Pradinis Gyvenimas Dalyvavome tarptautiniame festivalyje

Dalyvavome tarptautiniame festivalyje

808
0

Tarptautinė visuomeninė organizacija „Gervėčių klubas“ lapkričio 5 d. organizavo tradicinį XXII-ąjį tarptautinį mėgėjų meno festivalį „Paribio daina“ („Pesnia pomežža“), į kurį buvo kviečiami kaimyninių šalių ir Lietuvos atlikėjai mėgėjai, įvairioms tautinėms bendrijoms atstovaujantys vaikų ir jaunimo, suaugusiųjų bei senjorų ansambliai ir solistai.

LPS „Bočiai“ Ukmergės klubo „Viltis“ kolektyvas į festivalį vyko ketvirtą kartą. Į Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos karininkų ramovę susirinko festivalio dalyviai iš LPS „Bočiai“ Pasvalio, Utenos, Skuodo, Kelmės bendrijų, Jonavos pensininkų asociacijos, Lietuvos baltarusių, totorių, ukrainiečių kultūros centrų meno saviveiklos kolektyvai ir solistai. Dalyvavo vaikų darželio kolektyvas ir mažasis solistas iš Joniškėlio. Atvyko dalyviai iš Latvijos – vokalinis ansamblis „Uzory“.

Sveikinimo žodžius tarė festivalio organizatorius Alfonsas Augulis, kuris kalbėjo, jog organizuojant festivalį buvo tikėtasi, kad kolektyvų dalyvavimas paskatins tautų draugystę ir taikų sambūvį, kartų perimamumą, domėjimąsi krašto (vietos) kultūra, jos sąsajomis su kitomis tautinėmis kultūromis, tų kultūrų skirtumų ir bendrumo stebėjimus, paribio kultūrų žavesio suvokimą, o taip pat tradicijų puoselėjimą ir to, kas buvo svarbu mūsų tėvams, branginimą. Linkėjo skardžių balsų, geros nuotaikos. Renginio vedėjas Gaudentas Aukštikalnis teigė, kad visiems mums čia susirinkusiems svarbiausia yra bendravimo džiaugsmas, pabuvimas kartu, kad mes visi jau esam konkurso nugalėtojai, nes mus vienija meilė muzikai, dainai, ir nesvarbu, kokias vietas kolektyvams, solistams paskirs komisija. Pristatė iš žinomų muzikologų, dainininkų sudarytą festivalio vertinimo komisiją: pirmininką Tadą Šumską, nares – Vilhelmą Mončytę ir Aušrą Kiuraitę – Svilainienę.

Solistų grupėje varžėsi 7 dalyviai, ansamblių – 11 kolektyvų. Skambėjo dainos totoriškai, žemaitiškai, aukštaitiškai, latviškai, ukrainietiškai, baltarusiškai. Už geriausiai atliktas liaudies dainas buvo apdovanoti solistai ir ansambliai.

Solistų grupėje I vietą laimėjo Janina Altaravičienė iš Jonavos. Ansamblių grupėje pirmi buvo svečiai iš Latvijos, ansamblis „Uzory“. Klubo „Viltis“ ansamblis „Gija“ (vad. Valmantas Naraškevičius), apdovanotas III vietos diplomu.Visi festivalio kolektyvai apdovanoti padėkos raštais už aktyvų dalyvavimą XXII tarptautiniame festivalyje „Paribio daina“.

Pabaigoje kalbėjusi Lietuvos ukrainiečių medikų draugijos pirmininkė Natalija Šertvytienė dėkojo festivalio vadovams, ypač žiūrovams už šiltą ukrainiečių priėmimą, už kolektyvų atliktas ukrainiečių liaudies dainas, visiems Lietuvos žmonėms už Ukrainos palaikymą šiuo sunkiu šaliai metu.

Janina Badokienė

Atsakyti:

Prašome įrašyti komentarą
Prašome įvesti vardą čia