Pradinis Gyvenimas Dalyvavome LPS „Bočiai“ Žemaitijos regiono šventėje „Skambėk, Žemaitija! – 2022“

Dalyvavome LPS „Bočiai“ Žemaitijos regiono šventėje „Skambėk, Žemaitija! – 2022“

1414
0

Žemaitijos senjorų šventėse Lietuvos pensininkų sąjungos (LPS) „Bočiai“ Ukmergės klubas „Viltis“ pradėjo dalyvauti 2015 m. Du metus iš eilės „Bočių rodas“ šventėme Telšiuose, „Skambėk, Žemaitija!“ pradėjome Šilalėje, po to dalyvavome renginiuose Kelmėje, Rusnėje (Šilutės sav.), Raseiniuose. Jau ir žemaičiai, ir mes patys sakome, „kaip gi be Ukmergės“. Šiais metais rinkomės į Naująją Akmenę.

Atvyko kolektyvai iš LPS „Bočiai“ Raseinių, Šilutės, Telšių, Skuodo, Klaipėdos, Šiaulių, Šilalės, Plungės, Palangos, Kretingos, Mažeikių, Joniškio, Kelmės bendrijų, Klaipėdos klubas „Klaipėda“, Kretingos senjorų bendrija, N. Akmenės TAU, nuolatiniai švenčių dalyviai Latvijos Respublikos „Priekulės senjorai“.

Išsirikiavę į šventinę eiseną su vėliavomis ir muzika patraukėme per miestą į Šv. Dvasios Atsiuntimo bažnyčią. Naujoji Akmenė kaip miesto tipo gyvenvietė patvirtinta 1952 m. Iki Nepriklausomybės bažnyčios N. Akmenėje nebuvo. Modernaus stiliaus bažnyčia pastatyta tik 1998 m. Bažnyčios istorijoje rašoma, kad 3 varpus padovanojo Vokietijos katalikų kunigas iš Arnsbergo, Akmenės rajono Garbės pilietis Gerhardas Langė. Kanauninkas G. Langė (g. 1921 m.) Antrojo pasaulinio karo metu tarnavo eiliniu kareiviu Lietuvoje, buvo čia sužeistas. Savo labdaros veikla jis stengėsi grąžinti vokiečių tautos skolą – į remontuojamus, naujai statomų įvairių Lietuvos bažnyčių bokštus buvo įkelti kanauninko rūpesčiu parapijoms dovanoti varpų komplektai.

Vikaras Justinas Palubinskas paskelbė, kad mišiose bus medžiamasi už kiekvieną atskirai ir už visus senjorų kolektyvus. Perskaitė visų dalyvaujančių šventėje rajonų sąrašą. Melsimės ir už buvusius mirusius kolektyvų narius. Kunigas pasidžiaugė, kad mes visi turim Dievo dovaną. Muzika, dainos, jų melodija ir žodžiai, kaip sakė J. Palubinskas, priartina prie dieviškojo grožio, skaidrina sielą, padeda išgyventi džiaugsmą, žadina esantį žmonių prigimtinį gėrį. Linkėjo ir toliau belstis į žmonių širdis. Po mišių buvome kunigo paprašyti sugiedoti LR himną, kuris, atliekamas apie 300 dalyvių, iškilmingai ir galingai skambėjo po bažnyčios skliautais.

Renginys vyko N. Akmenės kultūros rūmų terasoje. Organizacijų vadovų atneštais deglais buvo uždegti du aukurai. Šventėje sveikinimo žodžius tarė N. Akmenės miesto bendrijos pirmininkė Ana Žakienė, klausėmės perduotų LR Seimo nario Valiaus Ąžuolo, Akmenės savivaldybės mero Vitalijaus Mitrofanovo sveikinimų. Koncertą pradėjo šeimininkų choras „Šarma“. Po jų buvome pakviesti mes. Klubo pirmininkas Valmantas Naraškevičius pasidžiaugė nenutrūkstančia ilgalaike draugyste su žemaičiais, dėkojo A. Žakienei už pakvietimą į puikų renginį, visiems linkėjo puikios, šventiškos nuotaikos. V. Naraškevičius kartu su linijinių šokių grupe atliko dvi dainas.

Kolektyvas keitė kolektyvą, skambėjo dainos, sukosi šokėjų poros. Padainavo ir karo pabėgėlė iš Ukrainos Irina. Šventę vainikavo kolektyvų pamėgta, bendrai atliekama Prano Škimelio daina „O, Žemaitija!“ Tradiciškai kolektyvai apdovanoti padėkos raštais, suvenyrais, kuriuos įteikė LPS „Bočiai“ pirmininkas Kajatonas Šliogeris. Pereinamoji lazdą su užrašu „Sueikēm žemaitē ī kōpeta“ įteikta Skuodo bendrijos pirmininkei Joanai Viščiūnienei. Tikimės, kad būsime pakviesti ir į kitų metų šventę.

Janina Badokienė

Atsakyti:

Prašome įrašyti komentarą
Prašome įvesti vardą čia