Pradžia Kultūra Renginiai Ukmergės Švč.Trejybės bažnyčios parapijos narių bendrystės kelionė

Ukmergės Švč.Trejybės bažnyčios parapijos narių bendrystės kelionė

852
0

100 0857

Liepos mėn. 5 – 6 dienomis Ukmergės Švč.Trejybės bažnyčios parapijos aktyvūs nariai su parapijos klebonu kun. Šarūnu Petrausku vyko į suplanuotą ir lauktą kelionę, kurios tikslas buvo artimiau susipažinti vieniems su kitais, pabūti bendrystėje, išgyventi bendrus įspūdžius, kurių prisirinko labai daug.

Pirmuosius įspūdžius patyrėme sustoję nuostabaus grožio vietovėje šalia Kryžių kalno įsikūrusioje Angelų svetainėje, kur apsistojome, vakarieniavome, dėka mūsų bendruomenės aktyviausių narių – Virginijos Bundonytės ir Monikos Vilkutės – pajudėjome žaisdami komandinius žaidimus, spręsdami įvairias užduotis, suvaidinome „žurnalistus“ – įsitikinome, ką reiškia rinkti informaciją ir ją perteikti kitiems.

100 0906

Vėliau pasivaikščiojome po Kryžių kalną, norintieji turėjo galimybę pasigėrėti juo nakties metu.

Kitą rytą pradėjome šv. Mišiomis pranciškonų vienuolyne. Po jų mūsų laukė brolis kun.Severinas Holocher OFM. Pokalbio temos buvo žmogiškieji santykiai, vienybė, bendrystė, tiesa – visa tai buvo perteikta, remiantis ir cituojant Šventąjį raštą. Ypatinga būsena visus aplankė, klausantis tėvo Severino giedamos šv. Pranciškaus „Saulės giesmės“. „Aš – tėvas Severinas, Dievo avinėlis, kuris mėgsta bendrauti su Avinėliu“ – taip brolis apibūdino save, prieš 23 metus atvykęs į Lietuvą, o dabar Kryžių kalno vienuolyne besirūpinantis noviciato reikalais. Brolio Severino kraujas maišytas – jis laiko save vokiečiu, o jo protėviai kilę iš Ukrainos, Austrijos, Prancūzijos ir Vokietijos. Mūsų kalbos išmoko per tris mėnesius, tačiau sako, kad tobulina mokėjimą kiekvieną dieną.

100 0916

Po pietų keliavome į Šiaulių Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus katedrą, aplankėme Evangelizacijos centrą, kuriame jo vadovas Rimantas Pumputis pristatė centro veiklas. Praėjome pro Gailestingumo jubiliejaus duris, labai netikėtas ir malonus buvo susitikimas su Šiaulių vyskupu Eugenijumi Bartuliu, kuris atėjo mūsų grupės pasveikinti.

20160706 115504

Kelionę tęsėme, riedėdami link Panevėžio, kur Kristaus karaliaus katedroje praėjome dar vienas Gailestingumo jubiliejaus duris, atsižymėjome savo piligrimų pasuose antspaudais, susitikome su Šv.Kotrynos kongregacijos seserimis, kurios mus trumpai, bet labai maloniai priėmė.

20160706 151728

Visą kelionės laiką buvome gerai nusiteikę, džiaugėmės bendra malda, giesmėmis, kurias pagiedojome, dėkojame Dievui už išgyventą tikros bendrystės, nuoširdumo, vidinės šilumos jausmą. Pradžia padaryta, manome, kad graži tradicija tęsis.

Parapijos bendruomenės informacija

Atsakyti

Prašome įrašyti komentarą
Įrašykite savo vardą