Pradžia Kultūra Renginiai Paminėjome jubiliejų ir Motinos dieną

Paminėjome jubiliejų ir Motinos dieną

881
0

019

LPS „Bočiai“ Ukmergės klubo „Viltis“ nariai balandžio 24 d. organizavo renginį, skirtą Ukmergės „Bočių“ 25-mečiui ir artėjančiai Motinos dienai paminėti. Renginys prasidėjo iškilmingai įnešant klubo vėliavą. Uždegtomis žvakutėmis, tylos minute pagerbėme išėjusius anapilin buvusius „Bočių“ narius.

Vedančioji Tamara Reingardtienė pristatė atvykusius svečius: Ukmergės rajono savivaldybės mero pavaduotoją Klavdiją Stepanovą, LPS „Bočiai“ pirmininką, socialinių mokslų daktarą, Petrą Ruzgų, politiką, buvusį Europarlamento narį Juozą Imbrasą, LPS „Bočiai“ Anykščių, Kaišiadorių, Jonavos, Utenos „Bočių“ bendrijų kolektyvus, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos  Ukmergės filialo, Ukmergės pedagogų veteranų klubo „Dar ne ruduo“, LPS „Bočiai“ Elektrėnų „Bočių“ bendrijos atstovus, Ukmergės bendruomėnės pirmininką Julių Kazėną.

Klubo pirmininkė priminė per 25 metus vykdytą Ukmergės „Bočių“ veiklą.  LPS „Bočiai“ Ukmergės klubo „Viltis“ veikla 2014-2016 m. pristatyta skaidrėmis.

Daug nuoširdžių sveikinimo žodžių 25-mečio proga išsakė visi svečiai.

001

Mero pavaduotoja Klavdija Stepanova Ukmergės rajono savivaldybės mero padėkas įteikė aktyviausiems klubo nariams: Eugenijai Margevičienei, Romai Morkūnienei, Birutei Verbickienei, Danaidai Mikalajūnienei, Tamarai Reingardtienei, Alvydai Zakarauskienei, Jadvygai Kulikienei, Danguolei Izdonavičienei, Leonui Ignatavičiui.

005

LPS „Bočiai“ padėkos raštus klubo pirmininkei ir  klubo narei Vladislavai Sabaliauskienei įteikė LPS „Bočiai“ pirmininkas Petras Ruzgus. Padėkos raštas taip pat skirtas ir klubo narei Janei Juzėnienei.

Julius Kazėnas Auksiniu Santarvės Ženklu apdovanojo klubo narę Danaidą Mikalajūnienę. Ukmergės bendruomenės padėkas skyrė Irenai Rinkevičienei, Genei Radzevičienei, Aldonai Amankavičienei.

Jubiliejaus proga pasveikinome klubo narę Danutę Sadzevičienę.

010

Koncertines programas pristatė LPS „Bočiai“ Ukmergės klubo „Viltis“ meno saviveiklos kolektyvai: Ukmergės kultūros centro „ Bočių“ moterų vokalinis ansamblis „Lyra“ / vadovė Vacė Ignatavičienė, akordeonu pritarė Birutė Verbickienė/, šokių ratelis „Radasta“ / vadovė Roma Morkūnienė, akordeonu pritarė Povilas Pavydis/, ansamblis „Bičiuliai“ / P. Pavydis/.

Koncertines programas atsivežė ir svečiai iš Anykščių, Jonavos, Kaišiadorių, Utenos.   Koncerto metu skambėjo sveikinimo žodžiai jubiliejaus proga, posmai ir dainos, skirtos Motinoms.

016

Dovanodami kolektyvams angelėlius /autorė klubo narė Genė Radzevičienė/ ir gėles, dėkojome už sveikinimus, nuoširdų ilgametį bendravimą, išreiškėme viltį, kad tradicinė draugystė tęsis.

Visi kartu padainavome dainą “Draugams“. Toliau bendravome prie bendro vaišių stalo. Vėl skambėjo dainos, sukosi šokėjų poros. Atsisveikindami su draugais kalbėjome apie artimiausius susitikimus.

LPS „Bočiai“ Ukmergės klubo „Viltis“ pirmininkė Valerija Naraškevičienė
Nuotraukos Janinos Badokienės, Juliaus Kazėno

017

014 20160424 120817 Medium 1 20160424 120220 - kopijuoti Medium 2

 006

012

021

025

027

029

Atsakyti

Prašome įrašyti komentarą
Įrašykite savo vardą