Pradžia Kultūra Renginiai LPKTS Ukmergės filialas aptarė nuveiktus darbus

LPKTS Ukmergės filialas aptarė nuveiktus darbus

1572
0
2016-02-13 13.41.48

2016-02-13 13.41.48

Vasario viduryje įvyko Lietuvos Politinių Kalinių ir Tremtinių Sąjungos Ukmergės filialo ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas. Susirinkime gausiai dalyvavo rajono politiniai kaliniai ir tremtiniai, Seimo narys A. Dumčius, LPKTS Tarybos pirmininkas P. Musteikis, Ukmergės rajono meras R. Janickas, Lentvario LPKTS filialo Valdybos pirmininkas J. Pocepavičius. Susirinkime buvo išklausyta filialo veiklos ataskaita už 2014-2015 metus, išrinkta nauja filialo Valdyba.

Sugiedoję Lietuvos himną, politiniai kaliniai ir tremtiniai pagerbė į Amžinybę iškeliavusius savo bendražygius. Kultūros centro mišrus choras „Tremtinys“ (vad. J. Juodienė) pasveikino susirinkimo dalyvius tremtinių dainomis.

Sveikindamas susirinkusius Ukmergės rajono meras Rolandas Janickas paminėjo, kad tremtiniai yra ypatingi žmonės, iškentę gyvenimo sunkumus, bet drąsiai žiūrintys į gyvenimą. Jis pagyrė aktyvią filialo veiklą ir pasidžiaugė, kad sąjungos pirmininkė nedejuoja apie sunkų gyvenimą, o turi daug idėjų ir sumanymų. Ukmergiškius sveikino ir Sąjungos Lentvario filialo pirmininkas Jonas Pocepavičius.

LPKTS Ukmergės filialo Valdybos veiklos ataskaitą už 2014-2015 metus pristatė Valdybos pirmininkė Aldona Kalesnikienė. Tai buvo išsamus, turiningas ir paremtas skaidrėmis pranešimas. Pirmininkė pažymėjo, kad Sąjunga yra visuomeninė, savarankiška organizacija, puoselėjanti tautinę savimonę ir tautinę kultūrą. Tremtiniai ir politiniai kaliniai, iškentėję sovietinį genocidą, turi savo nuomonę ir savo pažiūras. Sąjunga mano, kad vienas iš pagrindinių uždavinių yra tautos genocido padarinių likvidavimas ir istorinės tiesos atkūrimas. Tai įgyvendindama LPKTS teikia pirmenybę kultūrinei veiklai, kultūriniams renginiams.

Filialo pirmininkė pažymėjo, kad Ukmergės filialo veikla tuo ir buvo grindžiama: atstatyti ir naujai pastatyti Atminimo kryžiai tremtiniams ir partizanams, pravesti gražūs istorinės atminties išsaugojimo renginiai, bendrauta su moksleiviais ir dalyvauta pilietiškumo pamokose, suorganizuota nemažai ekskursijų filialo nariams po Lietuvą, vykta į Lenkijos Respubliką.

IMG 1269

Valdybos posėdžiuose buvo priimti nutarimai, išsakantys palaikymą LPKTS nariui per Savivaldos rinkimus, išsakyta nuomonė dėl Ukmergėje esančių sovietinio palikimo paminklų.

A. Kalesnikienė dėkojo visiems filialo veiklos rėmėjams: Seimo nariams  – A. Dūdėnui, K. Grybauskui, V. Juozapaičiui, A. Dumčiui; Ukmergės rajono tarybos nariams – R. Baravykui, J. Varžgaliui, A. Kalesnikui; verslininkams – A. Belickui, R.Šakaliui; Šešuolių seniūnei J. Lukšienei ir visiems geros valios žmonėms.

LR Seimo narys A. Dumčius pasidžiaugė aktyvia filialo veikla, pasveikino visus jo narius ir įteikė knygą V. Mickevičiūtei-Mažeikienei, kurioje rašoma apie jos tėvą. LPKTS Tarybos pirmininkas  P. Musteikis pagyrė aktyvią, pilietišką, visuomeninę filialo veiklą ir įteikė III laipsnio LPKTS žymenis „Už nuopelnus Lietuvai“ filialo narėms R. O. Giedraitienei ir T. Reingartienei bei LPKTS Padėkos raštą A. Gražiui.

Susirinkimo metu buvo išrinkta nauja LPKTS Ukmergės filialo Valdyba. Joje dirbs A. Gražys, T. Reingartienė, R. Giedraitienė, V. Leščius, N. Kertenienė, V. Zaborskė, Z. Vašatkevičius, A. Kalesnikienė, R. Šeibokas. Nauja LPKTS Ukmergės filialo Valdybos pirmininke išrinkta A. Kalesnikienė.

Susirinkimo pabaigoje nuostabų koncertą surengė Ukmergės Kultūros centro Želvos filialo kaimo kapela „Želvelė“ (vad. J. Vasiliauskas). Visi tremtiniai nuoširdžiai dėkoja „Želvelės“ kolektyvui ir Ukmergės rajono tarybos nariui Regimantui Baravykui už padovanotą nuostabią šventę.

Arvydas Pėšina

{eventgallery event=’114660006053230309490@6257185928376861921′ attr=images mode=imagelist max_images=26 thumb_width=50 }

Ankstesnis straipsnis2016 metų kovo mėnesio atmintinų įvykių datos
Kitas straipsnisVilniuje pasiektos pergalės

Rašyk atsakymą

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia