Pradinis Gyvenimas Dalyvavome renginyje Pasvalyje

Dalyvavome renginyje Pasvalyje

701
0

Rugpjūčio 19 d. LPS „Bočiai“ Ukmergės klubo „Viltis“ nariai lankėsi Lietuvos šiaurėje – Pasvalyje. Su Pasvalio senjorais artimai bendraujame nuo 2019 m. Dalyvavome jų organizuotoje ekskursijoje po miestą, lankėmės smegduobių parke. Pasvalio kraštas garsus smegduobėmis, Daujėnų duona, alumi, sūriais, krepšiniu.

Kelionės metu Valerija Naraškevičienė trumpai priminė miesto istoriją, žymesnes lankytinas vietas, šiame krašte gimusius, dirbusius žmones. XIX a. vidurio bažnytinėse Krinčino ir Daujėnų parapijų knygose rasti įrašai, kad krikštijo vaikus, tuokė poras kunigas ir poetas Antanas Drazdauskas – Strazdas. Pasvalio krašte gimė broliai Petras, Antanas, Jonas Vileišiai, kurie siekė dirbti Lietuvai: žadinti lietuvybę, atkurti laisvą žodį, atgauti spaudą, sugrąžinti į bažnyčias lietuviškus pamokslus ir giedojimus, sukurti nepriklausomą demokratinę Lietuvą. Su Pasvaliu susiję poetai Bernardas Brazdžionis, Henrikas Čigriejus, Eugenijus Matuzevičius, rašytojai Gabrielė Petkevičaitė – Bitė, Kazys Saja, Jonas Mikelinskas, Mykolas Karčiauskas, Marius Katiliškis ir kt., aktoriai Regimantas Adomaitis, Viktoras Valašinas, Petras Venslovas.

Jau ne pirmus metus dalyvaujame LPS „Bočiai“ Pasvalio bendrijos (pirmininkas Antanas Indreliūnas) organizuojamuose tradiciniuose respublikiniuose renginiuose „Dainuojam Lietuvai ir tau“, skirtuose sutarties „Pasvalio taika“ metinėms. Šiais metais – 465–sioms.

Lietuvos istorijoje visiems laikams liko sąvoka „Pasvalio taika“. Pasvalio krašto muziejuje yra nežinomo dailininko paveikslas „Kalavijuočių ordino magistras Vilhelmas Fiurstenbergas Pasvalyje atsiprašo Žygimantą Augustą 1557 m. rugsėjo 14 d.“ (paveikslą atkūrė dailininkas Jonas Vaitekūnas.) Turėjęs kilti karas tarp Livonijos ir Lietuvos dėl Livonijos valdovo represijų Rygos arkivyskupui, Lietuvos valdovo giminaičiui, buvo sustabdytas, kai Pasvalyje susitiko abu valdovai. V. Fiurstenbergas atsiprašė ir pasirašė net tris sutartis, nuslopinančias kivirčus, atnaujinančias prekybinius ryšius, įsipareigojimus kovoti išvien, jei į žygį dėl Baltijos kils Ivano Rūsčiojo kariauna. Paveiksle pavaizduota, kaip magistras atsiklaupęs ant kelio atsiprašo Žygimantą Augustą. Pasvalio savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas papasakojo įvykį, kai į Pasvalį atvykęs V. Fiurstenbergo tolimas giminaitis pasipiktino paveikslo turiniu. Jo nuomone niekada ordino magistras nesižemintų atsiklaupdamas. Jis sake, kad atras lėšų, ir prašė perpiešti paveikslą, kur magistras kalba stovėdamas. Meras pažadėjo, kaip jis sako, istorinio įvykio viena figūra nepakeis. Tačiau lėšų neatsirado, paveikslas liko kaip buvęs.

Taikos pasirašymas išgarsino iki tol visai nežinomą miestą. Kaip padėką už tai čia pastatytas paminklas Lietuvos ir Lenkijos valdovui Žygimantui Augustui.

Į Pasvalio Kultūros centą kartu su šeimininkais susirinko Jonavos (pirm. Vytautas Bareika), Pakruojo (Vanda Mončiauskienė), Radviliškio (Rimantė Radavičienė), N. Akmenės (Ana Žakienė), Kėdainių (Kęstutis Nekrošius), Utenos (Vladas Žilėnas), Joniškio bendrijų (Vanda Malūkienė), Vilniaus bendrijos Naujininkų skyriaus (Janina Aidukienė) meno saviveiklos kolektyvai. Su švente sveikino Kelmės bendrijos pirmininkas Zigmantas Filipavičius. Klubui „Viltis“ (pirmininkas Valmantas Naraškevičius) atstovavo mišrus vokalinis ansamblis „Gija“, solistas V. Naraškevičius. Renginyje dalyvavo LPS „Bočiai“ pirmininkas Kajatonas Šliogeris, pavaduotojas Gediminas Kuliešis, septintą kadenciją vadovaujantis rajono savivaldybei meras G. Gegužinskas, savivaldybės tarybos narys verslininkas, rėmėjas Igoris Malinauskas, Lietuvos pagyvenusių žmonių asociacijos (EURAG) valdybos narė Rima Povilėnienė, asociacijos finansininkė, Latvijos Respublikos Bauskės pagyvenusių žmonių federacijos pirmininkė Irma Berzinia, tarptautinio festivalio „Paribio daina“ (Pesnia pamežža) organizatorius Alfonsas Augulis, Pasvalio laikraščio „Diena“ korespondentas, savivaldybės fotografė, nuolatinis senjorų renginių operatorius Albinas Janulaitis.

Renginį pradėjo šeimininkai. Meno saviveiklos kolektyvų pasirodymus keitė pasisakymai. Kalbėjęs G. Gegužinskas džiaugėsi dalyvių gausa, regionų bendradarbiavimu. Visiems kolektyvams įteikė padėkos raštus ir knygas „Daujėnai“. K. Šliogeris gyrė Pasvalio bendriją už šių tradicinių renginių organizavimą, kurių dėka išsaugojame savo kultūrą, dainomis reiškiame meilę savo gimtinei. I. Malinauskas bendrijos narių išvykai įteikė pinigų. Kalbėję kiti svečiai, organizacijų vadovai džiaugėsi bendraminčių susitikimu, dėkojo A. Indreliūnui už pakvietimą į šventę, teikė dovanas. I. Berzinia trumpai papasakojo apie Bauskės pagyvenusių žmonių federacijos veiklą. A. Augulis kartu su A. Indreliūnu įteikė padėkas meno kolektyvams už aktyvų dalyvavimą tradiciniame renginyje „Dainuoju Lietuvai ir tau“ ir atrankoje į XXII tarptautinį festivalį „Paribio daina“ (Pesnia pomežža). Visus pakvietė atvykti į festivalį Vilniuje lapkričio 6 d.

Renginį baigėme susikabinę už rankų bendra, jau tapusia tradicine, daina „Paimkim Lietuvą ant rankų“ (ž. Laukų Gėlės, muz. Tado Šumsko).

Toliau bendravome prie pietų stalo, dalinomės šventės įspūdžiais.

Renginyje dalyvavome vykdydami Ukmergės rajono savivaldybės remiamą projektą „Pabūkim kartu, kolei norisi būti“.

Janina Badokienė

 

Atsakyti:

Prašome įrašyti komentarą
Prašome įvesti vardą čia