sutrikimų ir avarijų tikimybę šildymo sezono metu, kuomet lauke vyrauja neigiama temperatūra.

  Suprantame, kad vartotojai dėl to susiduria su tam tikrais nepatogumais, tačiau, dėl visų paminėtų priežasčių, tikimės gyventojų supratingumo ir geranoriškumo. O mes gi, siekdami atsakingai atlikti mums pavesto šilumos ūkio valdymą, stengiamės ir toliau stengsimės, kad šilumos energija būtų tiekiama saugiai, patikimai bei kuo mažesnėmis sąnaudomis.
    

  UAB „Ukmergės šiluma“ administracija

  vilkmerge.lt nuotr.

     

  Atsakyti:

  Prašome įrašyti komentarą
  Prašome įvesti vardą čia