Pradžia Kultūra Renginiai Prie paminklo žvakelių šviesa užrašytas žodis LIETUVA (video)

Prie paminklo žvakelių šviesa užrašytas žodis LIETUVA (video)

807
0

IMG 4009 copy

2016 metais sukanka 75-eri metai nuo tremties pradžios. 1941 metų birželio 14 dieną pirmieji ešelonai išvyko į Rusijos platumas. Dauguma tremtinių žuvo, kai kurie išgyveno siaubą, badą, ligas ir išliko išdidūs LIETUVIAI. Dauguma jų grįžo namo. Pirmosios tremties dienai paminėti ir buvo skirti renginiai prie paminklo Negrįžusiems tremtiniams bei Švč. Trejybės bažnyčioje.

Šalia Dukstynos kapinių, prie paminklo Negrįžusiems tremtiniams susirinkę, tuos laikus menantys, žmonės dalinosi prisiminimais. Dalis jų, įspėti gerų žmonių, spėjo pasislėpti ir taip tremties išvengė. Taip „juoda diena“ praėjo pro šalį. Tada tauta būtų prisiminusi ne 150 tūkstančių tremties paliestų žmonių, o gerokai daugiau.

Pradedant „Juodojo birželio atminimo akciją“ prieš paminklą JKL Ukmergė jaunieji atstovai iš žvakių sudėliojo brangų žodį LIETUVA. Susirinkusiems dainavo Kultūros centro politinių kalinių ir tremtinių mišrus choras „Tremtinys“ (vad. Julė Juodienė), susirinkusius sveikino ir tremties metus prisiminė LPKTS Ukmergės skyriaus pirmininkė Aldona Kalesnikienė, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Agnė Balčiūnienė.  

Pakvietus jaunimą uždegti žvakeles prie paminklo, prie degančiųjų prisijungė susirinkusieji į renginį. Jų dėka aplink paminklą nušvito žvakelių šviesa.

Birželio 14 dieną politiniai kaliniai ir tremtiniai prisiminti Švč. Trejybės bažnyčioje. Pasibaigus šv. mišioms, kurias aukojo altarista kun. Petras Tavoraitis, prasidėjo Gedulo ir vilties dienos minėjimas, kurį pradėjo jaunoji karta – Želvos gimnazijos 10 – 11 klasių mokiniai. Jie pristatė inscenizaciją „Mes esame kalnai, aukštieji kalnai, pasiryžę iškęsti ir nepalūžti“. Ši inscenizacija konkurse „Ką žinai apie Lietuvos laisvės kovų istoriją“ užėmė pirmą vietą. Mokinius paruošė mokytojai: Loreta Žilinskienė, Romualda Stražinskienė ir Vilmantas Driukas.

Susirinkusiems dainavo Kultūros centro politinių kalinių ir tremtinių mišrus choras „Tremtinys“ (vad. Julė Juodienė), tautai skaudžias dienas priminė LPKTS Ukmergės skyriaus pirmininkė Aldona Kalesnikienė.

Rajono meras Rolandas Janickas trumpai papasakojo apie iškilmingą Seimo posėdį, skirtą Birželio 14-ąjai, priminė tremiamo žmogaus jausmus ir išgyvenimus ir pakvietė telktis Lietuvos labui.

Padėjus gėles prie kryžiaus Negrįžusiems tremtiniams, susirinkusieji buvo pakviesti pažiūrėti dokumentinį filmas „Žibutė – Rozalija Preibytė“. Prieš filmą jo autorius Justinas Lingys papasakojo apie filmą, jo kūrimą. Autorius akcentavo, kad „Žibutė“ buvo poetės Rozalijos Preibytės-Valiūnienės pasirinktas slapyvardis. Šiuo slapyvardžiu pasirašyti eilėraščiai Sibiro kaliniams ir tremtiniams teikė dvasinės stiprybės, žadino viltį.

Arvydas Pėšina

Arvydo Pėšinos ir Giedrės Šuminskaitės nuotr.

{youtube}1LdqoUa74oM{/youtube}

{eventgallery event=’114660006053230309490@6296311980219608673′ attr=images mode=imagelist max_images=62 thumb_width=50 }

Atsakyti

Prašome įrašyti komentarą
Įrašykite savo vardą