Pradžia Aktualijos Pranešimai Nors gyventojų mažėja, tačiau gaunančių socialines paslaugas – ne

Nors gyventojų mažėja, tačiau gaunančių socialines paslaugas – ne

2583
1
Daivos Zimblienės/ukmerge.lt nuotr.
Daivos Zimblienės/ukmerge.lt nuotr.

Rajono taryba praėjusią savaitę apžiūrėjo rajono socialinius objektus. Lankytasi įvairiose socialinėse įstaigose, išklausytos socialines paslaugas teikiančių darbuotojų nuomonės, aptartos problemos. Prieš išvyką rajono tarybos nariai, savivaldybės skyrių vedėjai, socialines paslaugas teikiančių įstaigų vadovai išklausė savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos ir socialinės paramos skyriaus vedėjos Astos Leonavičienės apie savivaldybėje teikiamas socialines paslaugas ir numatomas jų plėtros galimybes. Pateikiame keletą skaičių iš šio pranešimo.

Pranešimo pradžioje pristatyta padėtis apie rajono gyventojus. 2017 m. sausio 1 d. rajone gyveno 36 160 gyventojų. Mieste gyveno 21 819, kaime – 14 341 žmonių. Pensinio amžiaus gyventojų buvo 9 826, suaugusių žmonių su negalia – 3 340. Vaikų rajone gyveno 5 740, iš jų su negalia – 176. Rajone buvo 229 socialinės rizikos šeimos, kuriose augo 464 vaikai. Pavienių socialinės rizikos asmenų rajone buvo 415. Bedarbių – 3 891.

Šiuo metu 74 vaikai auga globėjų (rūpintojų) šeimose, 48 – vaikų globos namuose. Ukmergės rajone 74 globojami vaikai gyvena 53 globėjų šeimose. 62 vaikų globėjais yra tapę artimieji giminaičiai, o 12 vaikų globėjai su globojamais vaikais nėra susiję šeimyniniais ryšiais.

Rajone iki spalio 1 dienos 2 500 asmenų išmokėta beveik 4 milijonai eurų šalpos išmokų. 1 033 mokiniai gavo nemokamą maitinimą daugiau kaip už du šimtus tūkstančių eurų. Daugiau kaip 50 tūkstančių skirta aprūpinti mokinio reikmenimis 910 mokinių. 175,5 tūkstančių eurų skirti kompensacijoms už šildymą ir karštą vandenį. Jas gauti kreipėsi 2 056 šeimų, kuriose gyvena 2 943 asmenys. Dar 403 šeimos kreipėsi dėl kompensacijų už kietą kurą. Joms skirti 56 tūkstančiai eurų.

Kalbant apie socialines paslaugas teikiančias įmones, pirmiausia paminėtas Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centras. Tai pagrindinė socialines paslaugas teikianti institucija rajone, įsteigta 2005 m. Kasmet centro teikiamomis paslaugomis pasinaudoja apie 3000 asmenų, buvo 66 etatai. Nuo 2018 m. čia bus 88 etatai, nes į centrą bus perkelti 24 seniūnijų darbuotojai.

Įvairių šaltinių duomenimis, šiuo metu Ukmergės rajone yra apie 15 socialinę riziką patiriančių asmenų, kuriems būtų reikalingos apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugos. Todėl 2018 m. pradžioje planuojama Ukmergėje įsteigti Nakvynės namus, kur benamiai galės pernakvoti ir gauti socialinę pagalbą. Šiam tikslui 2017 m. gruodžio mėnesį reikia 21,3 tūkstančių eurų savivaldybės biudžeto lėšų, 2018 m. – 91,9 tūkstančio eurų. Nakvynės namuose planuojama įdarbinti 8 darbuotojus.

Ukmergės vaikų globos namai įkurti 1992 metais, 2010 metais Ukmergės vaikų globos namai perduoti savivaldybei. 2014 metais įrengtas Siesikų gyvenamasis korpusas, jame apgyvendinti 24 vaikai, o 2017 metais savivaldybės nupirktame gyvenamajame name įkurti bendruomeniniai vaikų globos namai.

