Pradžia Kultūra Renginiai Pasaulio lietuvių bendruomenių atstovų suvažiavimas A.Smetonos gimtinėje

Pasaulio lietuvių bendruomenių atstovų suvažiavimas A.Smetonos gimtinėje

773
0

Aruno Sartanaviciaus nuotr

Sekmadienį pasibaigė liepos 14–17 d. Ukmergės rajone Taujėnų dvare vykęs kraštų lietuvių bendruomenių ir jaunimo sąjungų pirmininkų suvažiavimas „Susipažinti, išmokti, pasidalyti ir pažymėti“, kuriame dalyvavo apie 50 lietuvių bendruomenių atstovų ir svečių iš 20 šalių.

Liepos 14 d. Prezidento Antano Smetonos gimtinėje iš viso pasaulio susirinkusių suvažiavimo dalyvių laukė įspūdinga šventinė programa:  Prezidento Antano Smetonos sutikimas vasaros rezidencijoje, susitikimas su Ukmergės rajono savivaldybės meru Rolandu Janicku ir kitais vadovais. Kraštotyros muziejaus direktorė Vaidutė Sakolnikienė pristatė Užugirio krašto muziejaus ekspoziciją ir pasidalijo ateities planais: pastatyti Užugiryje paminklą A. Smetonai ir pasiekti, kad pirmojo nepriklausomos Lietuvos Respublikos Prezidento palaikai būtų pergabenti iš Jungtinių Amerikos Valstijų ir perlaidoti gimtinėje.

stogastulpio atidengimo iskilmiu dalyviai. Aruno Sartanaviciaus nuotr

Liepos 15 ir 16 d. Taujėnų dvare vyko intensyvaus darbo posėdžiai. Juose buvo aptarti PLB XV valdybos prioritetai ir veikla 2016–2018 m., pristatyti LR Seimo ir PLB komisijos darbo rezultatai baigiantis Seimo kadencijai, daug dėmesio skirta neformalaus lituanistinio švietimo, kultūros projektų finansavimo klausimams, pasiruošimui rinkimams į LR Seimą – PLB akcijai „Registruokis ir balsuok 2016“. Baigiantis suvažiavimo posėdžiams, buvo pateiktos rekomendacijos Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybai kreiptis į Lietuvos Respublikos Prezidentę, Seimą, Vyriausybę ir atitinkamas ministerijas bei institucijas, raginant spręsti opiausius nūdienos klausimus, tokius kaip pilietybės išsaugojimas ir lietuvių tautinei mažumai priklausančių asmenų teisių apsauga – jie ypač aktualūs atsižvelgiant į Jungtinės Karalystės situaciją, būtinybė stiprinti prekybos žmonėmis prevenciją, PLB Ekonomikos komisijos bendradarbiavimas su ministerijų kuruojamomis organizacijos ir šios komisijos įtraukimas į Užsienio reikalų ministerijos Ekonominės diplomatijos tarybos sudėtį, sąlygų sudarymas užsienio lietuvių bendruomenėms dalyvauti Kultūros tarybos finansuojamų projektų, puoselėjančių lietuvių tapatybę, kultūrą ir tradicijas, konkursuose, bendradarbiavimas su Lietuvos universitetais švietimo, mokslo ir kultūros srityse.

Suvaziavimo dalyviai posedzio metu. Aruno Teiserskio nuotr

Liepos 17 d. vyko iškilmingas Pasaulio lietuvių vienybės dienos minėjimas. Jis prasidėjo Šv. Mišiomis Taujėnų Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčioje. Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio minėjimų pradžią ženklino atidengtas ir pašventintas tautodailininko, Kolumbijos Lietuvių Bendruomenės pirmininko Alekso Eugenijaus Kulviečio išdrožtas stogastulpis, simbolizuojantis užsienyje gyvenančių lietuvių solidarumą su Tėvyne ir vienybę su tauta, – Pasaulio Lietuvių Bendruomenės dovana prezidento A. Smetonos gimtajam kraštui.

Dalios Shilas nuotr

Stogastulpio atidengimo iškilmėse dalyvavo Pasaulio Lietuvių Bendruomenės vadovybė, kraštų lietuvių bendruomenių ir jaunimo sąjungų pirmininkai, užsienio šalių diplomatai, ambasadoriai, vietos valdžios atstovai ir bendruomenė. Seimo Pirmininkė Loreta Graužinienė, sveikindama visus susirinkusiuosius, džiaugėsi tautiečių vienybe: „Kartais mums, gyvenantiems čia, atrodo, kad jūs esate kažkur toli, kad mes gyvename savo reikalais, o jūs – savo. Bet iš tiesų taip nėra. Kiekvienas gyvename bendromis mintimis ir kiekvienas galvojame apie savo gražią, nuostabią šalį – Lietuvą“.

Suvaziavimo dalyviai Taujenu dvare. Aruno Sartanaviciaus nuotr

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkė Dalia Henke pasveikino Bendruomenės vardu visus susirinkusiuosius Pasaulio lietuvių vienybės dienos proga primindama, kad tik vieninga tauta yra stipri. „Ne tik simboliais išreikškime mūsų solidarumą, – paragino Pasaulio Lietuvių Bendruomenės vadovė, – bet kiekvienas būkime atsakingas už mūsų šalies sėkmę, gerovės kūrimą čia, jos ateitį ir išlikimą.“

cropped-logo copy

Arūno Sartanavičiaus, Arūno Teišerskio ir Dalios Shilas nuotraukos

 

Atsakyti

Prašome įrašyti komentarą
Įrašykite savo vardą