Pradinis 112 Pranešimai Apžvelgti Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbai ir perspektyvos

Apžvelgti Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbai ir perspektyvos

2174
0
IMG 7626

IMG 7626

Vasario 18 dieną Ukmergės priešgaisrinėje tarnyboje vyko Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Ukmergės Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ataskaitinis susirinkimas, kurio metu buvo apžvelgti praėjusių metų rezultatai ir numatytos šių, 2016 metų, veiklos kryptys.

Susirinkime dalyvavo: Ukmergės rajono savivaldybės meras Rolandas Janickas, Ukmergės PK Viešosios policijos skyriaus viršininkas Aidas Dutkus, Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Ukmergės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininkas Rimvydas Lukošius, Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininkas, vidaus tarnybos pulkininkas Rimantas Steponavičius, Ukmergės rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos vadovas Romualdas Račkauskas, Ukmergės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos valstybinės priešgaisrinės priežiūros poskyrio viršininkas Audrius Kuprionis, Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Ukmergės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnai, Ukmergės rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos darbuotojai, rajono žiniasklaidos atstovai ir kiti svečiai.

IMG 7570 IMG 7577

IMG 7581

Muzikiniu sveikinimu susirinkimą pradėjo Senamiesčio pagrindinės mokyklos mokiniai.
Praėjusių metų rezultatus pristatė bei su ateities perspektyvomis supažindino Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Ukmergės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininkas Rimvydas Lukošius.

IMG 7602

Per 10 metų rajone kilo 2956 gaisrai. Per metus vidutiniškai kyla 296 gaisrai. 2015 metais mieste kilo 99, kaimo vietovėse – 135 gaisrai. Iš viso 234 gaisrai. Kaimo vietovėse daugiausiai gaisrų kilo Deltuvos (25), Siesikų (18), Vidiškių seniūnijose (17). Ukmergės mieste – 99.
gaisrai2Dažniausiai gaisrai kilo dėl neatsargaus žmogaus elgesio (90), eksploatavimo reikalavimų pažeidimų (35), elektros įrangos įrengimo ir ekploatavimo taisyklių pažeidimo (13), tyčinės žmogaus veiklos (12) bei kitų priežasčių.

Per 10 metų rajone žuvo 43 žmonės. Vidutiniškai per metus žūsta 4 žmonės. Vieninteliai išskirtiniai metai, kuomet nežuvo nė vienas žmogus buvo 2013 metai. 2015 metais iš viso žuvo 2 žmonės: 1 kaime bei 1 mieste.

Per 10 metų rajone traumuoti 37 žmonės. Vidutiniškai per metus traumuojami 4 žmonės. 2015 metais kaimo vietovėse traumuoti 2 žmonės, mieste – 1.

Per 10 metų gaisrų padaryti nuostoliai siekia 1 620 943 eurus. Vidutiniškai per metus padaroma nuostolių už 162 094 eurus. 2015 metais padaryta nuostolių už 215 607 eurus.

Per 10 metų rajone atlikta 862 gelbėjimo darbai. Vidutiniškai per metus atliekami 86 gelbėjimo darbai. 2015 metais atlikta 60 gelbėjimo darbų. Kaip matyti iš pateiktos schemos, gelbėjimo darbų nuo 2011 metų yra sumažėję. Pasak R. Lukošiaus, tai įtakos galėjo turėti perėjimas prie Bendrojo pagalbos centro sistemos.

Pagal gelbėjimo darbus daugiausia vykta padėti spec. tgaisrai5arnyboms (27), pagalba buityje (13), į autoavariją (8), gelbėjimo darbai vandenyje (5).

Vidutiniškai per metus iki atvykimo užgesinama 15 gaisrų. 2015 metais tokiu būdu užgesinta 18 gaisrų.

Vidutiniškai pirmosios priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos 2015 metais atvyko mieste per 8,07 minutes, o kaime – per 14,23 minutes.  Kaip matyti iš schemos, atvykimo laikas, lyginant su ankstesniais metais, ilgėja.  Tai galėjo turėti įtakos tas, kad į gaisrus ir gelbėjimo darbus vykta į tolimesnes miesto vietas.

Atvykus į vietą, lokalizuoti gaisrą, vidutiniškai 2015 metais užtruko mieste 9,58 minutės, kaime – 20,58 minutės. Gaisrą likviduoti 2015 metais pavyko mieste per 19,22 minutes, kaime – per 56,56 minutes.

