Pradžia Aktualijos Pranešimai Biudžetas įvykdytas, darbai vyksta, planų daug…

Biudžetas įvykdytas, darbai vyksta, planų daug…

1569
0
IMG 5242

IMG 5242

Sausio 26 dieną rajono valdžia pakvietė spaudos atstovus į susitikimą, kuriame aptarė 2015 metus ir ateities perspektyvas.

Rajono meras Rolandas Janickas džiaugėsi, kad jau treti metai iš eilės pavyksta įvykdyti biudžetą. Štai 2015 metais biudžetas įvykdytas beveik 102 proc. “Praeitų metų biudžetas buvo skirtas įsiskolinimų mažinimui ir svarbiausių problemų sprendimui. Įsiskolinimų mažinimas davė rezultatus, mūsų rajono biudžetinės įstaigos ryškiai sumažino įsiskolinimus, o kai kuriuos metus baigė ir be skolų, ko nebuvo per dešimtmetį. Tiesa, esame nemažai pasiskolinę, tačiau nerasime Lietuvoje savivaldybės, kuri darbams ir projektams vykdyti nieko nesiskolintų”, – kalbėjo R. Janickas.

Apie biudžeto lėšas plačiau pasakojo savivaldybės administracijos direktorius Stasys Jackūnas.

Tvirtinant biudžetą, buvo planuojama gauti beveik 28,5 mln. eurų, metų bėgyje biudžetas buvo keletą kartų koreguojamas, didinamas. Metų pabaigoje buvo surinkta 31 mln. 418 tūkst. eurų arba įvykdyta 101,06 proc. Gauta viršplaninių pajamų – 498 tūkst. eurų. Mokesčių surinkimo planas įvykdytas 101,09 proc.  Iš jų daugiausia gyventojų pajamų mokestis – beveik 8 mln. eurų.
Praeitais metais dėl ES projektų į biudžetą grįžo 407 tūkst. eurų, šias lėšas buvo galima panaudoti vidinei apyvartai.
Iš valstybės biudžeto gauta beveik 15 mln. eurų dotacijos, iš jų daugiausia skirta mokinio krepšelio finansavimui – beveik 7 mln. eurų.
Metai iš metų didėja ir valstybės investicijų programai finansuoti skiriami pinigai. Praeitais metais gauta 1 mln. 634 tūkst. eurų, kurie skirti mokyklų renovavimui, Draugystės kino teatro renovavimui ir kt.  Neblogai sekėsi rinkti vietinę rinkliavą. Į biudžetą buvo gauta 1 mln. 63 tūkst. Eurų.  Visa tai buvo galima nukreipti į skolų dengimą.

Naujovės socialinėje srityje

Naujoves socialinėje srityje pristatė vicemerė Klavdija Stepanova.

Socialinėje srityje laukia nemažai pokyčių. Ypač tai susiję su Vaikų globos namuose gyvenančiais vaikais. Šiuo metu yra pereinama nuo institucinės globos prie globos šeimoje, bendruomenėje teikiamų paslaugų. Todėl vienas iš svarbiausių savivaldybės partnerių yra Nevyriausybinės organizacijos, kurios teikia įvairias socialines paslaugas.

Savivaldybėje jau žengti pirmieji žingsniai prieš porą metų, kai viena šeimyna iš globos namų buvo iškelta į kaimo seniūniją, įkurti jaukūs nedideli namai Siesikuose. Per ateinančius kelis metus planuojama tokiu būdu mažinti Vaikų globos namuose esančių vaikų skaičių. Bus galvojama ar nuomoti, ar įsigyti būstus, kad vaikai galėtų gyventi mažomis grupėmis ir jiems būtų teikiamos visos reikalingos paslaugos.
Stiprinant globą šeimoje, šiuo metu yra parengti trys specialistai, kurie vykdys globėjų, įtėvių paiešką. Specialistai apmokys visus norinčius, tie paruošti žmonės būtų socialiniai globėjai, kurie priimtų vaikus ir taip pat lygiagrečiai teiktų pagalbą šeimai. Todėl bus ieškoma tokių žmonių, kurie teiktų tokias paslaugas, aišku, pirmiausia praėję mokymus. Suprantama, už vaikų globą bus mokamas tam tikras atlygis, todėl daugeliui, ypač kaimo gyventojams, tai būtų šiokia tokia ir paspirtis gyvenime.
Deltuvos g. 19 esančiose patalpose, kur šiuo metu yra įsikūrusi SKAT (savanoriška krašto apsaugos tarnyba),  planuojama plėsti dienos socialinės globos paslaugas, organizuoti trumpalaikio atokvėpio socialinės globos paslaugą. Šią veiklą vykdytų Nestacionarių socialinių paslaugų centras ir ši priemonė jau yra įtraukta į Vilniaus regiono plėtros priemonių planą 2014-2020 metams. Yra planuojamos ir lėšos. Tai nemažas projektas, kuris prisidės prie socialinių paslaugų įvairovės ir prieinamumo.
Vyko susitikimas su Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovais dėl kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai, planuojamas kvietimas paraiškoms. Šiai priemonei yra skirta kiek daugiau nei 21 mln. eurų. Ukmergės savivaldybės darbuotojai jau yra pasirengę teikti paraišką ir šiuo metu dėliojamos detalės. Kai tik bus galutinai patvirtintas tvarkos aprašas Ministerijoje, bus teikiama paraiška dėl kompleksiškai teikiamų paslaugų  savivaldybėje.