Vaikų globos namuose kasmet mažėja vaikų skaičius. Vykdant valstybinę politiką jų skaičius ir toliau mažės. Pavyzdžiui, 2010 m. sausio 1 d. vaikų globos namuose gyveno 99 vaikai, tai 2015 m. sausio 1 d. čia buvo jau 69 vaikai, 2016 m. sausio 1 d. – 61 vaikas, o 2017 m. spalio 1 d. – 46 vaikai, iš jų 10 vaikų bendruomeniniuose vaikų globos namuose. 2018 metų I ketvirtyje planuojama įkurti dar vienus bendruomeninius vaikų globos namus (jau nupirktas gyvenamasis namas). Planuojama iki 2020 m. vaikų globos namuose sumažinti vaikų skaičių iki 30.

Dalis Vaikų globos namų pastato Vilniaus gatvėje jau tuščia. Čia bus įrengti socialiniai butai.

Pertvarkant Vaikų globos namus 2014 m. Siesikų gyvenamajam korpusui įrengti iš savivaldybės biudžeto lėšų skirta 137 tūkstančių eurų. Įsigytas namas Bugenių gatvėje ir čia įkurti bendruomeniniai vaikų globos namai. 2016–2017 m. šiems Bendruomeniniams vaikų globos namams įkurti skirta 100 tūkstančių eurų savivaldybės biudžeto lėšų. 2017 m. nupirktas gyvenamasis namas Vaižganto gatvėje, kuriam skirta 80 tūkstančių eurų savivaldybės biudžeto lėšų.

Rajono gyventojams pastoviai reikalingos ilgalaikės arba trumpalaikės socialinės globos paslaugos. Per 2016 metus Ukmergės rajono savivaldybėje priimti ir užregistruoti 45 gyventojų prašymai bei reikiami dokumentai dėl apgyvendinimo stacionariose globos įstaigose. Per 2016 metus socialinės globos namuose apgyvendinti 36 asmenys, iš jų 12 asmenų psichoneurologinio profilio globos namuose. Metų pabaigoje eilėje dėl ilgalaikės socialinės globos paslaugų laukė 5 asmenys, o šiuo metu ilgalaikės socialinės globos paslaugų laukia 7 asmenys.

Viena iš tokių įstaigų Ukmergės rajone – Jasiuliškių socialinės globos namai, teikiantys paslaugas 290 asmenims su negalia. Iš jų 40 Ukmergės rajono gyventojų. Čia vieno asmens su sunkia negalia išlaikymo kaina – 597 Eur/mėn, be sunkios negalios- 535 Eur/mėn.

VšĮ Deltuvos senelių globos namuose ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugos teikiamos 33 senyvo amžiaus neįgaliems žmonės. Čia vieno asmens su sunkia negalia išlaikymo kaina – 630 Eur/mėn, be sunkios negalios – 512 Eur/mėn. Želvos parapijos katalikiškuose senelių namuose paslaugas gauna 24 senyvo amžiaus neįgalūs žmonės. Juose vieno asmens su sunkia negalia išlaikymo kaina – 650 Eur/mėn, be sunkios negalios – 620 Eur/mėn.

Nuo 2007 metų Ukmergės rajone neįgaliųjų poreikiams pritaikyti 39 būstai. 2016 m. būstai pritaikyti 6 neįgaliųjų poreikiams. Viso 2016 m. būstams pritaikyti panaudota 29,1 tūkstančiai eurų. 2017 m. būstus planuojama pritaikyti 4 neįgaliųjų poreikiams. Būsto pritaikymo darbams planuojama panaudoti 29,7 tūkstančius eurų.

Rajone veikia 8 Vaiko dienos centrai. Juos įkūrė 7 nevyriausybinės organizacijos ir 1 biudžetinė įstaiga. Juos lanko 176 vaikai, iš jų – 139 vaikai iš socialinės rizikos šeimų. 2016 m. tokių vaikų buvo 157. Į centro veiklas buvo įtraukti 105 tėvai, dirbo 22 savanoriai. Centrams valstybė skyrė 104 166 eurų, savivaldybė iš biudžeto skyrė 14 512 eurų.

Arvydas Pėšina

Ankstesnis straipsnisPo aštuonių turų „Vilkmergė“ – šešta
Kitas straipsnisPENKTADIENIS „EGLUTĖJE“ KVEPĖJO BIČIŲ VAŠKU

Rašyk atsakymą

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia