Pradžia Švietimas Pažintis su Estijos ir Suomijos neformaliojo vaikų švietimo principais ir ypatumais

Pažintis su Estijos ir Suomijos neformaliojo vaikų švietimo principais ir ypatumais

1245
0

2018 m. gegužės 14 – 18 d. Švietimo mainų paramos fondas, įgyvendindamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-02-0001 „Tobulėk. Auk. Pažink. Kurk (TAPK 2)“, organizavo pažintinį vizitą į Suomiją ir Estiją. Vizite dalyvavo 40 neformaliojo švietimo darbuotojų iš visos Lietuvos, jų tarpe – ir šio straipsnio autorė, Veprių vaikų stovyklos pamainos grupės vadovė, vizito metu atstovavusi Ukmergės Švietimo pagalbos tarnybos organizaciją.

Vizito tikslas – susipažinti su pažangiausiais neformaliojo vaikų švietimo principais ir metodais, Estijos ir Suomijos švietimo sistemų ypatumais ir neformaliojo vaikų švietimo sėkmės faktoriais, pasidalinti gerosios praktikos pavyzdžiais neformaliojo vaikų švietimo srityje.

Vizito metu lankėmės Tartu aplinkos apsaugos švietimo centre, kuriame susipažinome su centro aplinka ir vykdomomis neforaliojo vaikų švietimo veiklomis aplinkos apsaugos tematika. Įdomu buvo sužinoti, kad šis centras siūlo daugiau nei 32 skirtingas šviečiamojo pobūdžio užimtumo programas, tokias kaip žvejyba, žygiai, miško pažinimas, tyrinėjimai mikroskopu. Programos organizuojamos ir finansuojamos mokyklų, centras taip pat gauna finansavimą iš UNESCO The Baltic Sea Project, kurio tikslas – populiarinti aplinkos pažinimą. Lille Maja jaunimo centre supažinome su Estijos jaunimo centrų veikla, taip pat sužinojome, kad Estijos miestų dalys turi po savo vaikų ir jaunimo centrą, kuriuose vykdomi įvairūs užsiėmimai, orientuoti į įgūdžių ugdymą, pvz., maisto ruošą, Flamenco šokius, bei globalias problemas, tokias kiap patyčios, vandens užterštumas ir jų sprendimo būdus. Registracija į veiklas nebūtina, todėl dalyvauti gali visi norintys. Estijos švietimo ir mokslinių tyrimų ministerijoje dalyviams buvo pristatyti neformaliojo vaikų švietimo Estijoje organizavimo ir finansavimo principai.

Apsilankėme ir vieninteliame Baltijos šalyse mokslo populiarinimo centre AHHAA (įsikūrusiame Tartu mieste), kuris supažindina su intriguojančiu mokslu ir technologijomis. Visi centro eksponatai grįsti mokymosi per patyrimą principu. Apie 3000 kv. m dydžio parodų salėje siūlomi visai šeimai įdomūs eksponatai. Didelį įspūdį paliko milžiniška energijos mašina (Niutono obelis), ypatingos technologijos Hobermano sfera, planetariumas su Takayuki Ohiro sukurtu projektoriumi „Megastar“, kuris leidžia pamatyti net mažiausias Paukščių Tako žvaigždes. Taip pat teko dalyvauti kūrybinėse dirbtuvėse, kurių metu sužinojome muilo ir limonado gamybos ypatumus.

Susitikimo su organizacijos „Guides and Scouts of Finland“ valdybos nariais Helsinkyje susipažinome su organizacijos veikla, kurios pagrindinis tikslas – siekti neformaliojo švietimo metu įgytų įgūdžių pripažinimo formaliojo ugdymo įstaigose, darbovietėse. Susitikimo metu pristatyti įrankiai, metodai ir veikiantys modeliai, tokie kaip virtualūs ženkleliai ir kursai skautams, leidžiantys jauniems žmonėms atpažinti ir įvardinti jų kompetencijas, įgytas švietimo įstaigose, darbe, svanoriaujant.

Vizito Suomijos švietimo ir kultūros ministerijoje metu buvo pristatyti neformaliojo vaikų švietimo Suomijoje organizavimo ir finansavimo principai. Taip pat buvo pristatytas „Jaunimo aktas“ – vienas pagrindinių teisinių dokumentų šiai ministerijai, nustatantis nuostatas dėl jaunimo darbo skatinimo, jaunimo politikos, finansavimo, tarptautinės ir tarpusavio (tarpministerinio) kooperavimo. Buvo įdomu sužinoti, kad, nors ministerija ir skiria valstybines pašalpas savivaldybėms, jos pačios turi nuspręsti, kokiais būdais ministerijos keliami tikslai jaunų žmonių atžvilgiu būtų pasiekiami efektyviausiai. Savivaldybės taip pat yra atsakingos už vidinio tinklo įsteigimą, kuris padėtų sužinoti, kiek jaunų žmonių (asmenų iki 29 m.) gyvena toje savivaldybėje, kokie yra jų poreikiai, pomėgiai, kokias veiklas ir užsiėmimus jie norėtų lankyti.

Kloogaranna jaunimo stovykloje Estijoje susitikome su stovyklos administracija, susipažinome su stovyklos kompleksu ir veikla. Paaiškėjo, kad stovykla pati veiklų neorganizuoja, o tik suteikia patalpas norintiems jomis pasinaudoti. Kadangi stovykla įsikūrusi nuostabioje vietoje – pušynėlyje netoli jūros, patalpų paklausa išlieka ištisus metus. Pasibaigus oficialiai susitikimo daliai, visi dalyviai patraukėme prie jūros, paplūdimyje pasidalinome įspūdžiais, apsikeitėme apšilimo ir tarpusavio ryšio stiprinimo žaidimais, kuriuos patys žaidėme, atlikome viso vizito ir jo metu įgytos informacijos refleksiją.

Džiaugiuosi dalyvavusi šiame pažintiniame vizite. Jo metu įgyta patirtis padės man geriau organizuoti veiklas vaikams vasaros poilsio stovyklose Vepriuose.

Jonė Palaimaitė

Atsakyti

Prašome įrašyti komentarą
Įrašykite savo vardą