Startuoja ir dar viena priemonė – vyresnio amžiaus asmenų motyvavimo ir savanoriškos veiklos skatinimo  priemonė – 54+, kuri skirta vyresnio amžiaus žmonėms.  Paraiškas galės teikti ir priemonę įgyvendinti Nevyriausybinės organizacijos.
Ką tik baigėsi paraiškų teikimas dėl vaiko dienos centrų. Ukmergės savivaldybėje pateiktos 8 paraiškos.  Kelias paraiškas pateikė organizacijos, kurios jau anksčiau teikė tokias paslaugas, tai Deltuvos miestelio, Pabaisko, Varinės kaimo bendruomenės, VšĮ Gelbėkit vaikus Vaiko dienos centras, Ukmergės Nestacionarių socialinių paslaugų centras. Pirmą kartą paraiškas pateikė Tulpiakiemio kaimo bendruomenė, III Antakalnio kaimo bendruomenė ir VšĮ Lyderių karta.  Sudarytos darbo grupės parengs socialinių paslaugų plėtros planą.

Savivaldybėje  – nauja pareigybė

Atsirado nauja pareigybė – mero patarėja. Ir viena iš patarėjos atsakingų sričių – tai darbas su gyventojais. 

“Matydami, kad gyventojai labai dažnai kreipiasi įvairiausiais klausimais (apie 50 proc. visų klausimų sudaro klausimai, susiję su socialiniais dalykais), nusprendėme, kad  gyventojų aptarnavimo srityje turi įvykti pokytis ir įvykti tiek savivaldybės  veikloje, tiek ir visų biudžetinių įmonių veikloje. Visiems vadovams buvo duota užduotis, kad tai būtų kliento aptarnavimo metai, kad įmonės įsidiegtų kliento aptarnavimo kontrolės sistemas. Svarbu, kad gyventojai laiku gautų atsakymus, kad tai nebūtų paviršutiniški biurokratiniai atsakymai,  o tai būtų sistema, realiai pagelbėjanti gyventojams.  Praktiškai žmonės kreipiasi gana geranoriškai, su pasiūlymais, patarimais,perspėjimais apie grėsmes ir jei institucija laiku nereaguoja tai grėsmė perauga į problemą, kur paskui visi turim tiek finansinių, tiek moralinių nuostolių” – kalbėjo meras R.Janickas.

IMG 524011Mero patarėja Laima Gambickienė trumpai papasakojo apie tai, kiek žmonių kreipėsi pagalbos. “Nors daug gyventojų kreipiasi ir į merą tiesiogiai, bet nemažai kreipiasi ir į mane.  Kartą į savaitę numatytu laiku meras priima gyventojus asmeniniais klausimais, tačiau jei meras neužimtas, priima gyventojus ir kitu laiku. 2015 metais nuo mero kadencijos pradžios į merą kreipėsi 80 gyventojų, 2014 m.  – 84 asmenys.

Gyventojai kreipiasi įvairiausiais klausimais. Pradedant komunaliniais  klausimais ir baigiant pasiūlymais miesto gražinimui. Klausimus stengiamės spręsti kiek įmanoma greičiau. Didžioji dalis klausimų būna išspręsta vietoje, kartais užtenka tiesiog pasikalbėti su žmogumi ir jam paaiškinti situaciją. Esant reikalui pasitelkiami atitinkami specialistai, vykstama į vietą išsiaiškinti situaciją. Pagrinde išvykstama dėl infrastruktūros, žemės klausimų.