Vidutinis laikas tarp pirmo automobilio išvykimo ir paskutinio automobilio grįžimo į tarnybą/komandą 2015 metais užtruko mieste 0,93 val., kaime – 2,4 val.
gaisrai72015 metais gesinant gaisrus 1 švirkštas panaudotas 102 kartus, 2 švirkštai – 28 kartus, aukšto slėgio švirkštas – 8 kartus.
2014-2015 metais į incidentus daugiausia kartų vyko Ukmergės PGT (atitinkamai 306/263), Senamiesčio UK (145/157), Veprių UK (53/61), Taujėnų UK (43/32). .

Pagal paros laiką daugiausia iškvietimų 2015 metais buvo nuo 18 iki 22 val. (90), nuo 14-18 val. (89), nuo 10-14 val.(86).
2015 metais tikrintos ugniagesių gelbėtojų teorinės žinios ir fizinis pasirengimas. Žinios buvo tikrinamos pagal naują metodiką, o vertinimas atliekamas pagal 2015 metams keltus teorinius tikslus. Bendras teorinis įvertinimas buvo 6,8 iš 10 balų.

Fizinio pasirengimo rungtyse iš 15 balų: bėgimas 10×10 m – 11,3 balai, bėgimas 100 m – 10,5, prisitraukimai prie skersinio – 12,1, atsispaudimai – 12,5, bėgimas 1000 m  – 6,4, bėgimas 3000 m – 5,4. Apsirengimas ugniagesio gelbėtojo apranga užtruko 40,27 sekundes (maksimali riba – 46 s). gaisrai15
2015 metais organizuotos pratybos: automobilio avarija kelyje Deltuva-Sarapai, pratybos medienos perdirbimo įmonėje Hytter bei Dukstynos pagr. Mokykloje, žmonių gelbėjimas Paulenkos ežere, dalyvauta Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo mechanizuotojos pėstininkų bataliono „Geležinis vilkas“ lauko taktinėse pratybose „Aršus vilkas 2015“, vyko 8 stalo p ratybos įvairiomis temomis, metų bėgyje studijuoti keturi objektai.

Kasmet Ukmergės PGT tikrina gaisrinius hidrantus. 2015 metais patikrinti 358 hidrantai, iš kurių rasta 29 netvarkingi.

Analizuojant 2007-2015 metais sunaudotus energetinius išteklius matyti, kad pavyksta sutaupyti. Vidutiniškai per metus suvartojama 664 kub.m šalto vandens. 2015 metais suvartota 492. Vidutiniškai per metus sunaudojama 33731 kWh elektros energijos. 2015 metais sunaudota 29521 kWh elektros energijos. Vidutiniškai per metus suvartojama 24973 kub.m dujų. 2015 metais – 24338  kub.m.
gaisrai17Pagrindinės problemos, tai pareigūnų „senėjimas“. Šiuo metu dirba 38 pareigūnai. Virš 20 metų stažo  – 14 (37 proc.), 18-19 metų stažo – 8 (21 proc.).  

Pagrindinės 2016 metų veiklos kryptys tai pareigūnų ir darbuotojų kompetencijos tobulinimas ir kokybiško pareigų vykdymo siekimas visose veiklos srityse, tarnybos stabilios veiklos užtikrinimas, operatyvios  ir kvalifikuotos pagalbos teikimas rajono visuomenei, priešgaisrinės saugos užtikrinimo standarto įgyvendinimas, gyventojų saugumo didinimas prevencinėmis ir informavimo priemonėmis, savanoriškos ugniagesių veiklos vystymas, jaunųjų ugniagesių veiklos puoselėjimas, moksleivių skatinimas dalyvauti jaunimo švietėjiškoje veikloje.

Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos  Ukmergės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos Valstybinės priešgaisrinės priežiūros poskyrio viršininkas vidaus tarnybos majoras Audrius Kuprionis pristatė valstybinės priešgaisrinės priežiūros poskyrio veiklą 2015 metais.
Iš viso buvo patikrinta 94 operatyviniai ir 16 planinių objektų patikrinimai. Surašyti ir įteikti 19 nurodymų dėl objekto priešgaisrinės būklės pagerinimo. IMG 7604
Iš viso patikrinta 122 projektai. 33 proc. projektų iš pirmo karto nebuvo pritarta. Dažniausios projektavimo klaidos: neteisingai sprendžiami išorės gesinimo klausimai, neišlaikomi priešgaisriniai atstumai tarp pastatų arba neteisingai skaičiuojamas gaisrinio skyriaus plotas, nenumatomas negyvenamos paskirties patalpų atskyrimas nuo gyvenamųjų paskirties patalpų priešgaisrinėmis užtvaromis.

Dalyvauta 43 statybos užbaigimo procedūrose. Viso pripažinta tinkamais naudoti 35 statiniai.

Administracinėn atsakomybėn patraukti 20 pareigūnų ir 10 piliečių. Surašyti ir objekto vadovams įteikti 19 nurodymų dėl objekto priešgaisrinės būklės pagerinimo.

Išnagrinėti 7 piliečių skundai, žiniasklaidoje išspausdinti 24 agitaciniai straipsniai ir reportažai apie PGT veiklą, išduotos 82 įvairios pažymos, išnagrinėti 5 planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai dokumentai, budinčių pamainų pareigūnai ir skyrininkai supažindinti su Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių reikalavimais, dalyvauta seminaruose, mokymuose, laidoje „Ugniagesiai gelbėtojai“, organizuotas susitikimas su seniūnais ir seniūnaičiais, surengtas prevencinis reidas apleistuose, benamių lankytinuose pastatuose. Vykdytos prevencinės akcijos: „Nedegink pernykštės žolės“, „Saugi javapjūtė“, Kūrenkime saugiai“, „Saugus mano būstas“, „Būk saugus, moksleivi“. Prevencinės akcijos „Saugus mano būstas ir „Kūrenkime saugiai“ metu aplankyti 25 šeimų būstai. 70 gyventojų būstuose įrengti autonominiai dūmų signalizatoriai.

Dirbta su jaunimu: organizuotos akcijos „Būk, saugus moksleivi“, darbas vasaros stovyklose, jaunųjų ugniagesių būrelis, rajoninis piešinių ir vaizdo klipų konkursas, organizuota 14 ekskursijų į priešgaisrinę gelbėjimo tarnybą.

Po oficialios statistikos pristatymo, kalbėjo susirinkimo svečiai. Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininkas, vidaus tarnybos pulkininkas Rimantas Steponavičius nors ir apgailestavo, kad pareigūnų amžius senėja, bet ir pasidžiaugė gerėjančiais fizinio pasirengimo rezultatais, nepaisant amžiaus.  Ukmergės rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos vadovas Romualdas Račkauskas nors ir apgailestavo, kad ateityje teks atsisveikinti su Senamiesčio ugniagesių komanda, bet pasidžiaugė ateities planais, kad po 2 metų visi sulauks naujos gaisrinės Pabaiske. Savivaldybės perspektyviniame 2016-2020 metų plane yra numatyta 2016-aisiais parengti Pabaisko ugniagesių komandos pastato projektą, o 2017-iaisias pradėti statybas. Į naująjį pastatą planuojama iš Ukmergės iškelti Senamiesčio ugniagesių komandą, įrengti patalpas savanoriams. Ukmergės raj. meras R. Janickas akcentavo bendruomenės reikšmę ir jos narių įtraukimą į veiklą, apie tai, kad svarbu prevencija ir bendruomenės švietimas. Ukmergės PK Viešosios policijos skyriaus viršininkas Aidas Dutkus pasidžiaugė, kad policijos pareigūnai pamažu baigia pasivyti ugniagesius gelbėtojus, pagal tai, kuo labiausiai gyventojai pasitiki. A. Dutkus palinkėjo visiems, kad darbas būtų toks, kad atėjus į darbą reikėtų galvoti apie darbą, o ne apie tai, kas bus ateityje.

vilkmerge.lt

IMG 7573

IMG 7557

IMG 7607 IMG 7606 IMG 7613

IMG 7615 IMG 7597

Sveikinimo kalbas ir kitais klausimais kalbėjo renginio svečiai: R. Janickas, R. Račkauskas, A. Dutkus, R. Steponavičius, D. Vyšniauskas.

Atsakyti:

Prašome įrašyti komentarą
Prašome įvesti vardą čia