Gyventojai kreipiasi šilumos ūkio, pirties, komunaliniais, butų ūkio, infrastruktūros, atliekų, socialinių reikalų (kapinės, apgyvendinimas, vienkartinės pašalpos, darbas), asmeniniais (kaimynų nesutarimai, triukšmas), renovacijos, žemėtvarkos klausimais, mokesčių mažinimo prašymais, bendruomenių prašymais dėl finansavimo, nekilnojamo turto mokesčių klausimais, pasiūlymais miestui.
Iš visų šių sričių pagrindinės yra šilumos ūkio (9 proc.), komunaliniai ir butų ūkio (9 proc.), infrastruktūra (apie 9 proc.), socialiniai reikalai (virš 20 proc.), apgyvendinimas, vienkartinės pašalpos ir kreimąsis dėl darbo, žemėtvarka (6 proc.), atliekų klausimai (10 proc.).
Nors dažniausiai žmonės ateina tuomet, kai turi problemų, tačiau yra ir žmonių, kurie ateina tiesiog pasidalinti nuomone ar noru būti išklausytam.  Taip pat džiugu, kad įmonės – tiek UAB “Ukmergės butų ūkis”, tiek UAB “Ukmergės vandenys” geranoriškai padeda, pataria ir atsako į klausimus, ” – kalbėjo L. Gambickienė.

Ukmergės PSPC darbas šeštadieniais

Buvo paliestas ir Ukmergės PSPC darbo šeštadieniais klausimas. Daugelį susirinkusių domino ar tai pasiteisino. Meras R.Janickas patikino, kad dar anksti vertinti, kadangi praėjo mažai laiko.

Ukmergės PSPC dirbo jau tris šeštadienius. Darbo laikas nuo 8 iki 13 val. Dirba šeimos gydytojas su slaugytoja, dvi slaugytojos – registratūroje ir procedūriniame. Pirmą šeštadienį kreipėsi 8, antrą – 5, o praėjusį šeštadienį – 13, iš kurių 1 buvo hospitalizuotas. Kaip pasakojo K. Stepanova, problemų šiokių tokių iškyla, pagrinde jos darbinės, kurios yra sprendžiamos.  Šią savaitę Ukmergės PSPC tinklapyje turės pasirodyti informacija apie konkrečiai šeštadieniais dirbančius gydytojus, kad žmonės žinotų, kada ir koks gydytojas kokį šeštadienį dirba ir galėtų kreiptis būtent į tą gydytoją, nes šeimos gydytojas geriau žino apie savo paciento sveikatą. Dėl priėmimo šeštadieniais gyventojai gali kreiptis tel. 8 340 65250.  Tiesa, registruotis pas PSPC gydytojus gali tik tie, kas yra užsiregistravę PSPC,  visi Ukmergėje prisirašę prie privačių klinikų  – esant problemai, turi kreiptis į Priėmimą. 

Ukmergiškiai – naujai įkurtos asociacijos iniciatoriai

Meras Rolandas Janickas trumpai papasakojo ir apie naujai įkurtos asociacijos “Žydų kultūros paveldo kelio asociacija” veiklą. Kaip pasakojo meras, ukmergiškiai buvo žydų kultūros paveldo kelio Lietuvoje iniciatoriai. Kartu su Ukmergės, Kėdainių, Joniškio savaldybėmis,  asociacijos steigime dalyvavo ir Lietuvos Muziejų asociacija bei Rytų Europos žydų kultūros ir istorijos tyrimų centras. Tikimąsi, kad ateityje prie asociacijos prisijungs ir daugiau narių.  Ukmergės raj. savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Agnė Balčiūnienė atstovaus šioje asociacijoje Ukmergę. Asociacija organizuos Žydų kultūros kelio kūrimą ir plėtrą Lietuvoje, parengs nuoseklų šio kultūros paveldo kelio maršrutą. Viena iš įdomesnių idėjų, tai galimybė mobilaus telefono pagalba, nuskenuoti specialų kodą, esantį ant pastato, ir peržiūrėti kaip atrodė tas pastatas seniau, perskaityti jo istoriją ir pan.

vilkmerge.lt

 

 

Ankstesnis straipsnisMetalinių gėlių autoriai – berniukai
Kitas straipsnisKam atiteks parama (II). Miestas gražės

LEAVE A REPLY

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia